Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 17. března 2020
Ohodnotit článek:
5.0

Rejstřík škol a školských zařízení - změna nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků, studentů... školy nebo školského zařízení

Náležitosti změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení - změna nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků, studentů, stravovaných, lůžek... školy nebo školského zařízení - se řídí § 147 a § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti ke změně nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků, studentů... v rejstříku škol a školský zařízení:

 • žádost (průvodní dopis) s uvedením požadované změny, účinností a odůvodněním
 • vyplněné formuláře MŠMT, které jsou umístěny v příloze tohoto článku
  Příloha č. 1
  Příloha č. 2
  Příloha č. 3
  Příloha č. 4 - v případě navyšování kapacity základní školy je nezbytné navýšit i kapacitu oboru vzdělání
 • souhlas zřizovatele - usnesení rady nebo v případě obce, kde není rada na základě § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů vydává souhlas starosta obce
 • rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení - vzory jsou uvedeny v příloze tohoto článku
 • stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším povoleném počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby
 • stanovisko stavebního úřadu, ze kterého je patrné, že lze dané prostory užívat pro navrhovaný účel - v případě stavebních úprav

Veškeré dokumenty, předkládané společně s žádostí, musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Kontaktní osoba:

Mgr. Lucie Fajfrová - správa rejstříku Š/ŠZ
tel.: 466 026 219
e-mail: lucie.fajfrova@pardubickykraj.cz

V případě dotazů neváhejte volat nebo psát na e-mail kontaktní osoby. Pokud budete mít zájem, je možné zaslat připravenou žádost e-mailem ke kontrole a odsouhlasení před samotným podáním žádosti na Krajský úřad Pardubického kraje.

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor školství - správa rejstříku Š/ŠZ

lucie.fajfrova@pardubickykraj.cz

Dokumenty ke stažení

Tisk
Rejstřík škol a školských zařízení - změna nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků, studentů... školy nebo školského zařízení

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 1493

Tagy:

Lucie FajfrováLucie Fajfrová

Další příspěvky od Lucie Fajfrová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x