Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Krajský úřad pořádá seminář Registr smluv

Krajský úřad pořádá seminář Registr smluv

Seminář je určen pro organizace zřizované Pardubickým krajem. Cílem semináře je seznámit se s právní úpravou a dát praktický návod, jak dostát povinnosti zveřejňovat smlouvy podle nového zákona o registru smluv, který vstoupil v účinnost 1. července 2016. Dozvíte se např.: kdo musí podle zákona zveřejňovat smlouvy, jaké smlouvy a jaké údaje se zveřejňují, jak v praxi řešit limit 50 tisíc Kč pro zveřejnění smlouvy, jaká jsou rizika uplatnění sankce neplatnosti a jak jim předejít ... 
Publikováno: 12. dubna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Seminář ELEKTRONICKÝ SVĚT 2017 - Digitálně se správcem daně a Elektronická komunikace s ostatními OVM

Seminář ELEKTRONICKÝ SVĚT 2017 - Digitálně se správcem daně a Elektronická komunikace s ostatními OVM

Po velice úspěšném semináři na téma  „Datové schránky“ pro Vás společnost NOVATIS s.r.o. připravila tento nástavbový seminář z oblasti elektronické komunikace. Cílem je seznámit posluchače s hlavními trendy elektronizace daňové správy a s novinkami v oblasti daňových podání, komunikace se správcem daně a s možnostmi elektronické komunikace s orgány státní správy, včetně legislativy a judikatury. Součástí jsou praktické ukázky používání nástrojů a informačních technologií. Přednáší: Dr. Milan VODIČKA. Termín: 17. květen 2017. Místo: Pardubice.
Publikováno: 7. dubna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Výzva č. 02_16_035

Výzva č. 02_16_035

Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 13. 3. 2017 usnesením R/250/17 vyjádřila souhlas se zapojením konzervatoře, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Pardubickým krajem do Výzvy č. 02_16_035 - Šablony pro SŠ a VOŠ I.
Publikováno: 13. března 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Vláda schválila povinnou maturitu ze tří předmětů

Vláda schválila povinnou maturitu ze tří předmětů

Praha, 20. února 2017 - Povinná maturita z matematiky bude zavedena v dalších oborech. Na svém zasedání to dnes schválila vláda.   Novelizace nařízení vlády zavádí povinnost tří zkoušek u dalších oborů středních odborných škol v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací soustavy s...
Publikováno: 20. února 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Aktuální otázky a odpovědi k vyplňování výkazu R 44-99

Aktuální otázky a odpovědi k vyplňování výkazu R 44-99

S ohledem na četné dotazy k vyplňování výkazu R 44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti zveřejňujeme k této problematice odpovědi Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (viz připojený soubor).     Bc. Irena Tlapáková Odbor školství, Krajský úřad Pardubického...
Publikováno: 25. ledna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno

Plácido Domingo ocenil Petra Nekorance

Mladý český tenorista Petr Nekoranec, který studoval na pardubické konzervatoři, zvítězil v prestižní Mezinárodní soutěži Francesca Viňase pořádané v Barceloně. Kromě hlavní ceny Nekoranci ocenění pro nejlepšího tenora udělil legendární pěvec Plácido Domingo. Další uznání český pěvec obdržel od vedení divadla...
Publikováno: 25. ledna 2017
Hodnocení: 5.0
Ministryně Valachová jednala se zástupci krajských úřadů

Ministryně Valachová jednala se zástupci krajských úřadů

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se v úterý 10. ledna 2017 sešla s ekonomy a vedoucími odborů školství krajských úřadů. Ministryně je na jednání seznámila s hlavními cíli v oblasti regionálního školství pro rok 2017. Ministryně školství Valachová v úvodu zhodnotila...
Publikováno: 16. ledna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. prosince 2016 výzvy č. 02_16_035 (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a 02_16_042 (výzva je určena pro území hl. m. Praha) Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v prioritní ose 3 OP VVV.
Publikováno: 4. ledna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Tisková zpráva MŠMT k vyhlášeným výzvám (Šablony pro SŠ a VOŠ)

Tisková zpráva MŠMT k vyhlášeným výzvám (Šablony pro SŠ a VOŠ)

