Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Informace MŠMT k připravovaným Šablonám pro MŠ a ZŠ I

Informace MŠMT k připravovaným Šablonám pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP VVV tímto informuje o připravované výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (Šablony pro MŠ a ZŠ I). Předpokládaný termín vyhlášení výzvy v systému IS KP14+ je stanoven na 31. 5. 2016. Žádosti bude možno podávat průběžně až do června 2017, ale díky způsobilosti mohou školy realizovat aktivity již od 1. 8. 2016.
Publikováno: 24. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
ČŠI: Žáci a ICT - Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

ČŠI: Žáci a ICT - Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Uvedená zjištění do určité míry boří všeobecný předpoklad o tom, že ve školách, v nichž žáci používají počítače ve vyšší míře (při výuce i doma), dosahují žáci lepších výsledků. Nelze proto tvrdit, že využívání ICT ve výuce či mimo ni je automaticky spojeno se zvýšením kvality vzdělávání a obecně lepšími výsledky. Používání ICT je spojeno s lepšími výsledky žáků pouze v určitých kontextech – např. slouží-li počítačové programy či internet jako podpůrný prostředek ke zvýšení studijního času. Z tohoto hlediska se jako stěžejní ukazuje role učitele.
Publikováno: 23. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Informační balíček MŠMT ke společnému vzdělávání

Informační balíček MŠMT ke společnému vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Informační balíček stručných metodických a výkladových textů, které se vážou k oblasti společného vzdělávání a ke změnám v organizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od 1. září 2016. Informační...
Publikováno: 5. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Kampaň k Evropskému imunizačnímu týdnu

Kampaň k Evropskému imunizačnímu týdnu

Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR připravil k Evropskému imunizačnímu týdnu, který začíná 25. dubna 2016, informační kampaň Jeden za všechny, všichni za jednoho. Cílem kampaně je zvyšování zdraví všech lidí. Hra Epidemie - Metodický list pro učitele ZŠ a SŠ a další materiály je možné volně šířit i tisknout za účelem osvěty a primární prevence.
Publikováno: 27. dubna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Ústavní soud zamítl návrh na zrušení inkluze

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení inkluze

Ústavní soud zamítl návrh skupiny devíti rodičů postižených dětí a pedagoga brněnského ústavu sociální péče na Kociánce na zrušení takzvané inkluze ve školství. Návrh podle soudu nesplňoval formální požadavky, a nemohl se jím proto zabývat. Návrh podala skupina zastupovaná advokátem Richardem Novákem na...
Publikováno: 15. dubna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Stárneme po celý život, stárněme úspěšně - výzva ke spolupráci

Stárneme po celý život, stárněme úspěšně - výzva ke spolupráci

Sdělení kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF Masarykovy univerzity v Brně Vážené ředitelky, vážení ředitelé a další řídící pracovníci škol, dovolujeme si Vás oslovit v rámci Národního akčního plánu Ministerstva zdravotnictví podporujícího pozitivní stárnutí –...
Publikováno: 14. dubna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga (září-prosinec 2016)

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga (září-prosinec 2016)

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním na období od září do prosince 2016. Modul B je určen pro školy všech zřizovatelů. Pro soukromé a církevní školy, které budou žádat o podporu asistenta pedagoga na děti, žáky a studenty...
Publikováno: 8. dubna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo pro ZŠ rozvojové programy na podporu žáků cizinců

MŠMT vyhlásilo pro ZŠ rozvojové programy na podporu žáků cizinců

MŠMT vyhlásilo tři rozvojové programy na podporu žáků cizinců: Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená žáků-cizinců z třetích zemí Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu...
Publikováno: 19. února 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT ukončilo zákonná výběrová řízení na pozice náměstků

MŠMT ukončilo zákonná výběrová řízení na pozice náměstků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo výběrová řízení, jejichž povinnost vyhlášení upravuje zákon o státní službě. Ze sedmi pozic náměstků pro řízení sekce je ukončeno výběrové řízení u šesti z nich. K výměně došlo u náměstka pro řízení sekce vzdělávání, Jaroslava Fidrmuce nahradil Václav Pícl. V případě náměstka pro řízení sekce sportu a mládeže se připravuje vyhlášení nového výběrového řízení. VÝSLEDKY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ:  ...
Publikováno: 12. února 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Výzva MPSV - OP Zaměstnanost - zřízení mikrojeslí

