Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 23. listopadu 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Rejstřík škol a školských zařízení

Krajský úřad Pardubického kraje vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách, zařízeních školního stravování, školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, školských výchovných a ubytovacích zařízení, školských poradenských zařízeních a školských účelových zařízeních dle § 143 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon").

Postup navrhovatele a správního orgánu ve věcech rejstříku škol a školských zařízení upravuje § 141 - § 151 školského zákona.

Účastníkem řízení ve věcech rejstříku škol a školských zařízení je navrhovatel, tj. právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení a v případě příspěvkové organizace a školské právnické osoby i jejich zřizovatel. Pokud je navrhovatel žádosti příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele (usnesení rady, souhlas starosty).

Žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení (stejně tak i provedení změny či výmazu) pro následující školní rok se podávají u Krajského úřadu Pardubického kraje do 30. září. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede MŠMT, krajský úřad postoupí žádosti se svým vyjádřením MŠMT do 30. listopadu. Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele může být dle § 146 odst. 2 školského zákona žádost podána i v jiném termínu a orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení může prominout zmeškání termínu.

Žádosti o zápis/provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení musí obsahovat náležitosti uvedené v § 147 odst. 1 školského zákona. Tyto náležitosti se posuzují dle § 148 školského zákona.

Každá žádost je individuální, proto je vhodné každou požadovanou změnu v rejstříku škol a školských zařízení konzultovat. Kontaktní osobou je:

Mgr. Lucie Fajfrová
tel.: 466 026 219
e-mail:
lucie.fajfrova@pardubickykraj.cz

 

Náležitosti jednotlivých žádosti najdete v následujících odkazech:

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor školství - správa rejstříku Š/ŠZ

lucie.fajfrova@pardubickykraj.cz

Tisk
Rejstřík škol a školských zařízení

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 1429

Tagy:

Lucie FajfrováLucie Fajfrová

Další příspěvky od Lucie Fajfrová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x