Praha, 21. prosince 2016 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo další dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Po mateřských a...
Publikováno: 4. ledna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Inventura ve škole

Inventura ve škole

Ke každoročním inventurám v závěru školního roku jsem vytvořila vnitřní směrnici, jejíž součástí je i Pokyn k inventuře. Směrnici i pokyn je nutné každoročně aktualizovat a stanovit termíny pro povedení inventurních prací. Směrnici s pokynem i s formuláři, které ve škole používáme, ukládám do přílohy ke stažení a k...
Publikováno: 15. prosince 2016
Hodnocení: Nehodnoceno

Pracovní náplň školního psychologa - šablony EU

Z OPVV - šablon - budeme od 1. 1. 2017 čerpat i peníze na školního psychologa. K pracovní smlouvě jsem vytvořila náplň práce, kterou dávám do přílohy k možným úpravám.
Publikováno: 15. prosince 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT zveřejnilo výsledky mezinárodního šetření TIMSS 2015

MŠMT zveřejnilo výsledky mezinárodního šetření TIMSS 2015

Šetření TIMSS 2015 se zúčastnili žáci 4. a 8. ročníků z 57 zemí. Ověřovány byly znalosti žáků v matematice a přírodovědě. V České republice se testování žáků v rámci TIMSS týkalo pouze 4. ročníku ZŠ. Do hlavního šetření se v ČR zapojilo 159 základních škol, více než 5 000 žáků a jejich rodičů, přibližně 350 učitelů a 159 ředitelů škol.
Publikováno: 29. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga od ledna do srpna 2017

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga od ledna do srpna 2017

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga od ledna do srpna 2017. Bližší informace naleznete v příloze v souboru vyhlášení. Žádosti včetně požadovaných příloh musí být doručeny do 5. 12. 2016 na adresu: OŠK, Markéta Linková, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.
Publikováno: 21. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

MŠMT vyhlásilo rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu vzdělávání cizinců ve školách na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Žádost musí být kraji doručena do 18. 11. 2016 na adresu: Odbor školství a kultury, Markéta Linková, Komenského nám. 125,  532 11 Pardubice.
Publikováno: 4. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Výzva k podávání projektů z OP VVV- Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva k podávání projektů z OP VVV- Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 31. 10. 2016 aktualizovanou verzi přílohy č. 3 – Přehled šablon a jejich věcný výklad, verze č. 4. Přehled všech změn je uveden v přiloženém souboru Změny výzvy - šablony souhrn....
Publikováno: 3. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Hasík slaví dvacet let

Hasík slaví dvacet let

U příležitosti 20. výročí preventivně výchovného programu Hasík CZ se 22. listopadu 2016 v aule VŠB – TU Ostrava uskuteční slavnostní společenské setkání. Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství jej pořádá Hasičský záchranný sbor...
Publikováno: 24. října 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Výzva č. 46 a 47 - Infrastruktura základních škol

Výzva č. 46 a 47 - Infrastruktura základních škol

Dne 17. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu č. 46 „Infrastruktura základních škol“ (současně je vyhlášena výzva č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. Podpora je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol - odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.
Publikováno: 12. října 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Možnosti financování infrastruktury pro oblasti zájmového a neformálního vzdělávání

Možnosti financování infrastruktury pro oblasti zájmového a neformálního vzdělávání

Řídící orgán operačního programu IROP vyhlásil výzvu č. 56 a č. 57 v SC 2.4 IROP. Výzvy jsou zaměřeny na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družin a školních klubů, vzdělávacích a školících center a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.
Publikováno: 11. října 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Seminaria pořádá seminář - Wi-Fi pro školy

Seminaria pořádá seminář - Wi-Fi pro školy

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE Pokud ve vaší škole plánujete zavést Wi-Fi připojení, možná bojujete s nedostatkem relevantních informací pro to, aby vaše investice byla účelná a efektivní. Nabízíme vám konkrétní scénáře zavádění digitálních technologií do škol s popisem jejich průběhu i...
Publikováno: 10. října 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Evidence škol - neaktualizujte typ zařízení B12, B21, B22, B23, B24

