Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 18. března 2020
Ohodnotit článek:
2.0

Rejstřík škol a školských zařízení - zápis nového ředitele

Náležitosti změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení - zápis nového ředitele - se řídí § 147 a § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti k zápisu nového ředitele do rejstříku škol a školských zařízení:

 • žádost (průvodní dopis) s uvedením požadované změny, účinností a odůvodněním
 • vyplněné formuláře MŠMT, které jsou umístěny v příloze tohoto článku
  Příloha č. 1
  Příloha č. 2
 • souhlas zřizovatele - usnesení rady nebo v případě obce, kde není rada na základě § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů vydává souhlas starosta obce
 • doklad o jmenování do funkce a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce
 • doklady o vzdělání a pedagogické způsobilosti
 • profesní životopis, který musí být podepsaný
 • výpis z rejstříku trestů
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti

Veškeré dokumenty, předkládané společně s žádostí, musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Kontaktní osoba:

Mgr. Lucie Fajfrová - správa rejstříku Š/ŠZ
tel.: 466 026 219
e-mail: lucie.fajfrova@pardubickykraj.cz

V případě dotazů neváhejte volat nebo psát na e-mail kontaktní osoby. Pokud budete mít zájem, je možné zaslat připravenou žádost e-mailem ke kontrole a odsouhlasení před samotným podáním žádosti na Krajský úřad Pardubického kraje.

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor školství - správa rejstříku Š/ŠZ

lucie.fajfrova@pardubickykraj.cz

Dokumenty ke stažení

Tisk
Rejstřík škol a školských zařízení - zápis nového ředitele

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 1478

Tagy:

Lucie FajfrováLucie Fajfrová

Další příspěvky od Lucie Fajfrová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x