Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 7. června 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Výzva k předkládání mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Logo_cz_pl_eu_barevne

Výzva k předkládání mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis vyhlásil 31. 5. 2019 nové kolo výzvy. Žadatelé mohou předkládat mikroprojekty do prioritní osy 4, jež je zaměřena na spolupráci institucí a organizací v česko-polském regionu a na pořádání měkkých aktivit, např. kulturních, sportovních a volnočasových.

Způsobilý žadatel - orgán veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení; vzdělávací instituce včetně vysokých škol; nestátní neziskové organizace; Evropské seskupení pro územní spolupráci; církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.

 

V rámci všech hlavních aktivit prioritní osy 4 jsou způsobilé následující podaktivity:

 •  v oblasti vzdělávání
  • v rámci této aktivity budou podporovány například kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání, vzájemné návštěvy dětí i pedagogických pracovníků, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech

   Pozn.: V případě, že hlavním cílem projektu v této oblasti je zvyšování kompetenci a dovednosti, budou tyto aktivity podporovány v rámci prioritní osy 3 - prioritní osa 3 nepřechází do FMP v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A, tzn. tyto aktivity nebudou podporovány v rámci FMP v Euroregionu Glacensis.
 •  v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit
  • podpora společných projektů v oblasti společenské, kulturně-rekreační, vzdělávací
  • podpora záměrů posilujících identitu a tradice v oblasti cestovního ruchu

 

Nejzazší termín pro předložení mikroprojektu do této výzvy je stanoven do 31. 10. 2019.

Dokumentace Fondu mikroprojektů nezbytná pro přípravu projektové žádosti je dostupná v sekci Žadatel. Na kompletní termíny FMP se můžete podívat v sekci Výzvy, termíny FMP.

 

 

Tisk

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 1534

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x