Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Nejnovější články

Pohybové hry konstruktivní

Stavění hradu je příklad hry, ve které je spojena pohybová činnost dětí s konstrukční činností - děti staví hrad z kostek. Úkol: učit spolupráci v kolektivu, rozvíjet rychlost a postřeh Pomůcky: větší počet různobarevných kostek (tolik barev, kolik bude družstev) Místo provedení: větší prostor, kde můžou děti běhat Organizace dětí: družstva podle...
Publikováno: 13. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.7

Pohybové hry

Hry v mateřské škole zaměřujeme převážně na rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí. Takovéto aktivity můžeme rozdělit na hry napodobivé, při kterých hrajeme na něco, na někoho hry, ve kterých manipulujeme s míčkem a míčem hry obecně motorické ke zvládnutí lokomoce a základních dovedností hry funkční hry...
Publikováno: 13. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.0

ZUŠ Petra Ebena Žamberk - informace

Další dubnová besídka bude v pondělí 18. 4. v 17.30 v sále ZUŠ Srdečně zveme !!! Koncert absolventů II. stupně hudebního oboru bude v pátek 29. dubna v 19 hodin v sále ZUŠ Ve čtvrtek 24. února jsme uspořádali okresní kolo soutěže mladých kytaristů | vložil(a) Zúčastnilo se 29 žáků šesti škol, z našich reprezentantů...
Publikováno: 13. dubna 2011
Hodnocení: 2.0

ZUŠ Přelouč - aktivity - jaro, léto

Program akcí ZUŠ Přelouč Středa 13. duben 2011 - Soutěž kytarových tříd, Sál ZUŠ Soutěž žáků kytarového oddělení Čtvrtek 14. duben 2011 - VÍTÁNÍ JARA, 17:00, Záložna Vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru školy Pátek 15. duben 2011 - Koncert sborů, 17:00, Záložna Přelouč Koncert pěveckých sborů Korálek (dirigentka...
Publikováno: 13. dubna 2011
Hodnocení: 3.0
Počty dětí ve třídách málotřídní základní školy a mateřské školy

Počty dětí ve třídách málotřídní základní školy a mateřské školy

Počet dětí a žáků v jednotlivých druzích škol, jejich nejnižší a nejvyšší počet ve třídě a oddělení, uvádí prováděcí předpisy Zákona číslo 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Podle...
Publikováno: 12. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.9

SOŠEaS a SOU Pardubice v projektu SIEU

Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště v Pardubicích se po loňském vítězství v soutěži SIEU (Schools for Intelligent Energy Use) účastní 2. ročníku tohoto projektu. V loňském roce měli studenti za úkol vyřešit úsporu energii v restauraci pomocí zateplení, rekuperace a solárních panelů. V...
Publikováno: 12. dubna 2011
Autor: Jiří Huráň
Hodnocení: Nehodnoceno
Změna počtu tříd

Změna počtu tříd

Ve spojeném zařízení základní školy a mateřské školy je v rejstříku uvedena kapacita mateřské školy 35 dětí. Škola chce otevřít druhou třídu. Zákon číslo 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský...
Publikováno: 9. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.0
Provozování kamerového systému

Provozování kamerového systému

V souvislosti s rozvojem informačních systémů mnohé školy uvažují o využití kamerového systému například pomocí WiFi síťových kamer. Ty například snímají vstup do budovy či prostory šaten. Záleží především na tom, zda škola bude tyto prostory jen aktuálně monitorovat, nebo zda bude záznamy také uchovávat....
Publikováno: 9. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Česká republika - demokratický stát

Ve třetí části vlastivědného učiva se čtvrťáci věnují naší republice ve smyslu státoprávního uspořádání. Velmi zjednodušeně se seznamují s fungováním demokratického státu a jeho představiteli. Učivu věnují dvě až tři vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: rozlišuje hlavní orgány státní moci a...
Publikováno: 6. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.5

Členění území České republiky

Druhá část vlastivědného učiva pro čtvrťáky se týká historického a současného rozčlenění území České republiky. Seznamujeme se s přehledem krajů a krajských měst v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin. Výstupy pro žáka: rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce čte jednoduchou...
Publikováno: 6. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Naše vlast - Česká republika

