Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Metodický pokyn ke vzdělávání žáků s PAS

Metodický pokyn ke vzdělávání žáků s PAS

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a s pracovními skupinami krajských koordinátorů zpracovalo metodický pokyn Zásady přístupu k dětem, žákům a studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu. Materiál je zveřejněn na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny.     
Publikováno: 19. června 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Aktuální otázky a odpovědi k vyplňování výkazu R 44-99

Aktuální otázky a odpovědi k vyplňování výkazu R 44-99

S ohledem na četné dotazy k vyplňování výkazu R 44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti zveřejňujeme k této problematice odpovědi Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (viz připojený soubor).     Bc. Irena Tlapáková Odbor školství, Krajský úřad Pardubického...
Publikováno: 25. ledna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016. Oprávněnými příjemci finanční podpory jsou školy a školská poradenská zařízení, kterým byla přidělena dotace v tomto programu již na období leden - srpen 2016. Termín předložení žádosti: 29. 6. 2016.
Publikováno: 24. června 2016
Hodnocení: 4.0
Informační balíček MŠMT ke společnému vzdělávání

Informační balíček MŠMT ke společnému vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Informační balíček stručných metodických a výkladových textů, které se vážou k oblasti společného vzdělávání a ke změnám v organizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od 1. září 2016. Informační...
Publikováno: 5. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo 2. kolo rozvojového programu na podporu školních psychologů ...

MŠMT vyhlásilo 2. kolo rozvojového programu na podporu školních psychologů ...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 2. kolo rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (období srpen - prosinec). Cílem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality...
Publikováno: 7. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozvojový program MŠMT - Kompenzační učební pomůcky

Rozvojový program MŠMT - Kompenzační učební pomůcky

MŠMT v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlásilo rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015. Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost škol všech zřizovatelů a zapsaným ve školském rejstříku...
Publikováno: 23. února 2015
Hodnocení: 4.0
Dodatek k Rozvojovému programu č.j. MSMT-9621/2014-2

Dodatek k Rozvojovému programu č.j. MSMT-9621/2014-2

Z důvodu vydání Dodatku č. 1 MŠMT k vyhlášení Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014 (č.j. MSMT-9621/2014-2) prodlužujeme termín pro předkládání žádostí krajskému...
Publikováno: 27. května 2014
Hodnocení: Nehodnoceno

MŠMT: Vyhlášení rozvojového programu

MŠMT vyhlásilo Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014 (č.j. MSMT-9621/2014-2). Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání základních a středních...
Publikováno: 7. května 2014
Hodnocení: Nehodnoceno

Šance žákům s autismem

Ve školním roce 2014/2015 otevře Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice třídu pro žáky s autismem. Výuka bude probíhat podle ŠVP zpracovaného dle RVP - ZV 1. stupneň nebo ŠVP zpracovaného podle RVP - LMP. Škola současně provozuje přípravnou třídu základní školy pro děti v...
Publikováno: 31. ledna 2014
Hodnocení: 5.0
RSS