Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 11. června 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Mladý talent Pardubického kraje 2020 - ocenění za mimořádné prosociální aktivity v době nouzového stavu

Rada Pardubického kraje dne 8. 6. 2020 schválila realizaci akce Mladý talent Pardubického kraje 2020. V souvislosti s pandemií a výjimečnou situací je letošní ročník specifický. Cílem je ocenit rovněž aktivní a prosociální přístup, tvořivost a flexibilitu, schopnost se adaptovat, organizovat, spolupracovat a zvládat zátěž v mimořádných podmínkách. Kromě ocenění vynikajících výsledků v soutěžích by se uznání mělo dostat žákům, kteří v nouzovém stavu vyhlášeném v ČR svým přístupem, invencí a pohotovou reakcí prokázali kompetence, které uplatní v dalším životě. Např. se aktivně účastnili dobrovolnických a jiných prosociálních aktivit, využili svůj volný čas v obecném zájmu, pomohli učitelům s organizováním distanční výuky, zorganizovali vzdělávací aktivitu pro spolužáky, případně jinou aktivitu společenského významu. Vyhlášení a specifikaci programu najdete v příloze.

Prosíme, věnujte pozornost závěrečnému ustanovení programu (část IV, odst. 1) a příloze č. 1. V souvislosti s Nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů -  GDPR) je nezbytné, aby škola před podáním přihlášky, tzn. před vyplněním údajů o nominovaném žákovi do on-line přihlášky, zajistila potvrzení žáka, resp. zákonného zástupce (u žáka do věku 18 let), že byl seznámen s nominací a s „Informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci programu Mladý talent Pardubického kraje a jeho realizace“. Pro informování žáka/zákonného zástupce a vyjádření souhlasu doporučujeme využít přílohu č. 1.

Přihlášky (nominace žáků na udělení ceny) podává statutární zástupce školy elektronicky, prostřednictvím Školského portálu Pardubického kraje, vyplněním formuláře pro přihlášení na www.klickevzdelani.cz/mt, odkaz Pedagogičtí pracovníci → Podpora rozvoje nadání → Mladý talent Pk. Registrace přihlášek: od 17. června 2020 přihlášenými uživateli.

Uzávěrka přihlášek: 20. září 2020.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Podmínkou pro nominaci žáka na udělení ceny Mladý talent Pardubického kraje je podání přihlášky a poskytnutí požadovaných osobních údajů. Podáním přihlášky navrhovatel (škola) potvrzuje, že před podáním přihlášky zajistil souhlas žáka, resp. zákonného zástupce s nominací a jeho seznámení s dokumentem „Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci přihlášky do programu Mladý talent a jeho realizace“ (viz příloha). Podmínky a okolnosti zpracování osobních údajů, způsob a rozsah zpracování údajů Pardubickým krajem jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci programu Mladý talent Pardubického kraje a jeho realizace. Dokument je přílohou vyhlášení programu podpory nadaných žáků 2020.

Ocenění Mladý talent Pardubického kraje 2020 je určeno žákům, kteří dosáhli vynikajících úspěchů v předmětových olympiádách, středoškolské odborné činnosti, v soutěžích odborných dovedností, úspěšně obhájili své projekty na festivalech a přehlídkách v předchozích ročnících, v soutěžích, které se stihly uskutečnit v letošním školním roce, anebo se konaly on-line formou. Nejde jen o ocenění nejlepších výkonů. Přihlášeni mohou být i žáci, kteří svými činy prokázali aktivní a prosociální přístup, tvořivost a flexibilitu v době, kdy byly školy uzavřeny.

V rámci programu podpory nadaných žáků, který je dlouhodobě financován z rozpočtu Pardubického kraje, bude mj. finanční částkou 250 tis. Kč podpořena činnost krajských komisí předmětových soutěží a okresních metodiků, kteří se podílejí na řízení soutěží v kraji. Cílem programu je napomáhat k rozvoji nadání žáků a zlepšovat podmínky pro kvalitní zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlašovaných MŠMT.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Podpora rozvoje nadáníPočet zobrazení: 1935

Tagy:

Lenka HavelkováLenka Havelková

Další příspěvky od Lenka Havelková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x