První část vlastivědného učiva ve 4. ročníku se týká polohy České republiky v Evropě a obyvatel, kteří tu žijí. Učivu věnujeme dvě až tři vyučovací hodiny. Měli bychom si uvědomuje význam slova národ a pojem Evropská unie. Výstupy pro žáka: určí polohu svého bydliště vyhledává jednoduché údaje čte jednoduchou mapu a...
Publikováno: 5. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Poznáváme naši vlast

Začátek školního putování po naší vlasti je určen pro čtvrťáky. Jeho rozsah je zhruba od září do konce ledna až poloviny února, tedy na období poloviny školního roku. Poznávání České republiky obsahuje celkem 17 tematických částí v rozsahu 35 - 38 vyučovacích hodin, k tomu dvě hodiny kompletního opakování...
Publikováno: 5. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Jarní a letní aktivity DDM Česká Třebová

Velikonoční prázdniny ...
Publikováno: 5. dubna 2011
Hodnocení: 5.0

Letní aktivity DDM Vysoké Mýto

TÁBORY / příměstské, letní, zahraniční atd./  Tábory v hodnotě nad 1.000,- Kč lze hradit poukázkami UNIŠEK.   LETNÍ TÁBORY Hlavní letní tábor • 4. - 15.7.  2011   "MAFIE - Ostružno"     cena: 3.800,-   Malý pobytový tábor   • 16. – 23. 7. 2011 "Taneční tábor -...
Publikováno: 5. dubna 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Letní táborová základna va Svratouchu

Letní táborová základna Svratouch Vícedenní pobyty ve Svratouchu   školní výlety,  sportovní soustředění, kurzy apod. (ZŠ, sportovní oddíly, občanská  sdružení spolky apod.) k dispozici jsou:  15 chatek po 3 lůžkách zděné budovy:  kuchyň, jídelna / společenská místnost, společná ložnice pro...
Publikováno: 5. dubna 2011
Hodnocení: 1.0

DDM Holice

Příměstský tábor 2011 Příměstský tábor 2011 bude letos v nabídce na letní prázdniny pro děti 1- 5.třída ve třech termínech :          1.termín 4.7 - 8.7....
Publikováno: 5. dubna 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

DDM Chrudim - letní aktivity

Dům dětí a mládeže nabízí aktivity na letní prázdniny:  1., 4., 7. a 8. 7. 2011 - Příměstský tábor  16. 7. – 29. 7. 2011 - Letní tábor Mlýnek u Velin   Cesta kolem světa  30. 7. - 12. 8. 2011 - Letní tábor Smrčná nad Sázavou,   Ať žijí rytíři aneb rok naruby  14. 8. - 19. 8. 2011 - Týdenní letní tábor na...
Publikováno: 5. dubna 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Procvičování jemné motoriky

Několik pomůcek, námětů a metod vhodných k procvičení jemné motoriky dětí předškolního věku. Tyto náměty jsou vhodné k nácviku správného držení pracovního nářadí. Využijeme je při různých i krátkodobých činnostech s dětmi a jako součást zaměstnání v předškolním zařízení. Při svačině alespoň občas...
Publikováno: 4. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.3

Otevřený dopis ministrovi školství

Vážený pane ministře, velice mě těší, že se snažíte řešit zhoršující se chování žáků v základních školách. O účinnou pomoc při řešení výchovných problémů dětí Vás požádalo i 2 500 učitelů základních škol z celé republiky, kteří podepsali petici „Neodcházíme,...
Publikováno: 3. dubna 2011
Hodnocení: 3.3
Jak si poradit s e-learningem - úvod, co to je e-learning

Jak si poradit s e-learningem - úvod, co to je e-learning

 1.      Úvod Využívání e-learningu není v dnešní době ničím objevným. Jde pouze o pokračování využívání technických prostředků ve výuce, a to od 60. a 70. let minulého století. V té době bylo moderní zavádět tzv. programové učení a vyučování. Charakteristickým rysem...
Publikováno: 1. dubna 2011
Hodnocení: 3.3

Hodnocení nepovinné maturitní zkoušky

Hodnocení nepovinné zkoušky - společná část maturity (podle novely vyhlášky č. 177/2009 Sb.)
Publikováno: 29. března 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 5.0

Je možné vyřadit žáka ze školní matriky, jestliže přestane chodit do školy a je nezvěstný?

