Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Výzvy MŠMT na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin a integraci romské menšiny.

Výzvy MŠMT na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin a integraci romské menšiny.

MŠMT zveřejnilo výzvu k podpoře vzdělávacích aktivit v roce 2021 a výzvu na podporu integrace romské menšiny v roce 2021. Žádosti lze podávat do 8. 1. 2021 na níže uvedeném odkazu.

Publikováno: 7. prosince 2020
Hodnocení: 5.0
MŠMT vyhlásilo dotační výzvu na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a konzervatoří a studentů VOŠ na rok 2021

MŠMT vyhlásilo dotační výzvu na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a konzervatoří a studentů VOŠ na rok 2021

MŠMT vyhlásilo dotační výzvu na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a konzervatoří a studentů VOŠ na rok 2021. Žádosti lze podávat na online formuláři do 29. 1. 2021 na tomto odkaze: https://is-integrace.msmt.cz/

 

 

Publikováno: 7. prosince 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Stipendia pro romské žáky a studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol

Stipendia pro romské žáky a studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol

Organizace Romea vyhlašuje stipendijní program pro romské žáky středních škol a studenty vyšších odborných a vysokých škol. Žádosti je možné podávat do 17. 7. 2020 na níže uvedeném odkaze.

Publikováno: 7. července 2020
Hodnocení: 4.2
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ, konzervatoří a VOŠ na rok 2020

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ, konzervatoří a VOŠ na rok 2020

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2020. Žádosti na období leden- červen 2020 školy generují v elektronickém webovém systému na adrese http://is-integrace.msmt.cz .Vygenerovaná žádost musí být doručena na MŠMT nejpozději do 8. 1. 2020. Kontakty a podrobné informace naleznete ve vyhlášení programu v příloze.
Publikováno: 13. prosince 2019
Hodnocení: 5.0

Pozvánka na seminář o romské literatuře

         Muzeum romské kultury v Brně zve pedagogy  a žáky středních škol na seminář pořádaný ve spolupráci s nakladatelstvím romské literatury Kher Kdy: 2. prosince 2019 od 10 hodin  a od 14 hodin Pedagogové SŠ a gymnázií se dozvědí o historii, současné situaci literatury Romů a o tom, jak ji zařadit do výuky různých předmětů pomocí připravených metodik. Několik aktivit si na místě mohou vyzkoušet.   Seminář...
Publikováno: 28. listopadu 2019
Hodnocení: 5.0
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu výuky českého jazyka dětí a žáků cizinců na rok 2020

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu výuky českého jazyka dětí a žáků cizinců na rok 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo  rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ na rok 2020, který je určen na podporu dětí-cizinců a žáků-cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání.  Cílem programu je finančně podpořit právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících základnímu vzdělávání zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení...
Publikováno: 8. listopadu 2019
Hodnocení: 5.0
Nominace na Zlatý oříšek 2019

Nominace na Zlatý oříšek 2019

Soutěž Zlatý oříšek je určena všem talentovaným a šikovným dětem a jejím posláním je ukázat na konkrétních příkladech, že má smysl intenzivně studovat a o něco smysluplného se snažit. Laureátem se může stát každý chlapec nebo děvče od 6 do 14 let, ale také kolektiv dětí s nejstarším členem mladším 15 let, který v daném roce vytvoří nebo učiní něco mimořádného v kterémkoliv oboru. Soutěž Zlatý oříšek nemá kategorie. Záměrně jsou vedle sebe stavěny úspěšné děti z nejrůznějších oborů, např.:...
Publikováno: 20. září 2019
Hodnocení: 5.0
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu výuky českého jazyka dětí a žáků cizinců na rok 2019

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu výuky českého jazyka dětí a žáků cizinců na rok 2019

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu dětí a žáků cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v  § 20 školského zákona. Účelem programu je především podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání a lepší integraci. Žádost musí být řádně označena názvem programu a doručena písemně nebo prostřednictvím datové schránky a zároveň emailem do 9. 11. 2018.  Adresa pro zaslání...
Publikováno: 2. listopadu 2018
Hodnocení: 5.0
MŠMT vyhlásilo dotační program na podporu vzdělávání cizinců ve školách

MŠMT vyhlásilo dotační program na podporu vzdělávání cizinců ve školách

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků - cizinců k usnadnění jejich integrace do české společnosti a vzdělávacího systému. Program je určen pro mateřské a základní školy a víceletá gymnázia (v odpovídajících ročnících ZŠ). Termín...
Publikováno: 9. října 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga od ledna do srpna 2017

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga od ledna do srpna 2017

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga od ledna do srpna 2017. Bližší informace naleznete v příloze v souboru vyhlášení. Žádosti včetně požadovaných příloh musí být doručeny do 5. 12. 2016 na adresu: OŠK, Markéta Linková, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.
Publikováno: 21. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