Evidence škol - neaktualizujte typ zařízení B12, B21, B22, B23, B24

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,   prosíme Vás neaktualizujte tento typ zařízení v záložce Základní informace - Evidovaná místa součástí školy nebo školského zařízení v Evidenci škol a školských zařízení na Školském portále Pardubického...
Publikováno: 23. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017"

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017"

MŠMT vyhlašuje rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017. Předmětem podpory rozvojového programu jsou žáci skupin oborů vzdělání se zaměřením na technické a přírodovědné vzdělávání, které lze považovat z hlediska potřeb trhu práce, unikátnosti a tradice v daném území za nenahraditelné.
Publikováno: 5. září 2016
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“

Rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“

MŠMT vyhlásilo na rok 2016 rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“. Bližší informace naleznete na webových stránkách MŠMT a v přiloženém dopise č. j. MSMT-27425/2016.
Publikováno: 2. září 2016
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlašuje další výzvu na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

MŠMT vyhlašuje další výzvu na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

MŠMT vyhlašuje další výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2017 a 2018. Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou. Současně je cílem podpořit kapacity ZŠ zřízené...
Publikováno: 30. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Výzva IROP č. 46 a č. 47 - Infrastruktura základních škol

Výzva IROP č. 46 a č. 47 - Infrastruktura základních škol

Dne 17. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu č. 46 „Infrastruktura základních škol“ (současně je vyhlášena výzva č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4...
Publikováno: 29. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Ministryně Valachová jednala s ministrem financí

Ministryně Valachová jednala s ministrem financí

Praha, 28. července 2016 - Po včerejším rozhodnutí vlády o posílení rozpočtu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o částku 2,5 mld. Kč, čímž od září vzrostou platy pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství, dnes ministryně Kateřina Valachová pokračovala ve vyjednávání o rozpočtu na rok 2017 s ministrem...
Publikováno: 1. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Šance pro Tebe, z.s. nabízí spolupráci školám

Šance pro Tebe, z.s. nabízí spolupráci školám

Šance pro Tebe, z.s. provozuje šicí dílnu, která se zaměřuje na zaměstnávání mládeže a uživatelů sociálních služeb bez pracovních zkušeností. Zaměstnanci dílny dokáží ušít širokou škálu výrobků, bytové a dekorační doplňky (tašky, textilní zvířátka, zástěrky,...
Publikováno: 27. července 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Zanedbávání školní docházky

Zanedbávání školní docházky

V poslední době přibývá případů, kdy žáci neodůvodněně nechodí do školy s vědomím rodičů. Rodiče omlouvají nepřítomnost krátkodobými bolestmi hlavy, břicha, vypadnutím zubu cestou do školy a dalšími nejrůznějšími důvody, včetně nespecifikovaných „rodinných důvodů“. Některé matky  přiznávají, že...
Publikováno: 28. června 2016
Hodnocení: 5.0
Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016. Oprávněnými příjemci finanční podpory jsou školy a školská poradenská zařízení, kterým byla přidělena dotace v tomto programu již na období leden - srpen 2016. Termín předložení žádosti: 29. 6. 2016.
Publikováno: 24. června 2016
Hodnocení: 4.0
Dotační program MŠMT – " Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří"

Dotační program MŠMT – " Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří"

MŠMT vyhlásilo dotační program na podporu sociálně znevýhodněných žáků středních škol a konzervatoří. Důležitá upozornění pro žadatele o dotaci na II. období od září do prosince 2016.Právnická osoba musí zaslat kompletní žádost do čtvrtka 30. června 2016 na adresu: Národní institut pro další...
Publikováno: 9. června 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Konference Firmy pomáhají českým školám

Konference Firmy pomáhají českým školám

Vážení vyučující, vážení zástupci středních škol, zveme Vás na konferenci Firmy pomáhají českým školám, jejímž cílem je inspirovat a motivovat firmy a školy ke spolupráci, prezentovat příklady dobré praxe a v neposlední řadě upozornit veřejnost na nezbytnost propojení firemní a vzdělávací sféry. Program...
Publikováno: 25. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
První3456789101112Poslední