Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 21. října 2015
Ohodnotit článek:
3.0

Ředitelské volno, školní prázdniny, přerušení nebo omezení provozu ŠKOLY nebo přerušení činnosti ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Každá škola nebo školské zařízení může v průběhu roku použít ředitelské volno, úpravu provozu nebo činnosti, kterou stanoví právní předpis. Pro přehlednost uvádíme následující tabulku, kde jsou dle druhu školy či školského zařízení v souladu s právními předpisy vyznačeny konkrétní možnosti.

 

Podzimní a samozřejmě i jiné prázdniny se v rámci školního roku vyčleňují pouze v případě základních škol a středních škol (§ 24 školského zákona, § 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku).
V mateřské škole se v rámci školního roku školní prázdniny nevyčleňují. Školní prázdniny se také nevyčleňují ve školských zařízeních – tj. ve školní družině a školním klubu. Právní nástroj, který mateřské školy a školní družiny využívají v době připadající v základních a středních školách na školní prázdniny, je přerušení provozu (činnosti).

V době vedlejších prázdnin (tj. mimo červenec a srpen) může mateřská škola provoz přerušit ze závažných důvodů. O přerušení provozu rozhoduje ředitel školy, přerušení provozu projedná se zřizovatelem („projednání“ nelze ztotožňovat s „vyslovením souhlasu“). Informace o přerušení provozu zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o přerušení provozu rozhodne (§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání). O přerušení činnosti školní družiny může rozhodnout ředitel po projednání se zřizovatelem (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání). O tom, zda bude školní klub vykonávat činnost v době školních prázdnin, rozhodne ředitel školy, se zřizovatelem to nemusí projednávat.

Podle § 24 odst. 2 školského zákona může ředitel školy v období školního vyučování ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce (tzv. ředitelské volno). Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ze školského zákona plyne, že tzv. ředitelské volno lze vyhlásit v základní škole, střední škole, VOŠ, ZUŠ a konzervatoři. Ustanovení § 24 odst. 4 školského zákona výslovně stanoví, že ředitelské volno nelze vyhlásit v mateřské škole. Školní družina a školní klub nejsou školou, ale školským zařízením, proto také v nich nelze ředitelské volno vyhlásit.

Zařízení školního stravování (např. školní jídelna) poskytuje školní stravování dětem, žákům a studentům v době jejich pobytu ve škole. Dále mohou zařízení školního stravování poskytovat školní stravování v době školních prázdnin (§ 119 školského zákona). O tom, zda zařízení školního stravování bude, nebo nebude v době školních prázdnin poskytovat školní stravování, rozhoduje ředitel školy. V případě škol zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí spočívá rozdíl mezi „školním stravováním“ a „obědem vydaným žákovi ve školní jídelně“ mimo jiné ve výši úplaty.
Úplata za oběd v rámci školního stravování představuje pouze výši finančního normativu (§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování) a nezahrnuje věcné, osobní a případné další režijní náklady. Je to „dotovaný oběd“. Rozhodnutí ředitele, zda se bude, nebo nebude v době prázdnin poskytovat školní stravování, je proto současně rozhodnutím, zda se v době prázdnin bude, nebo nebude žákům poskytovat „dotovaný oběd“. Pokud v době prázdnin nebude poskytováno školní stravování, pak se žáci sice mohou stravovat ve školní jídelně, ale úplata za oběd bude stejná jako v případě „cizích strávníků“.

Pro úplnost je nutné uvést, že zařízení školního stravování může poskytovat školní stravování v době prázdnin, ale nemůže poskytovat školní stravování (tj. pro žáky „dotovaný“ oběd) ve dnech ředitelského volna. Ve dnech ředitelského volna se žáci mohou stravovat v zařízení školního stravování, ale za plnou úhradu nákladů.Mgr. Miluše Málková
odbor školství
Krajský úřad Pardubického kraje
telefon: 466 026 204
miluse.malkova@pardubickykraj.cz

Tisk

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 6230

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x