Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Informace o přijímacím řízení na střední školy

24
Přehled o počtu volných míst pro další kola přijímacího řízení do 1. ročníku středních škol a konzervatoře: www.klickevzdelani.cz/prijimacky
Tento on-line přehled je aktualizován vždy, jakmile ředitel střední školy zadá na školském portálu nové údaje.

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto oznámení a zveřejnění naleznete zde.

[Celý článek...]

02
Jak postupovat v případě přijetí/nepřijetí na střední školu
Počínaje 22. dubnem začali ředitelé středních škol zveřejňovat seznamy uchazečů přijatých ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení a nepřijatým uchazečům odesílat rozhodnutí o nepřijetí. Jaký je postup uchazeče v případě přijetí a jaký v případě nepřijetí, na co nezap...

[Celý článek...]

09
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře
MŠMT zveřejnilo podrobné informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017. Dokument, který je přílohou článku, je členěn do následujících kapitol: Kde najít důležité informace Základní náležitosti přijímacího řízení vyhlá&scaron...

[Celý článek...]

04
Nové formuláře přihlášek ke vzdělávání - studiu ve střední škole
Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři pro jednotlivé formy vzdělávání najdete v příloze (PDF nebo XLS). Doporučujeme přihlášku vytisknout na jeden list.

[Celý článek...]

27
Vyhláška o přijímacím řízení a nové tiskopisy přihlášek ke vzdělávání
MŠMT vydalo novou Vyhlášku o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která je v přípravě pro tisk v částce č. 139 Sbírky předpisů České republiky. Nová vyhláška nahradí dosavadní vyhlášku č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přij&iacut...

[Celý článek...]

21
Prezentace k přijímacímu řízení
V průběhu října proběhly ve všech okresech Pardubického kraje semináře pro výchovné poradce ze základních škol organizované Informačními a poradenskými středisky Úřadu práce České republiky a v Pardubicích Pedagogicko-psychologickou poradnou. Na seminářích získali výchovní poradci kromě informac&i...

[Celý článek...]

12
Přehled oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro šk. rok 2017/2018 - Atlas školství
Pardubický kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky vydal prostřednictvím nakladatelství P. F. art, spol. s r.o. Atlas školství s přehledem oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro školní rok 2017/2018. Atlas školství obdrží...

[Celý článek...]

29
Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017
MŠMT vydalo informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/2017.   Novinky v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkouš...

[Celý článek...]

14
Přijímací řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
Při přijímání uchazečů do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (dále jen „obor GSP“) se od školního roku 2016/2017 koná v rámci prvního kola přijímacího řízení nově jednotná zkouška podle § 62 odst. 4 školského zákona (zákon č. 561/20...

[Celý článek...]

20
Vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)
Zápisový lístek Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku středního vzděláv&...

[Celý článek...]

12
Ukázkové úlohy z matematiky a z českého jazyka pro uchazeče o osmiletá gymnázia
Cermat zveřejnil soubory ukázkových úloh pro žáky 5. ročníků základních škol, kteří se v tomto školním roce budou hlásit ke studiu v osmiletých gymnáziích. Podobné úlohy budou obsaženy v testech z matematiky a z českého jazyka, které budou uchazeči skládat v rámci pilotního ověřov&aacu...

[Celý článek...]

24
Specifikace jednotného testu z matematiky a příklady úloh
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je pověřeno přípravou testů pro jednotné přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování, uveřejnilo specifikaci těchto testů. Test z matematiky pro uchazeče o víceletá gymnázia i o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouško...

[Celý článek...]

24
Specifikace jednotného testu z českého jazyka a příklady úloh
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je pověřeno přípravou testů pro jednotné přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování, uveřejnilo specifikaci těchto testů. Test z českého jazyka a literatury pro uchazeče o víceletá gymnázia i o čtyřleté obory vzdělání s maturit...

[Celý článek...]


