Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 21. července 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Informace k rejstříku škol a školských zařízení

Krajský úřad vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a školských zařízeních (např. o školních jídelnách, školních družinách, školních klubech, střediskách volného času, domovech mládeže, internátech) s výjimkou těch, které jsou zřízeny ministerstvem a registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi. Dále krajský úřad rozhoduje v případě střední nebo vyšší odborné školy o zápisu změny nejvyššího povoleného počtu žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a školských zařízeních zřízených ministerstvem a registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, ostatních školách (např. základních školách, základních uměleckých školách, středních školách, konzervatoři, vyšších odborných školách), dále školských zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízeních, školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo pro preventivně výchovnou péči a školských účelových zařízeních, v nichž se uskutečňuje praktické vyučování. 

Postup navrhovatele a správního orgánu upravuje ustanovení § 141 – § 151 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Účastníkem řízení ve věcech rejstříku škol a školských zařízení je navrhovatel, v případě příspěvkové organizace a školské právnické osoby také jejich zřizovatel. Navrhovatelem je právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení. V případě příspěvkové organizace může být navrhovatelem také její zřizovatel. Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele (usnesení rady, souhlas starosty).

Žádost o zápis školy nebo školského zařízení (obdobně u žádosti o zápis změny v údajích) do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává u krajského úřadu příslušného podle sídla právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, do 30. září. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, krajský úřad postoupí žádosti se svým vyjádřením ministerstvu do 30. listopadu. Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele může orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, prominout zmeškání termínu pro předložení žádosti.

Další informace na webu ministerstva školství – viz odkaz.

Každá žádost je individuální, proto je vhodné každou požadovanou změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení předem konzultovat. Kontaktní osoby:

Mgr. Silvie Anýžová                                             Ing. Ivana Bucharová
tel.: 466 026 232                                                    tel.:466 026 219
e-mail: silvie.anyzova@pardubickykraj.cz             e-mail: ivana.bucharova@pardubickykraj.cz

Náležitosti nejčastějších žádosti (požadované údaje a dokumenty) v následujících odkazech:

Tisk
Informace k rejstříku škol a školských zařízení

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 101

Tagy:

Miloslava DrábkováMiloslava Drábková

Další příspěvky od Miloslava Drábková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x