Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 13. února 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

čtvrtek 13. února 2020

Projekt Němčina nad zlato

Podpora výuky německého jazyka na středních (odborných) školách

Cíle projektu:
Projekt Němčina nad zlato je jedním z projektů Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň, který spadá pod Západočeskou univerzitu.
Projekt si klade za cíl propojování státní a soukromé sféry - středních (odborných) škol a firem, ideálně oborově si blízkých, aby z dané spolupráce profitovaly obě strany.
Zaměřujeme se na firmy, které hledají kvalifikované zaměstnance v oboru, kteří zároveň ovládají německý jazyk.
Znalost jazyků na odborných školách není většinou na tak vysoké úrovni jako je tomu třeba u gymnázií, proto se snažíme netradiční metodou jazykové animace výuku německého jazyka podpořit a dovést tím studenty k uvědomění si jejich výhod na trhu práce.

Pro školu je vstup do projektu zajímavý z těchto důvodů:
- Podpora výuky němčiny pomocí jazykové animace: animátor navštěvuje školu pravidelně 1-2 do měsíce.
- Škola získá partnerství s firmou: lze společně konzultovat a domlouvat další spolupráci.
- Žáci školy získají možnost přímého kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem: firma vstupuje do výuky a informuje žáky o svých pracovních možnostech; provádí exkurze.
- Snadnější domluva praxí pro žáky.
- Zvýšení prestiže školy díky spolupráci s firmou: větší zájem o studium na škole.
- Škola nemusí vynaložit žádné finanční prostředky.

Jak spolupráce funguje:
Projekt je koncipován jako dlouhodobá spolupráce mezi školou a firmou, kterou ale mohou obě strany ukončit, pokud jim spolupráce nevyhovuje.
Účetně je projekt veden na školní rok, proto i příspěvky od firem jsou vždy na jeden školní rok. Tato částka se pak využije na honorář a cestovné jazykového animátora včetně jeho koordinace.
Škola, firma a jazykový animátor domluví společně témata a podobu, jakou budou jazykové animace mít (procvičování slovní zásoby, rozšíření probíraného učiva apod.) a na základě toho pak animátor jazykové animace realizuje.

(Možná) participace firmy v projektu:
- Firma ve výuce: (způsob je volitelný) např. prezentace činnosti, vedení pracovního pohovoru „nanečisto“, exkurze žáků do firmy, vyzkoušení odborné slovní zásoby.
- Studenti ve firmě: např. exkurze, praxe (krátko i dlouhodobé) a dle konkrétní domluvy mezi žáky a firmou.
- Evaluační setkání: jednou ročně se koná evaluační setkání projektu, kde je prezentován aktuální stav a debatovány vize do budoucna.

K projektu byla také začátkem roku 2020 spuštěna webová stránka, kde se mohou firmy a školy se zájmem o projekt registrovat a hledat potenciální partnery.

Pro více informací či navázání spolupráce kontaktujte prosím koordinátora projektu Petra Veselého na e-mail vesely@tandem-org.cz, popř. tel. +420 736 509 684.


Pokud byste již věděli o firmě pro případnou spolupráci, můžete se obrátit přímo na ni a posléze na našeho koordinátora, který již zařídí vše potřebné.

Firmy v projektu:
 STREICHER s.r.o.
 Konplan s.r.o.
 ALFMEIER s.r.o.
 MBtech Bohemia s.r.o./AKKA
 ZF Engineering s.r.o.
 BHS Corrugated Fertigungs, Montage, Service, s.r.o
 GRAMMER CZ, s.r.o.
 CiS SYSTEMS, s.r.o.
 ADP Employer Services, a.s.
Školy v projektu:
 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň
 Střední průmyslová škola Tachov
 Gymnázium Frýdlant v Čechách
 Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant v Čechách
 

Více na: https://nemcinanadzlato.eu/

Dokumenty ke stažení

Tisk
Projekt Němčina nad zlato

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 1330

Tagy:

Lucie FajfrováLucie Fajfrová

Další příspěvky od Lucie Fajfrová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x