Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 30. června 2016
Ohodnotit článek:
5.0

Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v pátek 20. června 2016 novely několika vyhlášek, včetně novely vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Novely byly vydány ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2016 Sb. Podstatnou změnou je navrhované snížení počtu dětí ve třídě ve znění § 2 odst. 3 až 5. Na konci článku naleznete samotné znění dotčeného paragrafu.

Na základě četných dotazů ze škol odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje sděluje, že toto navrhované snížení k 1. 9. 2016 nemá vliv na počet dětí již přijatých během jarních zápisů pro školní rok 2016/2017. Ředitelé škol postupovali při zápisu v souladu s platnou vyhláškou a školským zákonem, který umožňuje naplnit třídu na základě výjimky od zřizovatele až do počtu 28 dětí na třídu.

 

MŠMT předalo také informaci, že se v nejbližší době vydá nové znění této vyhlášky, kde dojde pravděpodobně k úpravě účinnosti daného paragrafu.

 

V případě nejasností s počtem dětí ve třídě se obracejte na Mgr. Miluši Málkovou, tel. 466 026 204 , pracovnici oddělení organizačního a vzdělávání.

 

..............................................................................

§ 2 Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy

(1) Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě.

(2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.

(3) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

(4) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti.

(5) Snížení počtu podle odstavců 3 a 4 nelze za jedno dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí podle odstavců 3 a 4 se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 4 školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku
.

(6) Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 9 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 2 až 4 se započítává vždy pouze 1 dítě. 
 

Tisk
Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 3241

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x