Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 17. ledna 2017
Ohodnotit článek:
5.0

Změny v poskytování slevy na dani za umístění dítěte v MŠ

Od kalendářního roku 2014 mohou rodiče dětí předškolního věku uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání. Pro rok 2014 se jednalo o částku
8 500 Kč, pro rok 2015 bylo možno uplatnit slevu až do výše 9 200 Kč. Roční daňová sleva na školku se týká pouze školného (úplaty za vzdělávání), nikoliv stravného či výdajů na dopravu. Podle § 35bb zákona o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku roku.

Pro kalendářní rok 2016 se tak jedná o částku 9 900,- Kč, slevu lze však uplatnit pouze ve škole nebo v předškolním zařízení, které je registrované či evidované v rejstříku škol resp. v evidenci poskytovatelů!

V případě mateřských škol je tak třeba zjistit, či je škola zapsána v rejstříku škol a školských zařízení (jedno zda škola obecní, krajská, soukromá, církevní).
V případě dětské skupiny je třeba zjistit, či je dětské skupina registrována v evidenci poskytovatelů
Tyto údaje lze zjistit v rejstříku škol rejskol.msmt.cz nebo v evidenci dětských skupin na www.mpsv.cz/cs/20302 (tříděno dle krajů).

Pokud tedy není předškolní zařízení evidováno v jednom z těchto dvou uvedených systémů, nelze slevu od roku 2016 uplatnit. Jedná se tedy o splnění kritéria tzv. srovnatelné péče, tedy že nelze požadovat pouze splnění hygienických podmínek, ale je třeba posuzovat i úroveň vzdělávání (škola pracuje v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, dostupný na www.rvp.cz). Slevu tak nelze uplatnit, pokud dítě např. dochází do lesní školky.

Nově musí být na potvrzení uvedeno datum zápisu/registrace zařízení do předmětného registru. V případě škol z Pardubického kraje vedených v rejstříku škol a školských zařízení tak bude u většiny škol datum 1. 1. 2005, kdy byly mateřské školy zařazeny do tohoto rejstříku (viz přiložený obrázek). Školy, které vznikly, příp. byly sloučeny později, uvedou datum zápisu mateřské školy na výpisu z rejstříku škol a školských zařízení.

Další postup je shodný s předešlou praxí. Každá škola na základě žádosti zákonného zástupce vystaví vlastní potvrzení o výši uhrazené částky školkovného, žádný oficiální formulář není stanoven. Pracovníci odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje doporučují, aby na potvrzení byl celý název školy v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení, tedy např. dodržení velikosti písma či uvedení okresu v názvu školy. Podrobnosti jsou již zveřejněny v předcházejícím článku na této adrese.

V případě nejasností či dalších dotazů kontaktujte pracovníky odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje:

Mgr. Miluše Málková - agenda MŠ, tel. 466 026 204, miluse.malkova@pardubickykraj.cz
Mgr. Lucie Fajfrová - agenda rejstříku Š/ŠZ, tel. 466 026 219, lucie.fajfrova@pardubickykraj.cz

Tisk

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 2749

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x