Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Informace o přijímacím řízení na střední školy

15
Přehled oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro šk. rok 2019/2020 - Atlas školství
Pardubický kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky vydal prostřednictvím nakladatelství P. F. art, spol. s r.o. Atlas školství s přehledem oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro školní rok 2019/2020. Atlas školství obdrží...

[Celý článek...]

10
Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2018/2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019. Jednotná přijímací zkouška formo...

[Celý článek...]

02
Jak postupovat v případě přijetí/nepřijetí na střední školu
Počínaje 22. dubnem začali ředitelé středních škol zveřejňovat seznamy uchazečů přijatých ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení a nepřijatým uchazečům odesílat rozhodnutí o nepřijetí. Jaký je postup uchazeče v případě přijetí a jaký v případě nepřijetí, na co nezap...

[Celý článek...]

23
Přehled o počtu volných míst pro další kola přijímacího řízení do 1. ročníku středních škol a konzervatoře: www.klickevzdelani.cz/prijimacky
Tento on-line přehled je aktualizován vždy, jakmile ředitel střední školy zadá na školském portálu nové údaje.

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto oznámení a zveřejnění naleznete zde.

[Celý článek...]

27
Informace pro uchazeče k jednotným přijímacím zkouškám
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které zajišťuje přípravu a hodnocení testů pro jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol, vydalo informace pro uchazeče ke konání těchto zkoušek ve školním roce 2017/2018. Uvedené informac...

[Celý článek...]

09
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo ilustrační testy k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku 2018
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo ilustrační testy k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku 2018, a to pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Jednotlivé sady obsahují dokumentaci pro český jazyk a...

[Celý článek...]

08
Přijímací zkouška na SŠ z českého jazyka pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí
Pro uchazeče o vzdělávání ve střední škole, kteří dlouhodobě pobývali v zahraničí, je výjimka z konání přijímací zkoušky stanovená § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 upravena takto: "Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky s...

[Celý článek...]

24
Moderní technologie mohou snížit administrativní zátěž škol
V návaznosti na změny v přijímacím řízení na střední školy upravilo MŠMT již v roce 2016 tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve střední škole. Kromě změn souvisejících se zavedením jednotné přijímací zkoušky je na přihláškách také pole pro tisk QR k&oacut...

[Celý článek...]

01
VIDEO: Přihlašování na střední školy
Končíte základní školu a rozhodujete se, kam dál? Pomoci vám může Atlas školství, web www.klickevzdelani.cz a u příjímacích zkoušek třeba přípravné kurzy... Podívejte se na reportáž Východočeské televize.

[Celý článek...]

27
Metodické doporučení MŠMT č.j. MSMT-21506/2017-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 16. listopadu 2017 Metodické doporučení pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. Tímto metodickým pokynem se současně zrušil dokument Informace k aplikaci podpůrn&ya...

[Celý článek...]

16
Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatoři
První kolo přijímacího řízení Ředitel střední školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení včetně předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání a kritérií přijímacího řízení do: ...

[Celý článek...]

27
Přijímací řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení šk. roku 2017/2018. Uvedené informace jsou přílohou tohoto článku.

[Celý článek...]

24
Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích platné ve školním roce 2017/2018
Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři pro jednotlivé formy vzdělávání najdete v příloze (PDF nebo XLS). Doporučujeme přihlášku vytisknout na jeden list.

[Celý článek...]

24
Prezentace k přijímacímu řízení na střední školy
V průběhu října proběhly ve všech okresech Pardubického kraje semináře pro výchovné poradce ze základních škol organizované Informačními a poradenskými středisky Úřadu práce České republiky a v Pardubicích Pedagogicko-psychologickou poradnou. Na seminářích získali výchovní poradci kromě informac&i...

[Celý článek...]

20
Vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)
Zápisový lístek Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku středního vzděláv&...

[Celý článek...]

Strana 1 z 2První   Předchozí   [1]  2  Další   Poslední   

II. a případně další kola přijímacích řízení na střední školy

  
Hledat: Řadit dle: Řadit reverzněKontakt na pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje - Odbor školství:
Mgr. Andrea Pešková - tel: 466 026 217 , andrea.peskova@pardubickykraj.cz
Mgr. Petra Pospíšilová - tel: 466 026 529 , petra.pospisilova@pardubickykraj.cz
Tyto pracovnice mohou záznamy opravit.

Školský portál Pardubického kraje