MŠMT vyhlásilo rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu vzdělávání cizinců ve školách na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Žádost musí být kraji doručena do 18. 11. 2016 na adresu: Odbor školství a kultury, Markéta Linková, Komenského nám. 125,  532 11 Pardubice.
Publikováno: 4. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Dotační program MŠMT – " Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří"

Dotační program MŠMT – " Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří"

MŠMT vyhlásilo dotační program na podporu sociálně znevýhodněných žáků středních škol a konzervatoří. Důležitá upozornění pro žadatele o dotaci na II. období od září do prosince 2016.Právnická osoba musí zaslat kompletní žádost do čtvrtka 30. června 2016 na adresu: Národní institut pro další...
Publikováno: 9. června 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga (září-prosinec 2016)

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga (září-prosinec 2016)

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním na období od září do prosince 2016. Modul B je určen pro školy všech zřizovatelů. Pro soukromé a církevní školy, které budou žádat o podporu asistenta pedagoga na děti, žáky a studenty...
Publikováno: 8. dubna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo pro ZŠ rozvojové programy na podporu žáků cizinců

MŠMT vyhlásilo pro ZŠ rozvojové programy na podporu žáků cizinců

MŠMT vyhlásilo tři rozvojové programy na podporu žáků cizinců: Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená žáků-cizinců z třetích zemí Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu...
Publikováno: 19. února 2016
Hodnocení: Nehodnoceno

MŠMT vyhlásilo dotační program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů

MŠMT vyhlásilo dotační program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden - červen 2016. Žadatel musí zaslat kompletní žádost do pátku 8. ledna 2016 na Národní institut pro další vzdělávání....
Publikováno: 11. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga (leden-srpen 2016)

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga (leden-srpen 2016)

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním na období od ledna do srpna 2016, UZ  33 457. Modul B je určen pro školy všech zřizovatelů. Pro soukromé a církevní školy, které budou žádat o podporu asistenta pedagoga na děti, žáky a studenty se...
Publikováno: 4. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Pozvánka na jedinečný výchovný koncert pardubické konzervatoře

Pozvánka na jedinečný výchovný koncert pardubické konzervatoře

Dne 12. 5. 2015 proběhne od 10:00 hodin v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích mimořádný koncert bicích nástrojů. Během hodinového vystoupení se představí studenti Konzervatoře v Pardubicích a jejich hosté. Pozvání přijali mimořádně talentovaní žáci ze ZUŠ Střezina v Hradci Králové a ZUŠ Vysoké Mýto, ale i profesionální DUO...
Publikováno: 5. května 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti,  žáky a studenty se  znevýhodněním

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním

MŠMT vyhlásilo rozvojový program "Financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015". Termín pro zaslání žádosti na Odbor školství KrÚ Pardubického kraje je do 11. 12. 2014.
Publikováno: 1. prosince 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu soc. znevýhodněných romských žáků a studentů

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu soc. znevýhodněných romských žáků a studentů

MŠMT vyhlásilo rozvojový program "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na rok 2015". Termín pro zaslání je do 11. prosince 2014. Žádost musí být vyplněna rovněž v elektronickém systému. Kompletní žádost se zasílá...
Publikováno: 28. listopadu 2014
Hodnocení: Nehodnoceno

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na podporu inkluze

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu  škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání  dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2015. Školy zasílají žádosti v písemné podobě na formulář přílohy č. 1 a v elektronické podobě na formulář č.1a do 28. 11. 2014 na Odbor...
Publikováno: 21. listopadu 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Informace o rozvojových programech MŠMT

Informace o rozvojových programech MŠMT

MŠMT informuje o zveřejnění  materiálu čj. MSMT-2520/2014, který se týká rozvojových programů RgŠ na rok 2014. Programové financování umožňuje řešit takové ekonomické aspekty vzdělávání a školských služeb, jejichž promítnutí do republikových normativů buď není možné (opatření, která se...
Publikováno: 27. února 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Změna termínu podání žádosti, rozvojový program MŠMT

Změna termínu podání žádosti, rozvojový program MŠMT

MŠMT mimořádně již dnes vyhlásilo rozvojový program "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů Vyšších odborných škol na rok 2014“. Žádost je nutné vyplnit do elektronického systému a současně zaslat v papírové podobě na adresu NIDM I.         období leden...
Publikováno: 6. listopadu 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozvojový program MŠMT - Podpora  škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání  dětí a žáků se znevýhodněním

Rozvojový program MŠMT - Podpora škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním

MŠMT vyhlásilo Rozvojový program MŠMT „Podpora  škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání  dětí a žáků se znevýhodněním“ termín pro zasílání žádostí na Krajský úřad PK je do 15. 10. 2013. Více informací naleznete ve vyhlašení...
Publikováno: 3. října 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS