Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 18. června 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

úterý 18. června 2019

Školení k projektu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji

Dne 10. června 2019 proběhlo na Krajském úřadě Pardubického kraje setkání zástupců škol a školských zařízení, kteří projevili zájem se zapojit do projektu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji. Školení, kterého se zúčastnilo 54 zástupců ze 48 škol a školských zařízení, tedy téměř 60 % zapojených partnerů, připravili pracovníci odboru školství, kteří jsou současně pověřeni také přípravou projektu a jeho následnou administrací. 

V úvodu vystoupil radní Pardubického kraje zodpovědný za školství Ing. Bohumil Bernášek a dále vedoucí odboru školství Mgr. Martin Kiss, který přítomné informoval o důvodech, které vedly kraj k přihlášení do této výzvy. 

První část setkání byla zaměřena na bližší seznámení přítomných se samotným operačním programem a jeho podmínkami. Ústřední přednášku gestora programu, Ministerstva práce a sociálních věcí, přednesla Mgr. Andrea Lešková, kterou doplnil Mgr. Robert Jan Hřebíček, z oddělení Ostatních evropských fondů. Úlohu Úřadu práce a způsob jeho zapojení do projektu představil Mgr. Michal Pivec, z krajské pobočky v Pardubicích. Úřad práce hraje v projektu důležitou roli, jelikož je oprávněn oslovovat zákonné zástupce dětí, které by mohly využít zapojení Pardubického kraje do operačního programu a financovat tak jejich obědy z evropských fondů. Souhlas zákonného zástupce je nezbytným předpokladem pro zařazení každého dítěte do tohoto projektu, nicméně konečné rozhodnutí je na škole, kterou dítě navštěvuje. Partnerem projektu je proto škola/školské zařízení, se kterou kraj následně uzavírá partnerskou smlouvu. Pracovníci odboru školství pak tyto dvě přednášky doplnili svými informacemi o připravovaných krocích potřebných k zahájení projektu a vedli následnou diskusi nad přínosy a limity tohoto projektu (možnost zapojení dětí v předškolním vzdělávání).

Druhá část setkání byla věnována obdobným projektům, které nabízí nadace a nadační fondy působící dlouhodobě v Pardubickém kraji za stejným účelem – umožnit oběd dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit stravné. Společnost Women For Women, o.p.s. a Drab Foundation – nadační fond získávají finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektů Obědy pro děti/Obědy dětem a od svých dárců. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy. Obě společnosti seznámili přítomné s novinkami ve svých projektech, protože řada škol a školských zařízení jejich služeb využívá a do projektů jsou zapojeni. V případě společnosti Women For Women, která v této oblasti působí nepřetržitě od roku 2013, se jedná o 80 základních škol z Pardubického kraje, které jsou v tomto školním roce zapojeny, a jejich počet se rok od roku zvyšuje.

Operační program a projekty obou nadací se vzájemně doplňují, a proto je možné jejich současné využití jednou školou za předpokladu, že jedno dítě bude podpořeno jednou, tzn., že nebudou finanční prostředky na jedno dítě uplatněny u dvou a více poskytovatelů dotace, popř. daru. 

Všem účastníkům setkání děkujeme za jejich zájem a ochotu se do projektu kraje zapojit a pomoci tak řešit tíživou situaci jiných rodin. 

Jednotlivé prezentace přednášejících jsou níže připojeny ke stažení.

Mgr. Šárka Nováková, Ing. Bc. Vladimír Štefančík

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 1521

Tagy:

Šárka NovákováŠárka Nováková

Další příspěvky od Šárka Nováková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x