Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání 2020

Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání 2020

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,     dovoluji si Vás upozornit na důležitá ustanovení § 53 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Pro složení komise a její...
Publikováno: 23. března 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT ruší Informaci o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy v okrajových úsecích dne (č.j. 17878/2011-22 ze dne 14.6.2011)

MŠMT ruší Informaci o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy v okrajových úsecích dne (č.j. 17878/2011-22 ze dne 14.6.2011)

Věstník MŠMT 06/2019 (Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 6/2019 (8 s.) Oznámení MŠMT ruší Informaci o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy v okrajových úsecích dne (č.j. 17878/2011-22 ze dne 14.6.2011), která byla ve Věstníku publikována v srpnu 2011. Uvedená skutečnost, kdy mateřské školy na určitý časový úsek suplují činnost školní družiny, je z hlediska právního řádu nepřípustná (str. 6).  
Publikováno: 8. října 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání 2019

Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání 2019

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,     dovoluji si Vás upozornit na důležitá ustanovení § 53 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Pro složení komise a její...
Publikováno: 15. dubna 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019

MŠMT vydává aktualizovaný souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2018/2019. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu. Zveřejněná verze je aktualizovaná tak, aby reflektovala právní stav k únoru 2019.
Publikováno: 20. února 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Novela vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Novela vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, upozorňujeme, že vyšla novela vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. První úprava se týká nejnižšího počtu žáků ve třídě - škola tvořená třídami prvního a...
Publikováno: 2. září 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Informace a doporučení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  k individuálnímu vzdělávání v základní škole 2018

Informace a doporučení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání v základní škole 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo aktualizovanou verzi dokumentu Informace a doporučení k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole. Text informace a doporučení naleznete v příloze pod článkem.
Publikováno: 15. května 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání 2018

Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání 2018

Pokud ředitel školy udělí žákovi známku 5 na konci druhého pololetí a žák bude vykonávat komisionální zkoušku, potom se musí ředitel základní školy obrátit na základě ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. na krajský úřad. Tento úřad musí v tomto případě jmenovat zkušební komisi. V příloze - vzor Žádosti o jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení...
Publikováno: 20. dubna 2018
Hodnocení: 3.0
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2017.

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2017.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2017. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vydala dne 3. května 2017...
Publikováno: 9. května 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání 2017

Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání 2017

Jedná se o případ, kdy ředitel školy udělí žákovi známku 5 na konci druhého pololetí a žák bude vykonávat komisionální zkoušku, potom se musí ředitel základní školy obrátit na základě ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. na Krajský úřad Pardubického kraje. Tento úřad musí v tomto případě jmenovat zkušební komisi. Vzor Žádosti o jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení.
Publikováno: 25. dubna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Přípravné třídy základních škol od školního roku 2017/2018

Přípravné třídy základních škol od školního roku 2017/2018

Novela školského zákona provedená zákonem č. 178/2016 Sb. změnila pravidla pro zařazování dětí do přípravných tříd. Od školního roku 2017/2018 nově platí, že v přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj...
Publikováno: 5. dubna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Metodický materiál Ministerstva vnitra ČR pro obce - školské obvody

Metodický materiál Ministerstva vnitra ČR pro obce - školské obvody

Ministerstvo vnitra České republiky - odbor veřejné správy, dozoru a kontroly na svých webových stránkách zveřejnilo nový metodický materiál ke školským obvodům. Metodický materiál, včetně vzoru obecně závazné vyhlášky, naleznete v přiložených souborech pod článkem. Vzory obecně závazných vyhlášek obce, o vymezení školských obvodů základní školy, mateřské školy, základní školy a mateřské školy...
Publikováno: 27. ledna 2017
Hodnocení: 1.0
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Aktualizováno 20. 1. 2017 (MŠMT opět aktualizovalo připojené soubory) - Materiál MŠMT shrnuje právní vymezení současného stavu legislativy, popis postupu k řešení situace a dále stanovuje požadavky tak, aby ředitelé základních škol zajistili pro realizaci zápisů optimální podmínky. 