II. a případně další kola přijímacích řízení na střední školy

  
Hledat: Řadit dle: Řadit reverzně
Název školy Adresa Zřizovatel Kód oboru Název oboru Délka studia Ukončení vzdělávání Forma vzdělávání Číslo kola Volných míst Odevzdání přihlášek ID  
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3 závěrečná zkouška denní 3 20 30.5.2017 2065
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 2 maturitní zkouška denní 3 7 30.5.2017 2066
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-41-M/01 Elektrotechnika 4 maturitní zkouška denní 3 14 30.5.2017 2067
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-51-H/01 Elektrikář 3 závěrečná zkouška denní 3 10 30.5.2017 2069
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 4 maturitní zkouška denní 3 4 30.5.2017 2064
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-45-M/01 Telekomunikace 4 maturitní zkouška denní 3 5 30.5.2017 2068
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice adresa kraj 26-41-M/01 Průmyslová automatizace 4 maturitní zkouška denní 3 2 30.5.2017 2070
Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. adresa soukromá 63-41-M/02 Obchodní akademie 4 maturitní zkouška denní 4 15 31.5.2017 2061
Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. adresa soukromá 79-41-K/41 Gymnázium 4 maturitní zkouška denní 3 4 31.5.2017 2063
Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. adresa soukromá 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 4 maturitní zkouška denní 4 13 31.5.2017 2062
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň adresa kraj 65-42-M/02 Cestovní ruch 4 maturitní zkouška denní 3 4 31.5.2017 2058
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň adresa kraj 63-41-M/02 Obchodní akademie 4 maturitní zkouška denní 3 6 31.5.2017 2056
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň adresa kraj 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 4 maturitní zkouška denní 3 4 31.5.2017 2057
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 závěrečná zkouška denní 3 6 31.5.2017 1994
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň adresa kraj 29-54-H/01 Cukrář 3 závěrečná zkouška denní 3 6 31.5.2017 1995
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň adresa kraj 66-51-H/01 Prodavač - lahůdkář 3 závěrečná zkouška denní 3 10 31.5.2017 1996
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun adresa kraj 69-41L/01 Kosmetické služby 4 maturitní zkouška denní 3 5 31.5.2017 1950
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun adresa kraj 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3 závěrečná zkouška denní 3 7 31.5.2017 1951
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun adresa kraj 34-57-H/01 Knihař 3 závěrečná zkouška denní 3 5 31.5.2017 1953
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun adresa kraj 26-41L/01 Mechanik elektrotechnik 4 maturitní zkouška denní 3 5 31.5.2017 1949
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun adresa kraj 69-51H/01 Kadeřník 3 závěrečná zkouška denní 3 8 31.5.2017 1952
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 18-20-M/01 Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků 4 maturitní zkouška denní 4 3 31.5.2017 2015
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví 4 maturitní zkouška denní 4 7 31.5.2017 2016
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař – číšník 3 závěrečná zkouška denní 4 5 31.5.2017 2017
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař, catering 3 závěrečná zkouška denní 4 6 31.5.2017 2018
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 29-54-H/01 Cukrář 3 závěrečná zkouška denní 4 5 31.5.2017 2020
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 66-51-H/01 Prodavač – aranžér 3 závěrečná zkouška denní 4 5 31.5.2017 2021
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje 3 výuční list denní 4 7 31.5.2017 2022
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-51-H/01 Číšník – barman – barista 3 závěrečná zkouška denní 4 6 31.5.2017 2019
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 36-56-H/01 Kominík 3 závěrečná zkouška denní 3 4 31.5.2017 2046
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 36-52-H/01 Instalatér 3 závěrečná zkouška denní 3 3 31.5.2017 2043
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení 3 závěrečná zkouška denní 3 8 31.5.2017 2045
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav 2 maturitní zkouška denní 3 8 31.5.2017 2047
Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 adresa kraj 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška denní 2 19 31.5.2017 2048
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-51-H/01 Kadeřník 3 výuční list denní 2 10 31.5.2017 1866
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-51-H/01 Kadeřník 1 výuční list denní 2 10 31.5.2017 1867
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (zaměření: Specialista relaxačních a wellness center) 3 výuční list denní 2 10 31.5.2017 1868
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (zaměření: Specialista relaxačních a wellness center) 1 výuční list denní 2 5 31.5.2017 1869
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (zaměření: Specialista relaxačních a wellness center) 1 výuční list kombinovaná 2 5 31.5.2017 1870
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-53-H/01 Operátor skladování 3 výuční list denní 2 10 31.5.2017 1871
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-41-L/01 Obchodník (zaměření: Ekonomika obchodu a služeb) 4 maturitní zkouška denní 2 10 31.5.2017 1873
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-41-L/52 Vlasová kosmetika 2 maturitní zkouška denní 2 10 31.5.2017 1877
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (zaměření: Veřejná správa a právní administrativa) 4 maturitní zkouška denní 2 10 31.5.2017 1872
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-41-L/01 Kosmetické služby 4 maturitní zkouška denní 2 10 31.5.2017 1874
