Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 17. června 2019
Ohodnotit článek:
5.0

pondělí 17. června 2019

Školy a školská zařízení mají další možnost financování školních obědů – tentokrát z evropských zdrojů

Školy a školská zařízení Pardubického kraje podpořily účast projektu Pardubického kraje v operačním programu MPSV a mají zájem pomoci dětem ve vážné sociální nouzi financováním školních obědů z evropských fondů.

Pardubický kraj se přihlásil do 5. výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, Specifického cíle 1 – Potravinová deprivace dětí a její snižování prostřednictvím bezúplatného školního stravování a prostřednictvím projektu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji chce umožnit školám a školským zařízením financovat školní obědy dětem ve věku 3–15 let. Podmínkou tohoto operačního programu je skutečnost, aby podpořené děti byly z rodin, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky hmotné nouze. Proto na projektu spolupracuje také Úřad práce a jeho krajská pobočka v Pardubicích. Zájem zapojit se do projektu kraje projevilo 81 škol a školských zařízení.

Ze všech do projektu přihlášených škol a školských zařízení, zapojených partnerů, je v sedmi případech zřizovatelem kraj, ve většině případů (73 subjektů) je zřizovatelem obec. Pouze jeden partner je soukromým subjektem. Rozložení partnerů podle sídla v jednotlivých obcí s rozšířenou působností znázorňuje obrázek níže.

Projekt předpokládá celkovou finanční náročnost 7.118.396,25 Kč včetně 338.971,25 Kč režijních nákladů, tzn. 6.779.425,- Kč na stravné. Pro mateřské školy z tohoto projektu je určena částka 1.854.939,- Kč na stravné a 92.746,95 Kč na režijní náklady spojené s administrací projektu, pro základní školy je předpokládáno 4.924.486,- Kč a 246.224,30 Kč na režijní náklady spojené s administrací projektu. Operační program financuje projekty v plné výši, z 85 % jsou náklady kryty finančními prostředky EU, konkrétně z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), a 15 % je dofinancováno ze státního rozpočtu. 

Doposud školy a školská zařízení využívaly jiné projekty, nejčastěji v rámci projektu Obědy pro děti od společnosti Women For Women, která v letošním školním roce podpořila 80 škol v našem kraji a poskytla jim dar, který jim umožnil odpustit úhradu stravného za 682 žáků. 

Není podstatné medializovat počty dětí, které a ve kterých školách jsou tímto způsobem a kde podpořeny, ale umožnit co největšímu počtu dětí se ve školní jídelně najíst společně se svými spolužáky. Děti tak získávají správné stravovací návyky a více se zapojují do dalších školních nebo mimoškolních aktivit. 

Mgr. Šárka Nováková, Ing. Bc. Vladimír Štefančík

Tisk

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 1520

Tagy:

Šárka NovákováŠárka Nováková

Další příspěvky od Šárka Nováková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x