Publikováno: 20. ledna 2017
Hodnocení: 5.0
Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení základního vzdělávání vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2016/2017. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k...
Publikováno: 16. ledna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole

Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole

Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016. Předkládané...
Publikováno: 19. října 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání

Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání

Upozorňujeme Vás na důležitá ustanovení § 53 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Pro složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení § 22 odst. 2 až 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
Publikováno: 2. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Ministerstvo školství vydalo doporučení pro sjednocení průběhu zápisů k povinné školní docházce. Jeho smyslem je učitelům poradit, jak sjednotit časový, obsahový a organizační rozsah zápisu.
Publikováno: 12. ledna 2016
Hodnocení: 4.0
Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu

Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně závaznými právními předpisy.
Publikováno: 24. května 2015
Hodnocení: 5.0
Metodický pokyn MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách

Metodický pokyn MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách

MŠMT zveřejňuje metodický pokyn k zajištění výuky plavání v základních školách.
Publikováno: 9. února 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozšíření Pokusného ověření individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Rozšíření Pokusného ověření individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ

MŠMT zveřejňuje „Dodatek č. 3 k vyhlášení Pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ", který obsahuje především informaci o zvýšení počtu pilotních škol a seznam těchto škol, včetně kontaktů na ně.
Publikováno: 26. ledna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání

Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání

Upozorňujeme Vás na důležitá ustanovení § 53 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Pro složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení § 22 odst. 2 až 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
Publikováno: 2. května 2014
Hodnocení: 5.0
Vzory: Výzva zákonnému zástupci - možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí  ve věci "nepřijetí" dítěte do ZŠ

Vzory: Výzva zákonnému zástupci - možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci "nepřijetí" dítěte do ZŠ

Spis předávaný ředitelem základní školy na Krajský úřad Pardubického kraje k odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání by měl obsahovat také výzvu k vyjádření se v určité lhůtě k podkladům rozhodnutí společně s doručenkou (ověřenou kopii výzvy); pokud zákonný zástupce možnost využil a vyjádřil se písemně, vkládá se do spisu i toto jeho vyjádření, pokud se vyjádřil ústně, je nutno doplnit do spisu Protokol o vyjádření se podkladu rozhodnutí.
Publikováno: 1. ledna 2014
Hodnocení: 5.0
Vzor - Autoremedura - základní vzdělávání

Vzor - Autoremedura - základní vzdělávání

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, připravila jsem pro Vás vzor autoremedury, který je Vám k dispozici.
H. Pochobradská, Krajský úřad Pardubického kraje, OŠK
Publikováno: 1. ledna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Vzory - Zpětvzetí odvolání a Usnesení o zastavení řízení - základní vzdělávání

Vzory - Zpětvzetí odvolání a Usnesení o zastavení řízení - základní vzdělávání

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, připravila jsem pro Vás vzory Zpětvzetí odvolání a Usnesení o zastavení řízení, které jsou Vám k dispozici. H. Pochobradská, KrÚ Pk, OŠK
Publikováno: 1. ledna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Metodika k rozhodování ředitele o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání  - ZŠ

Metodika k rozhodování ředitele o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ

Metodika k rozhodování ředitele o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání dle § 165 odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – obecní a krajské základní školy.
Publikováno: 1. ledna 2014
Hodnocení: 5.0
Vzory - Zpětvzetí odvolání a Usnesení o zastavení řízení - základní vzdělávání

Vzory - Zpětvzetí odvolání a Usnesení o zastavení řízení - základní vzdělávání

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, připravila jsem pro Vás vzory Zpětvzetí odvolání a Usnesení o zastavení řízení, které jsou Vám k dispozici. H. Pochobradská Vzor : Zpětvzetí odvolání   Základní škola (název podle zřizovací listiny)...
Publikováno: 19. dubna 2013
Hodnocení: 3.3
Dotaz z okresní porady v Ústí nad Orlicí dne 17. 4. 2013

Dotaz z okresní porady v Ústí nad Orlicí dne 17. 4. 2013

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  výdaje podle ustanovení § 6 odst 1 Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky se hradí v současné době z přímých nákladů (ONIV), mohou se rovněž hradit z jiných zdrojů,...
Publikováno: 18. dubna 2013
Hodnocení: 3.0
Metodika k rozhodování ředitele o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ

Metodika k rozhodování ředitele o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ

Metodika k rozhodování ředitele o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání dle § 165 odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – obecní a krajské základní školy.
Publikováno: 24. ledna 2013
Hodnocení: 4.7
Kritéria přijímání žáka do školní družiny

Kritéria přijímání žáka do školní družiny

V důsledku narůstajícího počtu žáků v základních školách a tíživé finanční situace regionálního školství budou velmi důležitá kritéria přijímání žáka do ŠD. Ve vzájemné spolupráci odborníků ve školství, předkládáme návrh kritérií, která splňují i doporučení veřejného ochránce práv.
Publikováno: 3. prosince 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání

Novela vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Publikováno: 21. srpna 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS