Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 17. října 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Výkaz Z 19-01 VÝKAZ o školském ubytovacím zařízení podle stavu k 31. 10. 2019

 • Povinnost podávat údaje stanoví § 28, odst. 5. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 11. 11. 2019 a následně zašle na vědomí zpracovatelskému místu i výpis dat potvrzený ředitelem zařízení (tištěná forma výkazu s razítkem a podpisem – zaslat poštou nebo přes datovou schránku).
 • Předkládací cesta – zpracovatelské místo je:
  • Zařízení zřizovaná krajem, církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou či fyzickou osobou odbor školství krajského úřadu.
  • Zařízení zřizovaná obcí nebo svazkem obcí odbor školství úřadu obce s rozšířenou působností
  • Zařízení zřizovaná MŠMT je přímo MŠMT.
 • Příslušné zpracovatelské místo poskytne v případě potřeby školskému zařízení metodickou a technickou pomoc.
 • Statistický Výkaz o školském ubytovacím zařízení se vyplňuje podle stavu k 31. 10. 2019
 • Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.
 • Bližší informace jsou k dispozici na:
  • Ing. Bc. Vladimír Štefančík – KrÚ Pk OŠ – telefon +420 466 026 214, e-mail vladimir.stefancik@pardubickykraj.cz
  • www.msmt.cz (odkaz – Statistika školství – Sběry statistických dat – Regionální školství – Výkonové výkazy řady S, Z, R)
  • http://sberdat.uiv.cz/login (odkaz – Informace)

Výkaz

Název výkazu

Podle stavu k

Škola/zařízení

Správní úřad

Z 19-01

o školském ubytovacím zařízení

31. 10. 2019

11. 11. 2019

22. 11. 2019

 

Termíny ve sloupci „Škola/zařízení“ jsou závazné pro školy a školská zařízení. Školy zřizované MŠMT odešlou elektronicky data (výkazy) MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí nebo dobrovolným svazkem obcí odešlou elektronicky data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.

Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT nejpozději do termínu uvedeného ve sloupci „Správní úřad".

Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 1376

Tagy:

Vladimír ŠtefančíkVladimír Štefančík

Další příspěvky od Vladimír Štefančík

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x