Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 25. ledna 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Metodická podpora NÚV ke změnám matematického vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání zveřejnil odpovědi na často kladené otázky k opatřením ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání z prosince 2017. NÚV provozuje Konzultační centrum (http://www.nuv.cz/p/konzultacni-centrum), kam můžete posílat případné další dotazy.

 

1)        Kterých maturantů se toto opatření bude týkat jako prvních?

Úprava rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání podle opatření ministra školství č. 1 až 7 z června 2017 a prosince 2017 se vztahuje na vzdělávání žáků v uvedených oborech vzdělání kategorie H (s výučním listem) a kategorie M a L0 (s maturitní zkouškou), kteří zahájí 1. ročník vzdělávání 1. září 2018 nebo později, a také žáků oborů nástavbového studia kategorie L5, kteří zahájí 1. ročník vzdělávání 1. září 2019 nebo později. 

Jde tedy především o žáky maturitních oborů vzdělání, kteří budou konat od školního roku 2021/2022 povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky z matematiky (poprvé se tak stane v jarním zkušebním období 2022). Žáci lyceí budou konat povinnou zkoušku z matematiky již od školního roku 2020/2021, tj. poprvé v jarním zkušebním období 2021.

2)        Co se mění?

Jednou z hlavních změn je zvýšení minimálního počtu hodin matematiky, který musí absolvovat žák maturující povinně z matematiky, během svého středoškolského vzdělávání.

Minimální počet vyučovacích hodin matematiky v oborech M a L0 (obory vzdělání s maturitní zkouškou) byl stanoven na 10 hodin v týdenním přepočtu, tj. na 320 celkových hodin za celou dobu vzdělávání (vztaženo k rámcovému rozvržení učiva pro žáky denní formy vzdělávání).

U oborů, které mají více než 10 hodin matematiky již nyní, je třeba zkontrolovat učivo a výsledky vzdělávání.

U oborů kat. H (obory vzdělání s výučním listem) a oborů kat. L5 (nástavby) byla změna minimálního počtu hodin nastavena tak, aby v součtu absolvoval žák v oborech H a L5 alespoň 10 vyučovacích hodin (týdenních) během svého středoškolského vzdělávání.

3)        Podle čeho se bude v roce 2022 maturovat?

Stále platí Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z matematiky platný od školního roku 2015/2016. Veškeré současné změny v RVP s ním nejsou v rozporu.

4)        V našich ŠVP (pro obor M a L0) již máme 10 hodin (popřípadě více) matematiky. ŠVP je zpracováno podle původního RVP. Musím ŠVP předělat?

V tomto případě stačí zkontrolovat učivo a výsledky vzdělávání s příslušnými opatřeními ministra školství a případně upravit či doplnit.

5)        V našem ŠVP (pro obor H) již máme 4 hodiny matematiky (popřípadě více). ŠVP je zpracováno podle původního RVP. Musím ŠVP předělat?

Zde je pravděpodobně nutný větší zásah. Především z pohledu učiva a výsledků vzdělávání, neboť došlo k úpravám, jejichž cílem bylo posílit úroveň matematického vzdělávání.

6)        Kdy se musí změny odrazit v ŠVP?

Změny musí být v ŠVP zapracovány do 1. září 2018 pro obory kat. M, L0, H a pro obory kat. L5 je stanoven termín 1. září 2019.

7)        Některé tematické celky matematiky z RVP pro L5 úplně zmizely – už je žáci nepotřebují?

Maturitní zkouška ověřuje, jak absolvent střední školy zvládl předepsané výsledky učení během svého vzdělávání. V případě žáků nástavbových oborů kat. L5 se ověřují mimo jiné i výsledky vzdělávání z učiva, které žák měl zahrnuto do výuky matematiky v předcházejícím oboru kat. H. 

Žádné tematické celky nezmizely. Jen byly některé přesunuty nebo uvedeny pod jiným názvem.

8)        Jaké mají tyto změny vliv na Matematiku+?

Matematiku+ si nadále mohou žáci dobrovolně zvolit. Je již na škole, jestli svá ŠVP tomu přizpůsobí, nebo připraví žáky na Matematiku+ jiným způsobem.

9)        Není u některých matematických témat toho oproti předchozí verzi RVP moc?

Tyto změny v Matematickém vzdělávání měly mj. za cíl i detailnější specifikaci učiva a výsledků vzdělávání, které byly dříve popsány velmi obecně.

10)    Nedošlo pouze k formálním úpravám?

Zvýšení počtu hodin a specifikace učiva a výsledků vzdělávání jsou příležitostí pro přizpůsobení výuky matematiky současným požadavkům na matematické vzdělávání – akcentovat reálný, praktický a budoucí život absolventů. Proto je v aktualizovaných RVP (Matematika) dán důraz na finanční matematiku, na provázanost s odborným vzděláváním a výkon profese.

11)    Proč RVP nereflektuje realitu, kdy žáci ze ZŠ často mají různou úroveň matematického vzdělání?

RVP popisuje učivo a výsledky vzdělávání povinné pro příslušný stupeň a obor vzdělání. Tedy to, co si mají žáci během středoškolského vzdělávání nově osvojit. Opakování učiva ze ZŠ, které je velmi důležité, se doporučuje zařadit do dokumentů pro výuku v prvním ročníku.

12)    Nezapomněl NÚV na podporu učitelů?

Nezapomněl. Na Metodickém portálu RVP.CZ lze nalézt řadu aplikačních úloh, námětů pro projekty a motivační úlohy z matematiky. NÚV bude i nadále podporovat tvorbu těchto materiálů.

 

 

 

Tisk
Metodická podpora NÚV ke změnám matematického vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 641

Tagy:

Petra PospíšilováPetra Pospíšilová

Další příspěvky od Petra Pospíšilová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x