Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 17. června 2015
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Jak posuzovat kvalifikaci učitele/ky mateřské školy?

Vzhledem k množícím se dotazům o uznávání kvalifikace absolventů Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl zveřejňujeme tabulku pod článkem, kterou zpracovali pracovníci MŠMT. Je důležité upozornit, že se jedná pouze o uznávání všech oborů této školy.

Pokud má absolvent stejný obor z jiné střední pedagogické školy, kvalifikaci nesplňuje (např. vychovatel bez vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předškolní pedagogiky).

V tabulce naleznete jednotlivé kódy oborů, které se na VOŠ a SPgŠ Litomyšl vyučovaly a jak je v současnosti uznávat v souladu se zněním § 6 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V níže uvedeném odkazu naleznete také výklad tohoto zákona, tak jej zveřejnilo MŠMT.

www.klickevzdelani.cz/Management-škol/Ředitelna/Legislativa-pro-školy/ID/24459

Problematiku kvalifikací řeší pracovníci MŠMT již od září 2012 na speciální e-mailové adrese kvalifikace@msmt.cz.

.........................................................................

Přidáváme úplné znění § 6 ZPP - kvalifikace učitele mateřské školy - dle platného znění zákona k 1. 1. 2015:

Díl 2

 

Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků

 

§ 6

 

Učitel mateřské školy

(1) Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy,

 

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,

 

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy1) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,

 

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,

 

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání1) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,

 

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vykonáním jednotlivé zkoušky8), která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku, nebo

 

g) vzděláním podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

 

 

(2) Učitel mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku,

 

b) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na speciální pedagogiku, nebo

c) vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy podle odstavce 1 a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku.

Dokumenty ke stažení

Tisk
Jak posuzovat kvalifikaci učitele/ky mateřské školy?

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 4945

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x