Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Informace o přijímacím řízení na střední školy

06
Tento on-line přehled je aktualizován vždy, jakmile ředitel střední školy zadá na školském portálu nové údaje.

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto oznámení a zveřejnění naleznete na zde.

[Celý článek...]

20
Vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)
Zápisový lístek Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku středního vzděláv&...

[Celý článek...]

07
Nové formuláře přihlášek ke vzdělávání - studiu ve střední škole
Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři pro jednotlivé formy vzdělávání najdete v příloze (PDF nebo XLS). Doporučujeme přihlášku vytisknout na jeden list.

[Celý článek...]

03
Konzultační semináře k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení
Ve dnech 15. 1. a 25. 1. 2016 proběhly na Krajském úřadu Pardubického kraje konzultační semináře k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou v roce 2016. Obsahem seminářů určených základním i středním školám byla organizace pokusného o...

[Celý článek...]

06
Informace k přijímání ke vzdělávání ve střední školách a konzervatoři
MŠMT vydalo dva dokumenty týkající se přijímacího řízení ve středních školách a konzervatoři ve školním roce 2015/2016. V materiálech je podrobně popsán průběh přijímacího řízení z pohledu uchazeče, základní školy, střední školy a krajského úřadu, ...

[Celý článek...]

27
Seznam středních škol v Pardubickém kraji a v ČR zapojených do jednotných přijímacích zkoušek
Přílohou tohoto článku je seznam středních škol v Pardubickém kraji a seznam středních škol v české republice, které se přihlásily do pokusného ověřování jednotných přijímacích zkoušek do maturitních oborů vzdělání ve školním roce 2015/2016, včetně oborů vzdělání.

[Celý článek...]

27
Střední školy zřizované Pardubickým krajem, dvě soukromé školy (EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s.r.o. a Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.) a Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči se přihlásily k pokusnému ověřování jednotných p...

[Celý článek...]

26
Prezentace k přijímacímu řízení
V průběhu října proběhly ve všech okresech Pardubického kraje semináře pro výchovné poradce ze základních škol organizované Informačními a poradenskými středisky Úřadu práce České republiky a v Pardubicích Pedagogicko-psychologickou poradnou. Na seminářích získali výchovní poradci kromě informac&i...

[Celý článek...]

05
Přehled oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro šk. rok 2016/2017 - Atlas školství
Pardubický kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky vydal prostřednictvím nakladatelství P. F. art, spol. s r.o. Atlas školství s přehledem oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro školní rok 2016/2017. Atlas školství obdrží...

[Celý článek...]

11
Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016
         Dne 10. září 2015 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeno „Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školní...

[Celý článek...]

12
Ukázkové úlohy z matematiky a z českého jazyka pro uchazeče o osmiletá gymnázia
Cermat zveřejnil soubory ukázkových úloh pro žáky 5. ročníků základních škol, kteří se v tomto školním roce budou hlásit ke studiu v osmiletých gymnáziích. Podobné úlohy budou obsaženy v testech z matematiky a z českého jazyka, které budou uchazeči skládat v rámci pilotního ověřov&aacu...

[Celý článek...]

24
Specifikace jednotného testu z matematiky a příklady úloh
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je pověřeno přípravou testů pro jednotné přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování, uveřejnilo specifikaci těchto testů. Test z matematiky pro uchazeče o víceletá gymnázia i o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouško...

[Celý článek...]

24
Specifikace jednotného testu z českého jazyka a příklady úloh
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je pověřeno přípravou testů pro jednotné přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování, uveřejnilo specifikaci těchto testů. Test z českého jazyka a literatury pro uchazeče o víceletá gymnázia i o čtyřleté obory vzdělání s maturit...

[Celý článek...]


