Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 6. května 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Informace ke konkursním řízením na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v § 166 odst. 2 stanoví, že ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.

Zřizovatel může podle § 166 odst. 3 v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení uvedeného v § 166 odstavci 2 (dále jen šestileté období) vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle věty první nebo druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období.

Novela školského zákona č. 472/2011 Sb. v Čl. II bodu 5 – Přechodná ustanovení s účinností k 1. lednu 2012 vymezila řediteli školy nebo školského zařízení konec výkonu práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance v závislosti na délce nepřetržitého výkonu činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení, tedy vymezila „funkční období ředitele školy nebo školského zařízení“ – viz tabulka. 

Ustanovení zákona
č. 472/2011 Sb.

Nepřetržitý výkon činnosti ředitele
k 1. 1. 2012

Konec výkonu práce na vedoucím pracovním místě

Vymezení funkčního období (nerozhoduje, zda se konkurs konal či ne)

Čl. II bod 5 písm. a)

déle než 6 let

31. 7. 2012

31. 7. 2018

Čl. II bod 5 písm. b)

3 až 6 let

31. 7. 2013

31. 7. 2019

Čl. II bod 5 písm. c)

méně než 3 roky

31. 7. 2014

31. 7. 2020

 

Obecně lze říci, že pokud v roce 2012 a dále proběhly či neproběhly konkursy, zůstali ředitelé škol nebo školských zařízení ve funkci až do data uvedeného v posledním sloupci. Například byl ředitel školy jmenován do funkce k 1. 9. 2011 a v roce 2014 nebyl zřizovatelem vyhlášen na toto pracovní místo konkurs, ředitel zůstává ve funkci dalších 6 let, tedy do 31. 7. 2020. Právo vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele nebo odvolání z důvodů vymezených v § 166 odst. 4 a 5 školského zákona není dotčeno.

V případě, že se tedy zřizovatel rozhodne po „6letém funkčním období ředitele“ vyhlásit konkursní řízení, učiní tak dle § 166 odst. 3 školského zákona. Další postup je dán vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen vyhláška), která byla novelizována vyhláškou č. 107/2019 Sb., s účinností od 1. května 2019. Zřizovatel v souladu s vyhláškou oznámí na úřední desce nebo jiným způsobem v místě obvyklým vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy nebo školského zařízení dle § 3 vyhlášky.

Doporučený postup pro obce naleznete v připojených souborech.

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Tisk
Informace ke konkursním řízením na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 1857

Tagy:

Miloslava DrábkováMiloslava Drábková

Další příspěvky od Miloslava Drábková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x