Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Seznam se bezpečně 2 !!!

    Film ve 40 minutách představí divákům několik autentických příběhů. Mimo jiné i příběh 14letého Davida, který se díky rychlému zásahu otce nestal obětí sociálního inženýra, či rozhovor se 16letým Patrikem, který se několik let živil jako dětský prostitut. Pohled z „druhé strany“ přináší rozhovor s...
Publikováno: 29. března 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Informace Pražského centra primární prevence o projektu Pro Youth, který je zaměřen na prevenci poruch příjmu potravy.

Informace Pražského centra primární prevence o projektu Pro Youth, který je zaměřen na prevenci poruch příjmu potravy.

 

Publikováno: 29. března 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Příprava předsedů maturitních komisí

NIDV a Cermat v roce 2012 připravily tříhodinové konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí. V minulosti byli připravováni pro výkon svých funkcí pouze školní maturitní komisaři, od roku 2012 je tedy příprava předsedů maturitních komisí novinkou. Cílem seminářů je podrobně seznámit předsedy zkušebních maturitních komisí, jako osoby odpovědné za realizaci a kontrolu průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky ve školách, s procesy, postupy,...
Publikováno: 18. března 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Konference Vaše škola - Bludištěm paragrafů bez obav

    V reakci na požadavky ředitelů škol se naše nakladatelství rozhodlo připravit konferenci s tematikou aktuálních legislativních změn ve školství (více informací zde).  Cílem této akce je poskytnout ředitelům praktické a srozumitelné informace pro orientaci v oblasti aktuální školské a další legislativy....
Publikováno: 12. března 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: 1.0

Ohlašování mimořádných událostí školami a ŠZ zřizovanými Pardubickým krajem

    Vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy ukládá ředitelům příspěvkových organizací Pardubického kraje v oblasti školství, kultury a tělovýchovy povinnost ohlašovat události, které se v příspěvkové organizaci vyskytnou a jsou v tomto pokynu označeny jako mimořádné.
Publikováno: 22. února 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
První78910111213141516