Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 29. května 2019
Ohodnotit článek:
3.5

MŠMT: Hlavní výstupy z Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

Účel dokumentu
Tento materiál je zpracován za účelem seznámení se se základními výstupy vycházejícími z Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, které charakterizují učitele regionálního školství a další problematiku v této oblasti. Nejedná se tedy o kompletní prezentaci všech sdružených údajů a souvislostí, které budou součástí následných analýz.

Základní informace o mimořádném šetření
Realizátorem šetření bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je tak třeba při využití údajů uvádět jako zdroj dat. Účast v šetření byla povinná pro všechny mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. Řádný sběr dat probíhal v období od 7. 1. 2019 do 28. 2. 2019. Následně bylo šetření prodlužováno a byly urgovány subjekty, které v řádném termínu údaje neposkytly. K úplnému ukončení sběru dat tak došlo 26. 3. 2019. Z celkového počtu 8 557 subjektů předalo údaje celkem 8 549 z nich. Účast škol v mimořádném šetření činila 99,9 %.

Šetření se skládalo ze tří samostatných oddílů:

  • V prvním oddíle školy vyplňovaly údaje o učitelkách a učitelích, kteří ve škole k 1. 1. 2019 působili.
  • Ve druhém oddíle byly předávány údaje o rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti, které škola potřebuje aktuálně, resp. v blízkém časovém horizontu, obsadit kvalifikovanými učiteli (tzv. „chybějící učitelé“).
  • Třetí oddíl se věnoval doplňujícím otázkám.

Podrobnou skladbu zjišťovaných údajů a přípustných hodnot je možné nalézt v příloze č. 1 – Metodika k mimořádnému dotazníkovému šetření ke stavu učitelů v regionálním školství.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 430

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x