Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 10. října 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Advokáti do škol

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě České advokátní komory nazvané Advokáti do škol, kterou svou záštitou podpořili také ministr spravedlnosti a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Jde o bezplatnou vzdělávací aktivitu advokátů, kteří ve svém volném čase po předchozí dohodě s pedagogy navštěvují základní a střední školy a s žáky a se studenty debatují o právu. Cílem této aktivity je zvýšení právního vědomí a rozšíření obecných vědomostí mladé generace o jednotlivých právnických profesích.

Informace o tomto projektu jsou zveřejněny na webových stránkách České advokátní komory (zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19639). Na stejném místě je k dispozici také seznam doporučených témat, z něhož si advokáti i pedagogové vybírají. V současnosti se do projektu zapojilo přibližně 140 advokátů po celé republice a další zájemci stále přibývají. Webové stránky nabízejí jejich seznam rozdělený podle jednotlivých krajů. Navazování spolupráce probíhá obousměrně, tedy jak ze strany advokátů, tak i ze strany vedené škol a pedagogů.

 

O co jde: Podstatou projektu je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních a třetím stupni středních škol. Cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd, event. středních škol a učilišť. Obvyklá délka diskuse se žáky a studenty je jedna až tři hodiny. Do projektu Komora zařadí bezúhonné zájemce, o jejichž osobních vlastnostech, odborné úrovni a pozitivním vztahu k advokacii nemá pochybnosti.

Co má učinit škola, pokud má zájem o návštěvu, diskusi či besedu s advokátem: Kontaktovat některého ze zapojených advokátů se sídlem ve svém regionu se prosbou o seminář či besedu.

Doprovodné materiály: Informační leták pro studenty a žáky. Informační leták pro obornou veřejnost (oba letáky si advokát stáhne z webových stránek a vytiskne v množství podle své potřeby). Další materiály a komiksy pro žáky a studenty nyní připravujeme.

A. Obecná témata:

 1. Kdo a jak tvoří právo (volby, parlament, zákony, Sbírka zákonů)
 2. Člověk má práva a povinnosti (kde se berou - Ústava, listina, právní normy, morálka)
 3. Co chci, co můžu, co smím, co nesmím (volby, svoboda, odpovědnosst, závazek, smluvní volnost, právo říct NE)
 4. Rodina je základ státu (Všechno začíná a končí v rodině. Nefunguje-li, zákon mnoho nenapraví, jen zasahuje v případech nejkřiklavějších.)
 5. Dítě a jeho práva (participační právo, práva a povinnosti, střídavá péče, rodičovská odpovědnost apod.)
 6. Člověk jako společenský tvor (Paradox svobody, která začíná a končí tam, kde se střetává se svobodou jiného člověka. Role povinnosti a její dvojjedinost s právem. Mají roboti právo mít svá práva?)
 7. Závazky (jak se uzavírají smlouvy, jak se nezadlužovat, jak se vymáhá právo, smlouvy mají být plněny)
 8. Advokát - notář - státní zástupce - exekutor - soudce
 9. Simulovaný soudní proces - lze uskotečnit ve dvojici se soudcem
 10. Pracovní právo (věková hranice, smlouvy, pokyny nadřízených, odpovědnost, škoda, pracovní podmínky mladistvých)
 11. Administrativa a správa (pasy a občanské průkazy, evidence vozidel, katastr nemovitostí).
 12. Trestní odpovědnost (věková hranice, trestání, výkon trestu, vazba, zadržení)
 13. Mediace, soud, arbitráž, mimosoudní řešení sporů
 14. Jaká témata vás zajímají, co je pro vás palčivé, akutní, co vás zaujalo z práva obecně, práv a povinností, z veřejně diskutovaných témat (téma podle zadání školy, žáků, studentů).

B. Témata vhodná pro první stupeň základních škol (8-12 let):

 1. Smlouvy mohou uzavírat i děti, zavazuje i ústní smlouva
 2. Dluhy se mají platit, složenky nepatří do koše
 3. Dohoda je vždy lepší než soudní spor
 4. Dítě má právo na informaci a vyslovit svůj názor, i dítě má právo říci NE.

C. Témata vhodná pro druhý stupeň středních škol (15-18 let):

 1. Volby, přímá a nepřímá demokracie, jak může jednotlivec ovlivnit řízení státu
 2. Listina základních práv a svobod, Ústava, základní lidská práva
 3. Právo přeje bdělým - jak nebýt lhostejný
 4. Právo na obhajobu, presumpce neviny.
Tisk

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 1537

Tagy:

Lucie FajfrováLucie Fajfrová

Další příspěvky od Lucie Fajfrová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x