Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 13. března 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele školy zřizované Pardubickým krajem

Na základě usnesení Rady Pardubického kraje R/1755/19 se vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ŘEDITELKY/ŘEDITELE

Střední průmyslové školy elektrotechnické
a Vyšší odborné školy Pardubice

Požadavky: 

 • splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitelky/ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost školských předpisů a školské problematiky
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • organizační a řídící schopnosti

   

Náležitosti přihlášky: 

 • úředně ověřené kopie dokladů o ukončeném vzdělání potvrzující odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • přehled o průběhu předchozích zaměstnání 
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • koncepce dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitelky/ředitele školy (ne starší 2 měsíců)

Přihlášky včetně všech výše uvedených příloh s označením konkursního řízení školy a „NEOTVÍRAT“ zašlete nejpozději do 4. dubna 2019 (včetně) na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje

odbor školství

Komenského nám. 125

532 11 Pardubice

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Pardubický kraj, IČO: 70892822) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely konkursního řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovněprávního vztahu na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na www.pardubickykraj.cz/gdpr.

Tisk
Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele školy zřizované Pardubickým krajem

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 52

Tagy:

Miloslava DrábkováMiloslava Drábková

Další příspěvky od Miloslava Drábková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x