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 2 10 31.5.2017 1875
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-41-L/51 Podnikání 3 maturitní zkouška dálková 2 15 31.5.2017 1876
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 36-47-M/01 Stavebnictví 4 maturitní zkouška denní 2 30 31.5.2017 1848
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 36-52-H/01 Instalatér 3 výuční list denní 2 5 31.5.2017 1849
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 36-67-H/01 Zedník 3 výuční list denní 2 12 31.5.2017 1850
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 33-56-H/01 Truhlář 3 výuční list denní 2 5 31.5.2017 1851
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 36-65-H/01 Vodař 3 výuční list denní 2 12 31.5.2017 1852
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto adresa kraj 36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení 3 výuční list denní 2 12 31.5.2017 1860
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 adresa kraj 79-41-K/41 Gymnázium 4 maturitní zkouška denní 3 10 1.6.2017 2004
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 adresa kraj 78-42-M/06 Kombinované lyceum 4 maturitní zkouška denní 3 10 1.6.2017 2005
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 adresa kraj 79-41-K/41 Gymnázium 4 maturitní zkouška denní 2 1 2.6.2017 2059
Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 12 5.6.2017 1920
Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395 adresa kraj 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 4 maturitní zkouška denní 3 8 6.6.2017 2060
Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395 adresa kraj 53-41-H/01 Ošetřovatel 3 výuční list denní 3 8 6.6.2017 1958
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-55-H/02 Karosář 3 závěrečná zkouška denní 3 5 7.6.2017 2010
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 26-57-H/01 Autoelektrikář 3 závěrečná zkouška denní 3 5 7.6.2017 2011
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 závěrečná zkouška denní 3 5 7.6.2017 2012
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-45-M/01 Dopravní prostředky 4 maturitní zkouška denní 3 5 7.6.2017 2013
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-43-L/51 Provozní technika 2 maturitní zkouška denní 3 5 7.6.2017 2014
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 39-41-L/01 Autotronik 4 maturitní zkouška denní 3 3 7.6.2017 2023
Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395 adresa kraj 53-41-L/51 Zdravotnický asistent 2 maturitní zkouška denní 3 8 13.6.2017 2024
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 23-44-L/01 Mechanik plastikářských strojů 4 maturitní zkouška denní 3 12 16.6.2017 2027
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 23-51-H/01 Strojní mechanik 3 závěrečná zkouška denní 3 14 16.6.2017 2029
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 36-52-H/01 Instalatér 3 závěrečná zkouška denní 3 20 16.6.2017 2032
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 4 maturitní zkouška denní 3 10 16.6.2017 2028
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 23-56-H/01 Obráběč kovů 3 závěrečná zkouška denní 3 13 16.6.2017 2031
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 23-52-H/01 Nástrojař 3 závěrečná zkouška denní 3 10 16.6.2017 2030
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-64-H/01 Tesař 3 závěrečná zkouška denní 3 9 16.6.2017 1997
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-67-H/01 Zedník a obkladač 3 závěrečná zkouška denní 3 6 16.6.2017 1999
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 82-51-H/01 Umšlecký kovář a zámečník 3 závěrečná zkouška denní 3 2 16.6.2017 2000
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 23-51-H/01 Zámečník a strojní mechanik 3 závěrečná zkouška denní 3 3 16.6.2017 2001
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-47-M/01 Stavebnictví - Pozemní stavitelství a architektura, Pozemní stavitelství 3 závěrečná zkouška denní 3 10 16.6.2017 2002
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 33-56-H/01 Truhlář 3 závěrečná zkouška denní 3 3 16.6.2017 1998
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-42-M/01 Analýza potravin 4 maturitní zkouška denní 3 8 20.6.2017 2033
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-42-M/01 Analýza potravin - Výživový poradce 4 maturitní zkouška denní 3 6 20.6.2017 2034
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-41-M/01 Technologie potravin - management 4 maturitní zkouška denní 3 6 20.6.2017 2035
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-41-M/01 Technologie potravin - zpracování mouky 4 maturitní zkouška denní 3 8 20.6.2017 2036
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-41-M/01 Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv 4 maturitní zkouška denní 3 30 20.6.2017 2037
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník 3 závěrečná zkouška denní 3 5 20.6.2017 2038
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření Kuchař 3 závěrečná zkouška denní 3 7 20.6.2017 2040
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-53-H/01 Pekař 3 závěrečná zkouška denní 3 8 20.6.2017 2041
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 66-51-H/01 Prodavač 3 závěrečná zkouška denní 3 10 20.6.2017 2042
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření Číšník 3 závěrečná zkouška denní 3 9 20.6.2017 2039
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice adresa kraj 29-41-L/51 Technologie potravin - nástavbové studium 2 maturitní zkouška denní 3 8 20.6.2017 2044
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 28-42-L/51 Chemik operátor 2 maturitní zkouška kombinovaná 3 24 23.6.2017 1964
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 28-52-H/01 Chemik 3 výuční list denní 3 20 23.6.2017 1965
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 68-42-L/51 Bezpečnostní služby 2 maturitní zkouška denní 3 15 23.6.2017 1962