Na základě dotazů dvou základních škol (ZŠ Pardubice, Prodloužená a ZŠ Pardubice, Družstevní) na MŠMT článek částečně napovídá, jak řešit evidenci žáků ve školní matrice, jestliže žák přestane bez udání důvodu docházet do školy.  Škola není schopna ani ve spolupráci s policií zjisti místo pobytu žáka.
Publikováno: 28. března 2011
Autor: Radek Hejný
Hodnocení: 3.3

Souborový manažer Altap Salamander

Práce se souborovým manažerem - Altap Salamander.
Publikováno: 28. března 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 4.3

Jak postupovat, když zákonný zástupce dítěte neuhradí poplatek ve školní družině.

Může škola vyloučit ze školní družiny dítě, jehož zákonní zástupci neuhradili poplatek stanovený školou za pobyt dítěte ve školní družině? Jaké jsou v tomto případě možnosti školy? Dá se tomuto problému předejít?
Publikováno: 27. března 2011
Autor: Radek Hejný
Hodnocení: 4.0

Rozhodování ředitele školy podle § 165 odst. 2 školského zákona

Právní výklad k postupu při rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona po novelizace § 183 školského zákona. Nové znění § 183 odst. 2, kdy byla doplněna slova „§ 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g)"; mělo vyloučit některé druhy rozhodování ředitelů škol z režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Důsledkem toho, že nedošlo ke změně § 165 školského zákona, je založení vnitřní rozpornosti školského zákona.
Publikováno: 26. března 2011
Autor: Radek Hejný
Hodnocení: 5.0

Právní výklady MŠMT

Odkaz na právní výklady na stránkách MŠMT
Publikováno: 26. března 2011
Autor: Radek Hejný
Hodnocení: 4.0
QUO VADIS elektroniko

QUO VADIS elektroniko

Republiková soutěž odborných dovedností oboru mechanik elektronik po 6-ti letech opět v Pardubicích
Publikováno: 25. března 2011
Autor: Jiří Huráň
Hodnocení: 4.3

Legislativní pravidla pro novou maturitní zkoušku

Legislativní pravidla pro novou maturitní zkoušku - školský zákon - úplné znění zákona č. 561/2004 Sb. (Sbírka zákonů č. 317/20008 Sb.) a vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb....
Publikováno: 25. března 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 4.0

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Podle ustanovení §66 zákoníku práce, jehož změna nabyla účinnosti 1.1.2011, mohou zaměstnanec i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nemůže však ve zkušební době zrušit pracovní poměr v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21...
Publikováno: 25. března 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 4.0

Soustava republikových normativů pro rok 2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, na kalendářní rok 2011 tyto republikové normativy: VĚKOVÁ KATEGORIE NIV CELKEM MP vč. odvodů...
Publikováno: 25. března 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 4.0

Zlatý řez úsečky

Co vlastně rozumíme slovy zlatý řez úsečky? Rozdělíme-li úsečku AB délky a bodem C na dvě části x a (a -x) tak, aby se poměr délek větší části x k menší části (a -x) rovnal poměru délky úsečky a k větší části x, tedy aby platilo x:(a-x)=a:x. Pak říkáme, že jsme sestrojili zlatý řez úsečky AB a poměr a:x, resp. x:(a -x), nazveme...
Publikováno: 25. března 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 2.3

Budeme mít „limitní“ elektroniku?

Základní výzkum dnes připouští nové možnosti další miniaturizace (kapacity při stejném objemu) a zvyšování výkonu (pamětí). Jde   o novou oblast tzv. spintroniky založené na využívání spinu elektronů.
Publikováno: 24. března 2011
Autor: Anonym
Hodnocení: 3.3
Přípravná třída

Přípravná třída

Pokud není dítě po dovršení šestého roku věku přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může ředitel školy rozhodnout o zařazení dítěte do přípravné třídy. Přípravnou třídu zřizuje v základní škole obec, svazek obcí nebo kraj se souhlasem krajského úřadu. Je určena pro děti v posledním roce před zahájením...
Publikováno: 24. března 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Písemka tak trochu jinak

Způsob ověření znalostí v 1. ročníku gymnázia (jedna z možností) v předměti Informatika a výpočetní technika.
Publikováno: 24. března 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 4.5

Petice učitelů s názvem Neodcházíme, chceme učit!