Výzva MPSV - OP Zaměstnanost - zřízení mikrojeslí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dvě výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost, které podpoří vznik tzv. mikrojeslí. Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí, a to pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. Výzvy č. 126 a 127 umožňují obcím, organizacím zřízeným obcemi či neziskovým organizacím získat finanční podporu na vybudování a provoz mikrojeslí.
Publikováno: 5. února 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Bývalý šéf dětského domova dostal trest za to, že zpronevěřil dar dětem

Bývalý šéf dětského domova dostal trest za to, že zpronevěřil dar dětem

Pavel Skřeček v době, kdy vedl Dětský domov v Dolní Čermné na Lanškrounsku, zpronevěřil 35 tisíc korun, které zařízení dostalo jako dar. Soud mu vyměřil trest odnětí svobody na jeden rok se zkušební dobou na dva roky. Exředitele čekají i další potíže. Pavel Skřeček předloni skončil ve funkci, protože se podle krajského úřadu uchyloval k podivným praktikám. Teď už to ovšem netvrdí jen krajští úředníci, ale i soud, podle něhož porušil zákon.
Publikováno: 3. února 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT přijalo další opatření ohledně plnění rozsudku D. H.

MŠMT přijalo další opatření ohledně plnění rozsudku D. H.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo vládě zprávu o plnění Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti ČR. Předkládaný Akční plán včetně zprávy o plnění rozsudku byl projednán v březnu loňského roku na zasedání Výboru ministrů Rady Evropy....
Publikováno: 27. ledna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Pozvání na besedu - Kam směřuje České základní vzdělávání a co brání jeho změnám?

Pozvání na besedu - Kam směřuje České základní vzdělávání a co brání jeho změnám?

Informujeme Vás o konání besedy s názvem Kam směřuje České základní vzdělávání a co brání jeho změnám?, která se uskuteční 8. února 2016 od 17 hodin v Sále Jana Kašpara na Krajském úřadě.  
Publikováno: 25. ledna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Stanovisko MŠMT k návrhu na zrušení povinnosti obce zřizovat školské obvody pro mateřské školy

Stanovisko MŠMT k návrhu na zrušení povinnosti obce zřizovat školské obvody pro mateřské školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) zaznamenalo ze strany některých statutárních měst návrh na zrušení povinnosti zřizovat školské obvody i pro mateřské školy, jak je uvedeno ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...
Publikováno: 21. ledna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Mladá účetní přivedla školku na mizinu, z účtu vybrala stovky tisíc

Mladá účetní přivedla školku na mizinu, z účtu vybrala stovky tisíc

K výraznému zlepšení své finanční situace se rozhodla již bývalá účetní z mateřské školy ve Svitavách. Na svůj soukromý účet si nelegálně převedla statisíce. Policie už jí peníze zabavila a škole je vrátí. Když minulý týden v pondělí nedorazila účetní do práce, přišlo to ředitelce...
Publikováno: 21. ledna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Vyhlášení rozvojových programů MŠMT

Vyhlášení rozvojových programů MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo minulý týden několik rozvojových programů jak pro školy a školská zařízení, tak například pro spolky a neziskové organizace, pracující s dětmi a mládeží. V článku naleznete jejich stručný výčet s odkazem na zveřejnění přímo na stránkách...
Publikováno: 22. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Debatní projekt Poraď radním!

Debatní projekt Poraď radním!

Co trápí studenty ve vašem městě? Zapojte do řešení i vaši školu.   „Poraď radním!“, vyzývá protikorupční organizace Oživení třeťáky ze středních odborných škol po celém Česku. Jeho účastníci se naučí, jak vyhledávat a pracovat s tématy, která trápí jejich obec a jakým způsobem je mohou spolu s...
Publikováno: 21. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Vyhlášení rozvojového programu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016

Vyhlášení rozvojového programu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje  rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
Publikováno: 21. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních

Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na základě § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje rozvojový program  na podporu školních psychologů a...
Publikováno: 17. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Přihlašování žáků do předmětových soutěží ve šk. r. 2015/2016 - výzva

Přihlašování žáků do předmětových soutěží ve šk. r. 2015/2016 - výzva

Školy, které se dosud nepřihlásily do systému (neodeslaly registrační formulář na adresu topicova@ccvpardubice.cz), nemohou registrovat žáky, což pro ně v tuto chvíli znamená neúčast v okresním/krajském kole těchto soutěží: *Astronomická olympiáda, Biologická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická...
Publikováno: 11. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno

