Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 18. ledna 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

V rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko je stále možné předkládat mikroprojekty!

Žadatelé mohou předkládat mikroprojekty do vyhlášené výzvy Fondu mikroprojektů, do prioritní osy 4, jež je zaměřena na spolupráci institucí a organizací v česko-polském regionu a na pořádání měkkých aktivit.

Vhodné jsou zejména následující podaktivity:

  • v oblasti vzdělávání

- v rámci této aktivity budou podporovány například kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání, vzájemné návštěvy dětí i pedagogických pracovníků, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech;

  • v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit

- podpora společných projektů v oblasti společenské, kulturně-rekreační, vzdělávací;

- podpora záměrů posilujících identitu a tradice;

  • v oblasti i tvorby kooperačních sítí

- vytváření, posilování, upevňování a rozšiřování přeshraničních partnerství subjektů za účasti veřejných institucí, nestátních neziskových organizací a jiných způsobilých subjektů v oblasti veřejných služeb a v celospolečensky přínosných oblastech (stálé pracovní skupiny, konference, diskusní panely a další);

- sdílení dobré praxe, nových řešení a přístupů při provádění veřejné správy a při realizaci celospolečensky přínosných aktivit přispívajících k rozvoji společného pohraničí (zavedení nových postupů, změny v organizaci zajištění úkolů konkrétní instituce díky přenosu know-how apod.);

- aktivity podporující budování absorpční schopnosti v oblasti přeshraniční spolupráce a aktivity směřující k odstraňování bariér v implementaci spolupráce na polsko-českém pohraničí.

Nejzazší termín pro předložení mikroprojektu do této výzvy je stanoven do 30. 4. 2021. Zároveň je stanovena podmínka, že mikroprojekty podané do této výzvy nesmí skončit svoji realizaci déle než 31.12.2022. Zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční cca v průběhu září 2021. Do tohoto termínu nesmí projektové žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu.

Způsobilí žadatelé – orgán veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení; vzdělávací instituce včetně vysokých škol; nestátní neziskové organizace; Evropské seskupení pro územní spolupráci; církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.

Dokumentace Fondu mikroprojektů nezbytná pro přípravu projektové žádosti je dostupná v sekci Žadatel.

Tisk

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 839

Tagy:

Michaela HrdličkováMichaela Hrdličková

Další příspěvky od Michaela Hrdličková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x