Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 19. ledna 2016
Ohodnotit článek:
3.9

Sleva na daních za umístění dítěte v mateřské škole

Od kalendářního roku 2014 mohou rodiče dětí předškolního věku uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání. Pro rok 2014 se jednalo o částku
8 500 Kč, pro rok 2015 je možno uplatnit slevu až do výše 9 200 Kč. Roční daňová sleva na školku se týká pouze školného (úplaty za vzdělávání), nikoliv stravného či výdajů na dopravu. Podle § 35bb zákona o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku roku.

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, (§ 35 ba odst. 1 písm. g) může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v mateřské škole. Školám tak vyplynula povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob. Jedná se o částku ve výši úplaty za předškolní vzdělávání dle § 123 školského zákona. Tyto změny vešly v platnost v souvislosti s přijetím zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Výklad zákona je zatím takový, že se sleva může uplatnit prakticky u všech zařízení školkového typu, tedy nejen ve státních, ale i v soukromých školkách či dětských skupinách.

Každá škola tak na základě žádosti zákonného zástupce vystaví vlastní potvrzení o výši uhrazené částky školkovného, žádný oficiální formulář však není stanoven. Pracovníci odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje doporučují, aby na potvrzení byl celý název školy v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení, tedy např. včetně okresu (viz níže).

Uplatňuje-li jeden z rodičů daňové zvýhodnění na děti a zároveň má vypočtenou daň nižší než daňové zvýhodnění, vzniká mu nárok na tzv. daňový bonus. „Bonus zvyšuje čistý disponibilní příjem domácnosti, protože rodič nezaplatí
na dani z příjmu fyzických osob nic a ještě obdrží zmíněný daňový bonus od finančního úřadu
,“ upřesňuje poradce p. Ivanco. Daňovou slevou na školku, která bude rovněž přímo snižovat vypočtenou daň z příjmu, ale bude možné snížit
daň z příjmu maximálně do nuly. V případě, že daňová povinnost rodiče bude nižší než nárok na slevu, tak rodič nevyužije slevu celou.
Rodiče by si tedy měli propočítat, kdo z nich daňovou slevu na školku uplatní, aby se maximalizovala její daňová výhoda. Zpravidla by měl slevu na školku uplatnit rodič s vyššími zdanitelnými příjmy, zatímco daňové zvýhodnění může uplatnit i rodič s nižšími příjmy, protože mu může vzniknout nárok na daňový bonus,“ radí p. Ivanco.

Tiskopis potvrzení dle § 38l může mít podobu:

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu

Název právního subjektu vykonávajícího činnost mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Mikulovice, okres Pardubice

Údaje o dítěti (jméno, příjmení, datum narození)

Celkovou částku výdajů, kterou za něj
v příslušném zdaňovacím období zákonný zástupce uhradil

Podpis ředitele právního subjektu vykonávajícího činnost mateřské školy

 

V přiložených souborech najdete metodické doporučení Finančního úřadu pro Pardubický kraj a výklad od PaedDr. Jana Mikáče.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 8508

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x