Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 20. ledna 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

pondělí 20. ledna 2020

Předkládání mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko je stále možné!!!

Žadatelé mohou předkládat mikroprojekty do vyhlášené výzvy Fondu mikroprojektů – do prioritní osy 4, jež je zaměřena na spolupráci institucí a organizací v česko-polském regionu a na pořádání měkkých aktivit, např. kulturních, sportovních a volnočasových.

Způsobilý žadatel - orgán veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení; vzdělávací instituce včetně vysokých škol; nestátní neziskové organizace; Evropské seskupení pro územní spolupráci; církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.

V rámci všech hlavních aktivit prioritní osy 4 jsou způsobilé následující podaktivity:

  •  v oblasti vzdělávání

v rámci této aktivity budou podporovány například kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání, vzájemné návštěvy dětí i pedagogických pracovníků, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech

  •  v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit
    • podpora společných projektů v oblasti společenské, kulturně-rekreační, vzdělávací
    • podpora záměrů posilujících identitu a tradice v oblasti cestovního ruchu

 Nejzazší termín pro předložení mikroprojektu do této výzvy je stanoven do 30. 4. 2020.

Dokumentace Fondu mikroprojektů nezbytná pro přípravu projektové žádosti je dostupná v sekci Žadatel. Na kompletní termíny FMP se můžete podívat v sekci Výzvy, termíny FMP.

Příklady dobré praxe:

Česko-polská spolupráce - https://www.zslado.cz/index.php/o-nas/mezinarodni-spoluprace

Společně 20 let - https://www.zslado.cz/index.php/o-nas/projekty

Společně objevujeme česko-polské pohraničí - https://www.zsaj.cz/aktuality/spolecne-objevujeme-cesko-polske-pohranici

Tisk

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 1300

Tagy:

Michaela HrdličkováMichaela Hrdličková

Další příspěvky od Michaela Hrdličková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x