Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 20. července 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Rejstřík škol a školských zařízení – žádost o zápis změny nejvyššího povoleného počtu žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání

Náležitosti žádosti a zápis změny nejvyššího povoleného počtu žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání se řídí ustanovením § 147 a § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti žádosti (údaje a dokumenty) o zápis změny nejvyššího povoleného počtu žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání v rejstříku škol a školských zařízení:

  • žádost – průvodní dopis s uvedením požadované změny, její odůvodnění a účinnost;
  • vyplněné formuláře MŠMT – viz přílohy;

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 4

  • souhlas zřizovatele (např. výpis z usnesení rady obce);
  • rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven (viz vzor v příloze);
  • v případě základní školy nebo základní umělecké školy stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo základní umělecká škola působit, pokud není jejich zřizovatelem (např. výpis z usnesení rady obce);
  • v případě střední nebo vyšší odborné školy stanovisko kraje, na jehož území bude střední nebo vyšší odborná působit, pokud není jejich zřizovatelem (výpis z usnesení rady kraje).

Veškeré dokumenty předkládané společně se žádostí musí být originály nebo úředně ověřené kopie. Pokud je žádost podána prostřednictvím datové schránky, musí být přiloženy originály v elektronické podobě (podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014) nebo převedeny autorizovanou konverzí do elektronické podoby.

Každá žádost je individuální, proto je vhodné každou požadovanou změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení předem konzultovat. Kontaktní osoby:

Mgr. Silvie Anýžová                                                 Ing. Ivana Bucharová
tel.: 466 026 232                                                      tel.: 466 026 219
e-mail: silvie.anyzova@pardubickykraj.cz                    e-mail: ivana.bucharova@pardubickykraj.cz

Dokumenty ke stažení

Tisk
Rejstřík škol a školských zařízení – žádost o zápis změny nejvyššího povoleného počtu žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 90

Tagy:

Miloslava DrábkováMiloslava Drábková

Další příspěvky od Miloslava Drábková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x