MŠMT vyhlásilo dotační program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů

MŠMT vyhlásilo dotační program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden - červen 2016. Žadatel musí zaslat kompletní žádost do pátku 8. ledna 2016 na Národní institut pro další vzdělávání....
Publikováno: 11. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy v oblasti předškolního vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy v oblasti předškolního vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. Jedná se o výzvu č. 14 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a výzvu č. 15 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“. Obě výzvy jsou určeny pro...
Publikováno: 11. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Tematická zpráva ČŠI - Problematika vzdělávání žáků dle RVP ZV

Tematická zpráva ČŠI - Problematika vzdělávání žáků dle RVP ZV

Česká školní inspekce dnes představila výsledky elektronického zjišťování počtu žáků vzdělávaných podle vzdělávacích programů základního vzdělávání bez a s přílohou pro lehké mentální postižení. Výsledky budou zohledněny při legislativních úpravách Společného vzdělávání.
Publikováno: 7. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT přispěje některých dětem na školní obědy

MŠMT přispěje některých dětem na školní obědy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo dotační program, z kterého budou financovány školní obědy sociálně znevýhodněným dětem. Příjemci programu budou neziskové organizace, které prostřednictvím školy nebo zařízení školního stravování zajistí úhradu za školní obědy žákům...
Publikováno: 4. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga (leden-srpen 2016)

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga (leden-srpen 2016)

MŠMT vyhlásilo rozvojový program na podporu asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním na období od ledna do srpna 2016, UZ  33 457. Modul B je určen pro školy všech zřizovatelů. Pro soukromé a církevní školy, které budou žádat o podporu asistenta pedagoga na děti, žáky a studenty se...
Publikováno: 4. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
České školství v mezinárodním srovnání 2015

České školství v mezinárodním srovnání 2015

OECD zveřejnila 24. listopadu 2015 v 11:00 publikaci Education at a Glance, která prostřednictvím vybraných indikátorů porovnává vzdělávací systémy zemí OECD. Kromě vlastní publikace vydává OECD i profily jednotlivých zemí – Country Notes, v nichž jsou podchyceny základní...
Publikováno: 27. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT upravuje pravidla výzvy č. 56 OPVK

MŠMT upravuje pravidla výzvy č. 56 OPVK

Kvůli nepříznivé bezpečnostní situaci po teroristických útocích v Paříži dne 13. listopadu 2015 dochází k odhlašování žáků z účasti na zahraničních jazykových kurzech. Jedná se o klíčovou aktivitu šablony číslo 4 „Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“ ve výzvě číslo 56...
Publikováno: 26. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Nový způsob financování regionálního školství žádnou školu nepoškodí

Nový způsob financování regionálního školství žádnou školu nepoškodí

„Financování vzdělávání bude jednodušší, spravedlivější a předvídatelné,“ říká o změně financování regionálního školství Václav PÍCL z MŠMT, který ji spolu se svým týmem připravuje. Současný systém financování regionálního školství, kdy peníze dostávají školy podle počtu žáků, je již přežitý a nevyhovující.
Publikováno: 11. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
V Pohance se uskuteční přednáška o anorexii

V Pohance se uskuteční přednáška o anorexii

V pondělí 23. listopadu 2015 od 17 hodin se v POHANCE, jídelně pro zdraví na třídě Míru 2670 v Pardubicích, uskuteční přednáška k tématu ANOREXIE. Vstup na akci s názvem STOP ANOREXII je zdarma. Besedy spojené s autogramiádou se zúčastní PhDr. Jana Sladká, ředitelka Centra Anabell, které se specializuje na pomoc lidem s poruchami příjmu...
Publikováno: 5. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Pardubický kraj vyhlašuje deset dotačních programů

Pardubický kraj vyhlašuje deset dotačních programů

Dotační programy v deseti oblastech pro rok 2016 schválili radní Pardubického kraje. Programy jsou nyní zveřejněny na úřední desce a konkrétní podmínky mohou zájemci zjistit na webových stránkách v sekci Dotační programy a granty - Probíhající grantové programy a programové dotace​​​​​​. Termíny pro příjem žádostí...
Publikováno: 4. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
První45678910111213Poslední