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 69-41-L/52 Vlasová kosmetika 2 maturitní zkouška denní 3 8 23.6.2017 1963
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na CNC stroje 4 maturitní zkouška denní 3 11 26.6.2017 1899
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-68-H/01 automechanik 3 závěrečná zkouška denní 3 6 26.6.2017 1900
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-51-H/01 strojní mechanik 3 závěrečná zkouška denní 3 6 26.6.2017 1902
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-55-H/02 karosář 3 závěrečná zkouška denní 3 7 26.6.2017 1904
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 33-59-H/01 čalouník 3 závěrečná zkouška denní 3 5 26.6.2017 1905
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-61-H/01 autolakýrník 1 závěrečná zkouška denní 3 17 26.6.2017 1906
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-41-M/01 počítačová grafika ve strojírenství 4 maturitní zkouška denní 3 12 26.6.2017 1898
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 41-55-H/01 opravář zemědělwských strojů 3 závěrečná zkouška denní 3 8 26.6.2017 1901
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-52-H/01 nástrojař 3 závěrečná zkouška denní 3 3 26.6.2017 1903
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 adresa kraj 23-43-L/51 Provozní technika - nástavbové studium 2 maturitní zkouška denní 3 14 26.6.2017 1907
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 7 26.6.2017 1776
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 adresa kraj 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška denní 2 10 26.6.2017 1777
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 adresa kraj 64-41-L/51 Podnikání 1 maturitní zkouška denní 2 10 26.6.2017 1778
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 adresa kraj 64-41-L/51 Podnikání 1 maturitní zkouška dálková 2 20 26.6.2017 1779
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 29-51-E/01 Potravinářská výroba ŠVP Řeznické a uzenářské práce 3 výuční list denní 3 7 26.6.2017 2072
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby ŠVP Kuchařské práce 3 výuční list denní 3 5 26.6.2017 2071
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 23-51-E/01 Strojírenské práce ŠVP Kuchařské práce 3 výuční list denní 3 14 26.6.2017 2074
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 36-67-E/01 Zednické práce ŠVP Zednické práce 3 výuční list denní 3 12 26.6.2017 2073
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 75-41-E/01 Pečovatelské služby ŠVP Pečovatelské práce 3 výuční list denní 3 13 26.6.2017 2075
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 65-51-E/02 Práce ve stravování ŠVP Provoz společného stravování 2 výuční list denní 3 10 26.6.2017 2076
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 69-51-E/01 Provozní služby ŠVP Provoz služeb a domácnosti 3 výuční list denní 3 14 26.6.2017 2077
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 69-54-E/01 Provozní služby ŠVP Provoz prádelen 2 výuční list denní 3 6 26.6.2017 2078
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 78-61-C/02 Praktická škola dvouletá ŠVP Srdce a ruce 2 závěrečná zkouška denní 3 5 26.6.2017 2079
Střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 78-62-C/01 Praktická škola jednoůetá ŠVP Provázky 1 závěrečná zkouška denní 3 12 26.6.2017 2080
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-44-L/01 mechanik strojů a zařízení 4 maturitní zkouška denní 3 20 30.6.2017 1984
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 33-41-L/01 operátor dřevařské a nábytkářské výroby 4 maturitní zkouška denní 3 20 30.6.2017 1986
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-51-H/01 strojní mechanik 3 závěrečná zkouška denní 3 15 30.6.2017 1987
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-52-H/01 nástrojař 3 závěrečná zkouška denní 3 15 30.6.2017 1988
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-41-M/01 strojírenství 4 maturitní zkouška denní 3 20 30.6.2017 1983
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-45-L/01 mechanik seřizovač 4 maturitní zkouška denní 3 20 30.6.2017 1985
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 33-56-H/01 truhlář 3 závěrečná zkouška denní 3 15 30.6.2017 1990
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-56-H/01 obráběč kovů 3 závěrečná zkouška denní 3 20 30.6.2017 1989
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-41-M/01 Strojírenství 4 maturitní zkouška denní 3 1 31.8.2017 2049
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika 4 maturitní zkouška denní 3 5 31.8.2017 2050
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-56-H/01 Obráběč kovů 3 závěrečná zkouška denní 3 5 31.8.2017 2053
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-65-H/03 Strojník silničních strojů - Mechanik silničních strojů 3 závěrečná zkouška denní 2 2 31.8.2017 2054
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 26-52-H/01 Elektromechanik pro přístroje a zařízení - Mechanik elektronických zařízení 3 závěrečná zkouška denní 3 8 31.8.2017 2055
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 4 závěrečná zkouška denní 3 1 31.8.2017 2051
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-51-H/01 Strojní mechanik - Zámečník 3 závěrečná zkouška denní 3 5 31.8.2017 2052
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. adresa soukromá 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 10 31.8.2017 1880
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. adresa soukromá 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 1 závěrečná zkouška denní 2 5 31.8.2017 1881Kontakt na pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje - Odbor školství:
Mgr. Hojková Petra - tel: 466 026 217 , petra.hojkova@pardubickykraj.cz
Mgr. Petra Pospíšilová - tel: 466 026 529 , petra.pospisilova@pardubickykraj.cz
Tyto pracovnice mohou záznamy opravit.

Školský portál Pardubického kraje