Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 15. dubna 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání 2019

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,    

dovoluji si Vás upozornit na důležitá ustanovení § 53 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Pro složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení § 22 odst. 2 až 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o případ, kdy ředitel školy udělí žákovi známku 5 na konci druhého pololetí a žák bude vykonávat komisionální zkoušku. Potom se musí ředitel základní školy obrátit na základě ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, na Krajský úřad Pardubického kraje. Tento úřad musí v tomto případě jmenovat zkušební komisi.

 

Vzor: Žádost o jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení

 

(název „školy“ dle zřizovací listiny shodný s rejstříkem Š/ŠZ)

                                              adresa: Xxxxxxx 55, 537 01 Xxxxx

                                              telefon: 46xxxxxx

                                              e-mail: xxxxxxxxxxx

 

 

Krajský úřad Pardubického kraje

Odbor školství

Mgr. Hana Pochobradská

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

 

 

Žádost o jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení

 

 

Na základě ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám, o jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení.

 

Druh zkoušky: opravná podle § 53 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Žák konající opravnou zkoušku: Xxxx X x x x x x, narozen XX.xx 200X, třída X., ročník X.,

rok školní docházky: první, druhý………

Předmět: Matematika, český jazyk,.. vyučujícím předmětů je ředitel(ka) školy

Období: 2. pololetí šk. roku 2018/2019

Termín opravné zkoušky: X. 8. 2019 v X.00 hodin – matematika (pouze pro příklad)

                                          X. 8. 2019 v X.00 hodin – český jazyk (pouze pro příklad)

Místo konání: (název „školy“ dle zřizovací listiny shodný s rejstříkem Š/ŠZ), adresa: Xxxxxxx 55, 537 01 Xxxxx, učebna x. třídy

 

Dovoluji si navrhnout následující složení komise pro komisionální přezkoušení žáka XxxxX x x x x

 

Návrh zkušební komise - matematika: ( pouze pro příklad)

Předseda: Mgr. Xxxx X x x x x x, vychovatelka, kvalifikovaná v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zkoušející: Mgr. Xxxx X x x x x x, vyučující matematiky, ředitelka školy, kvalifikovaná v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, aprobace učitelství pro 1. stupeň základní školy

Přísedící: Mgr. Xxxx X x x x x x, učitelka, kvalifikovaná v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, aprobace učitelství pro 1. stupeň základní školy

 

 

Návrh zkušební komise – český jazyk: (pouze pro příklad)

Předseda: Mgr. Xxxx X x x x x x, vychovatelka, kvalifikovaná v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zkoušející: Mgr. Xxxx X x x x x x, vyučující českého jazyka, ředitelka školy, kvalifikovaná v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, aprobace učitelství pro 1. stupeň základní školy

Přísedící: Mgr. Xxxx X x x x x x, učitelka, kvalifikovaná v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, aprobace učitelství pro 1. stupeň základní školy

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Xxxx X x x x x x

ředitel(ka) školy

 

 

V Obci/ Městě …..datum

 

Kontakty k zaslání žádostí

Dojde-li ve Vaší škole k situaci uvedené v ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, prosíme o zaslání vyplněné žádosti O​p​r​a​v​n​a​_​z​k​o​u​s​k​a​_​2​0​1​8​_​2​0​1​9​_​v​z​o​r​.​d​o​c


V případě základních škol zřizovaných obcemi, soukromými osobami nebo církví


bude-li se jednat o základní školu dle ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona, kterou zřizuje obec, kraj nebo soukromá osoba

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor školství

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 649

Tagy:

Hana PochobradskáHana Pochobradská

Další příspěvky od Hana Pochobradská

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x