Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 20. července 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Rejstřík škol a školských zařízení – žádost o zápis změny nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení

Náležitosti žádosti a zápis změny nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů (stravovaných, lůžek nebo jiných obdobných jednotek) ve škole nebo školském zařízení se řídí ustanovením § 147 a § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti žádosti (údaje a dokumenty) o zápis změny nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení v rejstříku škol a školských zařízení:

  • žádost – průvodní dopis s uvedením požadované změny, její odůvodnění a účinnost;
  • vyplněné formuláře MŠMT – viz přílohy;

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

  • souhlas zřizovatele (např. výpis z usnesení rady obce);
  • rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven (viz vzor v příloze), v případě lesní mateřské školy popis zázemí;
  • stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice), ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby;
  • stanovisko stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel (nepředkládá lesní mateřská škola);
  • v případě základní školy nebo základní umělecké školy stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo základní umělecká škola působit, pokud není jejich zřizovatelem (např. výpis z usnesení rady obce);
  • v případě střední nebo vyšší odborné školy stanovisko kraje, na jehož území bude střední nebo vyšší odborná působit, pokud není jejich zřizovatelem (výpis z usnesení rady kraje).

Veškeré dokumenty, předkládané společně se žádostí, musí být originály nebo úředně ověřené kopie. Pokud je žádost podána prostřednictvím datové schránky, musí být přiloženy originály v elektronické podobě (podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014) nebo převedeny autorizovanou konverzí do elektronické podoby.

Každá žádost je individuální, proto je vhodné každou požadovanou změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení předem konzultovat. Kontaktní osoby:

Mgr. Silvie Anýžová                                            Ing. Ivana Bucharová
tel.: 466 026 232                                                   tel.: 466 026 219
e-mail: silvie.anyzova@pardubickykraj.cz            e-mail: ivana.bucharova@pardubickykraj.cz

Dokumenty ke stažení

Tisk
Rejstřík škol a školských zařízení – žádost o zápis změny nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 89

Tagy:

Miloslava DrábkováMiloslava Drábková

Další příspěvky od Miloslava Drábková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x