Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 23. listopadu 2018
Ohodnotit článek:
3.8

Registrace agendy A3082 Školský zákon v základním registru práv a povinností

Školy a školská zařízení během měsíce září dostávají do datových schránek informaci z Ministerstva vnitra ČR o registraci agendy v základních registrech a povinnost ji zaregistrovat ve lhůtě do 30 dnů (na základě § 55 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů) prostřednictvím registru práv a povinností AIS RPP Působnostní.

Každá škola a školské zařízení musí provést registraci agendy v registru práv a povinností. Pro školy a školská zařízení bude mít tato registrace pozitivní dopad, protože jim umožní čerpat referenční údaje ze základních registrů a také bezplatné užívání datové schránky typu orgánu veřejné moci. Pro usnadnění registrace agendy A3082 Školský zákon do registru práv a povinností připravilo Ministerstvo vnitra pro školy a školská zařízení návody, které naleznete v příloze tohoto článku.

Informační systém základních registrů:
Data uvedená v agendových informačních systémech jsou ověřována z hlediska své aktuální správnosti vůči tzv. referenčním datům uvedených základních registrech. Dále zajištění aktuálnosti dat, bezpečné sdílení dat mezi jednotlivými úřady, možnost výměny dat s ostatními členskými zeměmi EU, oprávněný přístup občanů k údajům uvedených v registru, zajištění sdílení dat takovým způsobem, který umožní jejich efektivní pořizování a sdílení s odpovídající mírou zabezpečení přenášených dat a požadovanou dostupností služeb. 

Co je to registr práv a povinností:
Registr práv a povinností slouží jako zdroj údajů pro informační systémy základních registrů. To znamená, že kdykoliv se někdo pokusí získat z registrů nějaký údaj, nebo ho dokonce změnit, bude systém posuzovat, zda to bude dovolené a jestli má na to právo ze zákona. V registru práv a povinností budou uchovávány záznamy. Díky tomu bude mít každý občan možnost se dozvědět, kdo, kdy a za jakým účelem data o něm vedená v základním registru měnil nebo upravoval. Všichni, kteří mají zřízenou datovou schránku, dostanou automaticky jednou ročně výpis a ostatní jej obdrží na vyžádání za Czech POINTu.

Obsahem registru práv a povinností jsou:
Referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci a to o agendách, o orgánech veřejné moci, které je vykonávají, o informačních systémech, které pro výkon agend používají a o rozsahu oprávnění přístupu k referenčním údajům a návaznost na eSbírku.

Použité zkratky:
AIS - Agendový informační systém - Informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy
RPP - Registr práv a povinností - základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (věcný správce Ministerstvo vnitra)
ROS - Registr osob - Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (věcný správce Český statistický úřad)
DS - Datová schránka
OVM - Orgán veřejné moci
LA - Lokální administrátor
MV - Ministerstvo vnitra

Dokumenty ke stažení

Tisk
Registrace agendy A3082 Školský zákon v základním registru práv a povinností

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 1826

Tagy:

Lucie FajfrováLucie Fajfrová

Další příspěvky od Lucie Fajfrová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x