II. a případně další kola přijímacích řízení na střední školy

  
Hledat: Řadit dle: Řadit reverzně
Název školy Adresa Zřizovatel Kód oboru Název oboru Délka studia Ukončení vzdělávání Forma vzdělávání Číslo kola Volných míst Odevzdání přihlášek ID  
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 16-02-M/01 Průmyslová ekologie 4 maturitní zkouška denní 3 do naplnění kapacity 28.8.2016 1661
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 závěrečná zkouška denní 3 do naplnění kapacity 28.8.2016 1663
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 23-45-M/01 Dopravní prostředky 4 maturitní zkouška denní 3 do naplnění kapacity 28.8.2016 1660
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 39-41-L/01 Autotronik 4 maturitní zkouška denní 3 do naplnění kapacity 28.8.2016 1662
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 23-55-H/02 Karosář 3 závěrečná zkouška denní 3 do naplnění kapacity 28.8.2016 1664
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí adresa kraj 26-57-H/01 Autoelektrikář 3 závěrečná zkouška denní 3 do naplnění kapacity 28.8.2016 1665
Speciální střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 69-54-E/02 Provozní služby ŠVP Provoz služeb a domácnosti 2 výuční list denní 4 10 30.8.2016 1714
Speciální střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 29-51-E/01 Potravinářská výroba ŠVP Řeznické a uzenářské práce 3 výuční list denní 4 9 30.8.2016 1716
Speciální střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 36-67-E/01 Zednické práce ŠVP Zednické práce 3 výuční list denní 4 10 30.8.2016 1717
Speciální střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 1 závěrečná zkouška denní 4 5 30.8.2016 1718
Speciální střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 4 12 30.8.2016 1719
Speciální střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 65-51-E/02 Práce ve stravování ŠVP Provoz společného stravování 2 výuční list denní 4 8 30.8.2016 1713
Speciální střední škola a základní škola Žamberk adresa kraj 75-41-E/01 Pečovatelské služby ŠVP Pečovatelské práce 3 výuční list denní 4 8 30.8.2016 1715
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 4 maturitní zkouška denní 4 6 30.8.2016 1726
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 36-56-H/01 Kominík 3 závěrečná zkouška denní 4 2 30.8.2016 1729
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 36-52-H/01 Instalatér 3 závěrečná zkouška denní 4 5 30.8.2016 1727
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení 3 závěrečná zkouška denní 4 4 30.8.2016 1728
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-65-H/03 Strojník silničních strojů - Mechanik silničních strojů 3 výuční list denní 3 do naplnění kapacity 30.8.2016 1623
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 26-52-H/01 Elektromechanik pro přístroje a zařízení - Mechanik elektronických zařízení 3 výuční list denní 3 do naplnění kapacity 30.8.2016 1624
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 4 maturitní zkouška denní 3 do naplnění kapacity 30.8.2016 1622
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-67-H/01 zedník a obkladač 3 závěrečná zkouška denní 3 do naplnění kapacity 30.8.2016 1678
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 82-51-H/01 umělecký kovář a zámečník 3 závěrečná zkouška denní 3 1 30.8.2016 1679
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-47-M/01 Stavebnictví - kombinované studium, zkrácené 2 závěrečná zkouška denní 3 do naplnění kapacity 30.8.2016 1680
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 65-51-H/01 kuchař - číšník (zaměření číšník, servírka) 3 výuční list denní 4 2 30.8.2016 1708
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 29-54-H/51 cukrář 3 výuční list denní 4 3 30.8.2016 1709
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 66-51-H/01 prodavač 3 výuční list denní 4 10 30.8.2016 1710
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 33-56-H/01 truhlář 3 výuční list denní 4 7 30.8.2016 1711
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 36-52-H/01 instalatér 3 výuční list denní 4 7 30.8.2016 1712
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 65-51-H/01 kuchař - číšník (zaměření kuchař) 3 výuční list denní 4 10 30.8.2016 1707
Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí adresa kraj 53-41-M/01 zdravotnický asistent 4 maturitní zkouška denní 5 do naplnění kapacity 30.8.2016 1705
Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí adresa kraj 75-41-M/01 sociální činnost 4 maturitní zkouška denní 5 do naplnění kapacity 30.8.2016 1706
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-51-H/01 strojní mechanik 3 závěrečná zkouška denní 4 do naplnění kapacity 31.8.2016 1656
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-52-H/01 nástrojař 3 závěrečná zkouška denní 4 do naplnění kapacity 31.8.2016 1657
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-56-H/01 obráběč kovů 3 závěrečná zkouška denní 4 do naplnění kapacity 31.8.2016 1658
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-45-L/01 mechanik seřizovač 4 maturitní zkouška denní 4 do naplnění kapacity 31.8.2016 1654
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 33-41-L/01 operátor dřevařské a nábytkářské výroby 4 maturitní zkouška denní 4 do naplnění kapacity 31.8.2016 1655
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 33-56-H/01 truhlář 3 závěrečná zkouška denní 4 do naplnění kapacity 31.8.2016 1659
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 68-42-L/51 Bezpečnostní služby 2 maturitní zkouška denní 4 do naplnění kapacity 31.8.2016 1730
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 28-52-H/01 Chemik 3 výuční list denní 4 do naplnění kapacity 31.8.2016 1731
Střední průmyslová škola chemická Pardubice adresa kraj 28-42-L/51 Chemik operátor 2 maturitní zkouška kombinovaná 4 do naplnění kapacity 31.8.2016 1732
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. adresa soukromá 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 do naplnění kapacity 31.8.2016 1592Kontakt na pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje - Odbor školství a kultury:
Mgr. Hojková Petra - tel: 466 026 217 , petra.hojkova@pardubickykraj.cz
Mgr. Petra Pospíšilová - tel: 466 026 529 , petra.pospisilova@pardubickykraj.cz
Tyto pracovnice mohou záznamy opravit.

Školský portál Pardubického kraje