Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Výkaz Z 19-01 VÝKAZ o školském ubytovacím zařízení podle stavu k 31. 10. 2019

Výkaz Z 19-01 VÝKAZ o školském ubytovacím zařízení podle stavu k 31. 10. 2019

Povinnost podávat údaje stanoví § 28, odst. 5. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 11. 11. 2019 a následně zašle na vědomí zpracovatelskému místu i výpis dat potvrzený ředitelem zařízení (tištěná forma výkazu s razítkem a podpisem – zaslat poštou nebo přes datovou schránku). Předkládací cesta – zpracovatelské místo je: Zařízení zřizovaná krajem, církvemi a náboženskými společnostmi...
Publikováno: 17. října 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Materiály k pracovní poradě ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem - Nová pojistná smlouva

Materiály k pracovní poradě ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem - Nová pojistná smlouva

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, v tomto článku naleznete pracovní materiály z proběhlé pracovní porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem, která se konala dne 28. 8. 2019 od 9.00 hodin do 12.00 hodin na adrese Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice, sál Jana Kašpara. Prezentace: Informace pojišťovacího zprostředkovatele školství k nové pojistné smlouvě – Ing. Michal Kaněra, ředitel...
Publikováno: 13. září 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Materiály k 3. pracovnímu setkání vedoucích domovů mládeže a internátů Pardubického kraje

Materiály k 3. pracovnímu setkání vedoucích domovů mládeže a internátů Pardubického kraje

Vážená paní vedoucí, Vážený pane vedoucí, v tomto článku naleznete pracovní materiály z proběhlého 3. pracovní setkání vedoucích domovů mládeže a internátů Pardubického kraje, které se konalo dne 25. 6. 2019 od 9.30 hodin do 16.00 hodin na adrese Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, budova B, místnost ED 2001 a ED 2002. Prezentace: Vybrané kapitoly práce domovů mládeže a internátů – Mgr. Sylva Nekolová, Asociace domovů mládeže a...
Publikováno: 12. září 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
3. pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje

3. pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje

Na den 22. 8. 2019 je naplánované „3. pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje“. Předběžné informace: Datum: 22. 8. 2019 Místo: Aula A1 na Univerzitě Pardubice, na adrese: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Příjezd: do 9. 00 hodin Prezence: od 9.00 hodin do 9.30 hodin Začátek: 10.00 hodin Ukončení: 15.00 hodin   Ing. Bc. Vladimír Štefančík
Publikováno: 25. července 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Stanovisko MŠMT ke spotřebě cukrů a tuků ve školním stravování

Stanovisko MŠMT ke spotřebě cukrů a tuků ve školním stravování

Stanovisko MŠMT ke spotřebě cukrů a tuků ve školním stravování Ve výkladu spotřebního koše vychází MŠMT z cca 25 leté historie jeho aplikace a jeho prezentací jak Ministerstvem zdravotnictví (MZd) tak odbornými společnostmi. Pro sledované komodity potravin, pro které jsou v souladu se školským zákonem stanoveny výživové...
Publikováno: 1. června 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Konference Školní stravování 2018

Konference Školní stravování 2018

Konference Školní stravování 2018 Opět se blíží termín Konference Školní stravování 2018. Pořadatelem této akce je Společnost pro výživu, z. s. a organizačně konferenci zajišťuje Výživaservis s. r. o. Termín akce: 22. května – 23. května 2018 Místo konání: Pardubice, Hotel Labe, přednáškový sál, Masarykovo...
Publikováno: 10. května 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Pracovní setkání vedoucích domovů mládeže a internátů Pardubického kraje

Pracovní setkání vedoucích domovů mládeže a internátů Pardubického kraje

Pracovní setkání vedoucích domovů mládeže a internátů Pardubického kraje.   Datum: 29. 8. 2017 Místo: Zasedací místnost č. 2001 a č. 2002, budova B, 1 PP. Adresa: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Příjezd: od 9. 30 hodin Prezence: od 9.30 hodin do 10.00 hodin Začátek: 10.00 hodin Ukončení: 13.00...
Publikováno: 30. června 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS