Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Změna v zákoníku práce ve věci odpovědnosti mateřských škol za škodu

Změna v zákoníku práce ve věci odpovědnosti mateřských škol za škodu

Od 1. června 2020 vstoupí v účinnost nové znění § 391 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Přikládáme nové znění citovaného odstavce, z kterého vyplývá nová povinnost pro mateřské školy. Současná právní úprava sousloví ...dětem v mateřských školách... neobsahuje. ... (2) Za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba...
Publikováno: 11. února 2020
Hodnocení: 5.0
Metodický výklad MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků

Metodický výklad MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků

V minulých dnech MŠMT zveřejnilo aktualizované znění "Metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací" pod č.j. MSMT- 22101/2019-1. Již na začátku srpna byl všem zřizovatelům rozeslán dopis s variantami zařazení ředitelů jednotlivých druhů škol (podrobněji na http://www.msmt.cz/msmt-aktualizuje-metodicky-vyklad-k-odmenovani-ve-skolach). Celé znění tohoto...
Publikováno: 2. září 2019
Hodnocení: 4.4
Podmínky poskytování slevy na dani za umístění dítěte v mateřské škole

Podmínky poskytování slevy na dani za umístění dítěte v mateřské škole

Od kalendářního roku 2014 mohou rodiče dětí předškolního věku uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání. Roční daňová sleva na školku se týká pouze školného (úplaty za vzdělávání), nikoliv stravného či výdajů na dopravu. Podle § 35bb zákona o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku roku. Pro...
Publikováno: 21. ledna 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

V přiložených souborech naleznete formát vyhlášky ve znění zveřejněném ve Sbírce zákonů, v dalším souboru upravený text včetně vyznačení změněných ustanovení jednotlivých paragrafů a dopis MŠMT, určený ředitelkám/ředitelům mateřských škol. M. Málková odbor školství KrÚ Pk tel. 466 026...
Publikováno: 14. srpna 2018
Hodnocení: 5.0
Vymezení funkčního období ředitelů škol a školských zařízení

Vymezení funkčního období ředitelů škol a školských zařízení

Na základě množství dotazů k problematice konkursního řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení zveřejňujeme tento článek s doporučeným metodickým postupem. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský...
Publikováno: 6. března 2018
Hodnocení: 3.2
Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.
Publikováno: 13. března 2017
Hodnocení: 5.0
Změny v poskytování slevy na dani za umístění dítěte v MŠ

Změny v poskytování slevy na dani za umístění dítěte v MŠ

Od kalendářního roku 2014 mohou rodiče dětí předškolního věku uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání. Pro kalendářní rok 2016 se jedná o částku 9 900,- Kč, slevu lze však uplatnit pouze ve škole nebo v předškolním zařízení, které je registrované či evidované v rejstříku škol resp. v evidenci poskytovatelů!

Publikováno: 17. ledna 2017
Hodnocení: 5.0
Novelizované nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Novelizované nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Dnes vyšlo ve Sbírce zákonů ČR novelizované nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje avizovanou změnu přílohy č. 9 předmětného nařízení, která obsahuje nové stanovení platových tříd a stupňů pro pedagogické pracovníky platné od 1. 9. 2016.
Publikováno: 31. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání s účinností k 1. 9. 2016

Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání s účinností k 1. 9. 2016

Dnes vyšla ve Sbírce zákonů ČR novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, která obsahuje velmi podstatné změny v oblasti podmínek a provozu mateřské školy.
Publikováno: 31. srpna 2016
Hodnocení: 3.9
Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání

Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v pátek 20. června 2016 novely několika vyhlášek, včetně novely vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Novely byly vydány ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2016 Sb. Podstatnou změnou je navrhované snížení počtu dětí ve třídě ve znění § 2 odst. 3 až 5. Na konci...
Publikováno: 30. června 2016
Hodnocení: 5.0
Zeman vetoval školský zákon. Vadí mu školka pro dvouleté i inkluze. Valachová je zklamaná

Zeman vetoval školský zákon. Vadí mu školka pro dvouleté i inkluze. Valachová je zklamaná

Prezident Miloš Zeman ve středu vetoval novelu školského zákona. Uvedl, že dal na doporučení Svazu měst a obcí. Vadí mu povinnost vymezit obvody spádových mateřských škol a také místa pro dvouleté děti, které by mohly nastoupit od roku 2020. Podle Zemana nebudou mít školky dostatek času, aby se na ně připravily. Zeman zmínil i podporu inkluze, ačkoli ji tato novela...
Publikováno: 5. května 2016
Hodnocení: 5.0
MŠMT vydává upravený RVP ZV

MŠMT vydává upravený RVP ZV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává opatření, kterým v souladu s § 4 odst. 4 školského zákona mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.  Jde o další z kroků, které pomůžou dětem a školám při realizaci společného vzdělávání....
Publikováno: 23. února 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Metodický materiál ČŠI - Zastupování dítěte, žáka ve věcech týkajících se vzdělávání

Metodický materiál ČŠI - Zastupování dítěte, žáka ve věcech týkajících se vzdělávání

Česká školní inspekce zveřejnila na svých stránkách metodický materiál, který má sloužit ředitelům škol při jednání se zákonnými zástupci dětí a žáků. Týká se to především věcí souvisejících s podáním žádostí a přijímacím řízením na jednotlivé druhy...
Publikováno: 8. února 2016
Hodnocení: 2.0
Správní řízení v soukromých, církevních a obecních školách

Správní řízení v soukromých, církevních a obecních školách

Od 1 . května 2015 platí novelizovaná část školského zákona, týkající se rozhodování ředitelů škol. Od května tak musí všichni ředitelé škol a školských zařízení rozhodovat podle § 165 odst. 2 školského zákona ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodování ve správním řízení se tak nově týká i škol soukromých či církevních. Krajské úřady budou plnit úlohu nadřazeného správního orgánu, tedy orgánu odvolacího, a to hlavně v odvolacím řízení při přijímání k předškolnímu, základnímu a střednímu vzdělávání.
Publikováno: 26. ledna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Sleva na daních za umístění dítěte v mateřské škole

Sleva na daních za umístění dítěte v mateřské škole

Od kalendářního roku 2014 mohou rodiče dětí předškolního věku uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání. Pro rok 2014 se jednalo o částku 8 500 Kč, pro rok 2015 je možno uplatnit slevu až do výše 9 200 Kč....
Publikováno: 19. ledna 2016
Hodnocení: 3.9
Metodické doporučení MŠMT pro mateřské školy

Metodické doporučení MŠMT pro mateřské školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro...
Publikováno: 15. prosince 2015
Hodnocení: 5.0
Ředitelské volno, školní prázdniny, přerušení nebo omezení provozu ŠKOLY nebo přerušení činnosti ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Ředitelské volno, školní prázdniny, přerušení nebo omezení provozu ŠKOLY nebo přerušení činnosti ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Každá škola nebo školské zařízení může v průběhu roku použít ředitelské volno, úpravu provozu nebo činnosti, kterou stanoví právní předpis. Pro přehlednost uvádíme následující tabulku, kde jsou dle druhu školy či školského zařízení v souladu s právními předpisy vyznačeny konkrétní možnosti.

Publikováno: 21. října 2015
Hodnocení: 3.0
Stanovisko MŠMT k výkladu § 34 odst. 4 školského zákona - přijímání předškoláků do MŠ

Stanovisko MŠMT k výkladu § 34 odst. 4 školského zákona - přijímání předškoláků do MŠ

V následujícím dopise zveřejňujeme stanovisko odboru vzdělávací soustavy MŠMT, týkající se povinnosti přijmout k předškolnímu vzdělávání dítě s trvalým pobytem mimo obec, která zřizuje mateřskou školu. Dotaz vznesli na poradě tajemníků zástupci obcí Středočeského kraje s ohledem na znění § 179 odst. 2...
Publikováno: 23. června 2015
Hodnocení: 5.0
Jak posuzovat kvalifikaci učitele/ky mateřské školy?

Jak posuzovat kvalifikaci učitele/ky mateřské školy?

Vzhledem k množícím se dotazům o uznávání kvalifikace absolventů Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl zveřejňujeme tabulku pod článkem, kterou zpracovali pracovníci MŠMT. Je důležité upozornit, že se jedná pouze o uznávání všech oborů této školy. Pokud má...
Publikováno: 17. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Stanovisko ČSI k pojetí "nezbytné doby" v novele ZPP

Stanovisko ČSI k pojetí "nezbytné doby" v novele ZPP

S účinností k 1. lednu 2015 došlo k podstatné změně v požadavcích na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků (novela zákona o pedagogických pracovnících). Obecná výjimka, umožňující vykonávat přímou pedagogickou činnost i bez získání odborné kvalifikace, již není přípustná. Pokud by osoba bez odborné kvalifikace...
Publikováno: 13. ledna 2015
Hodnocení: 5.0
Postavení osobního asistenta ve škole

Postavení osobního asistenta ve škole

V posledním čísle Učitelských novin č. 31/2014 ze dne 23. září v části nazvané Odborníci radí na straně 13 naleznete zajímavý článek o vzájemném vztahu mezi školou a osobním asistentem. Autorem článku je právník Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství a poukazuje na úskalí, která...
Publikováno: 24. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Doporučení MŠMT k vydávání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Doporučení MŠMT k vydávání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozhodování v přezkumném řízení zjistilo závažné nedostatky v některých rozhodnutích o přijetí, resp. nepřijetí, dítěte k předškolnímu vzdělávání, a proto vydává následující doporučení. I. Rozhodování o...
Publikováno: 14. ledna 2013
Hodnocení: 5.0
RSS