Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 8. ledna 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Stanovisko MŠMT k možnosti konat písemnou maturitní práci dne 30. 4. 2020

Z důvodu posílení právní jistoty a rovných podmínek maturujících žáků vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyjádření ke konání zkoušek maturitní zkoušky, které se konají před termíny stanovenými v § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., tj. „v předsunutém termínu".

Termíny konání písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 jsou stanoveny na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020, tj. v předsunutých termínech. Termín vydávání vysvědčení žákům za druhé pololetí posledního ročníku vzdělávání může být na některých školách shodný s termínem konání písemné práce společné části maturitní zkoušky stanoveným na 30. dubna 2020.

Dle § 78a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může žák konat dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní formou, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Z toho dle názoru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyplývá, že jiné dílčí zkoušky konat lze i v případě, že nebyl úspěšně ukončen poslední ročník středního vzdělávání.

Žák tedy má v jarním zkušebním období 2020 (tj. v termínu 30. dubna 2020) možnost vykonat písemnou práci z cizího jazyka i v případě, že neprospěl v 2. pololetí posledního ročníku vzdělávání. Není tedy rozhodující, zda žák obdrží ročníkové vysvědčení za poslední ročník vzdělávání před vykonáním písemné práce, nebo až po jejím vykonání.

Dokumenty ke stažení

Tisk
Stanovisko MŠMT k možnosti konat písemnou maturitní práci dne 30. 4. 2020

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 186

Tagy:

Petra PospíšilováPetra Pospíšilová

Další příspěvky od Petra Pospíšilová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x