Petice pracovníků  základních škol za změnu zákonů ke zvýšení autority učitelů

Neodcházíme, chceme učit!

Publikováno: 23. března 2011
Hodnocení: 4.2

Pohybové hry s míčem

S lehkým míčem cvičíme obratnost, trénujeme různé styly chytání a házení. Učíme žáky rychlé reakci. Vyvolávaná Úkol: cvičit hod míče do výše a jeho chytání Pomůcky: jeden míč, křída Místo provedení: tělocvična, herna, zahrada Organizace: žáci v kruhu Popis hry: Žáci stojí po...
Publikováno: 19. března 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.8

Třídní kniha pro 1. stupeň základní školy

Povinnost vedení třídních knih je dána Zákonem číslo 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Podle § 28 odst. 1 písmeno f) tohoto zákona třídní kniha obsahuje průkazné údaje o poskytovaném...
Publikováno: 18. března 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.0

ZUŠ Bonifantes - akce

Kalendář - co nás čeká a nemine Bonifanti se opravdu nenudí. Koncertní sbor zkouší 3x týdně, každý poslední víkend v měsíci se schází na soustředění, ročně uskuteční kolem šedesáti koncertů, několik natáčení a koncertních turné... Ať Vám tento kalendář...
Publikováno: 18. března 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

ZUŠ Vysoké Mýto - akce

Kalendář událostí pro měsíc březen Jarní koncert Společný koncert Big Bandů pro měsíc duben Tvář a tváře školy Koncert učitelů První z absolventských koncertů Koncert BigBandu v Chrudimi
Publikováno: 18. března 2011
Hodnocení: 2.0

Aktivity ZUŠ Chrudim - akce

Plán koncertů a akcí Základní umělecké školy v Chrudimi březen 19. 3. Ples hudebníků 21:00 Muzeum  TDO  duben 9. 4. Celostátní soutěž "Pardubická arabeska" 00:00 Pardubice ABC Klub  ...
Publikováno: 18. března 2011
Hodnocení: 3.0

Akce ZUŠ Pardubice - Havlíčkova

březen čt 3. 3. 2011  •  ZUŠ Vysoké Mýto Soutěž ZUŠ - hra na klavír krajské kolo ne 6. 3. 2011  •  zámek Nasavrky Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans Koncert...
Publikováno: 18. března 2011
Hodnocení: 3.0

Kalendář akcí ZUŠ Pardubice - Polabiny

  Kulturní kalendář ZUŠ Pardubice - Polabiny   Měsíc Obor Datum Akce Místo konání L I S T O P A D VO 1.-31. Vernisáž výstavy fofo R.Kalhouse ...
Publikováno: 18. března 2011
Hodnocení: 3.0

Nabídka letních táborů DDM Pardubického kraje

Domy dětí a mládeže v Pardubickém kraji nabízejí širokou škálu letních táborů. V současné době jsou oblíbené příměstské tábory pro menší děti, ale také pobytové tábory. Ty mohou být zaměřené na určité činnosti nebo nabízejí zajímavý program v duchu celotáborové hry. 1. DDM DELTA...
Publikováno: 18. března 2011
Hodnocení: 1.3
Vedoucí učitelka v mateřské škole

Vedoucí učitelka v mateřské škole

Ve spojeném zařízení základní a mateřské školy jmenuje obvykle ředitel základní školy vedoucí učitelku, v jejíž pracovní náplni je kromě přímé výchovné práce zajištění organizačních záležitostí ohledně chodu mateřské školy, například organizace práce provozního zaměstnance, či...
Publikováno: 17. března 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.4

Finanční prostředky státního rozpočtu na rok 2011

Informace k rozpisu finančních prostředků státního rozpočtu na rok 2011 přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon): Základní částky krajských normativů pro rok 2011 a ukazetele rozhodné pro jeho stanovení - (č.j.: KrÚ 12429/2011 ze dne 21.2.2011). Zdroj: www.pardubickykraj.cz
Publikováno: 15. března 2011
Autor: Otto Horák
Hodnocení: 5.0
RSS
První177178179180181182183184185186