Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Vynikající úspěch ve výtvarné soutěži PROPOJENÝ SVĚT

Gymnázium K. V. Raise v Hlinsku získalo mimořádné ocenění ve výtvarné soutěži PROPOJENÝ SVĚT, vyhlášené Technologickou agenturou České republiky. Do této soutěže bylo zasláno více než 300 výtvarných prací mladých autorů z celé České republiky. V tak velké konkurenci získaly studentky naší...
Publikováno: 29. října 2015
Autor: Rostislav Dvořáček
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT podpoří kapacity mateřských a základních škol i v roce 2016

MŠMT podpoří kapacity mateřských a základních škol i v roce 2016

Včera, 15. října 2015, MŠMT vyhlásilo třetí výzvu pro čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol, jehož cílem je nastavit dlouhodobý systém podpory ve vazbě na demografický vývoj. Výzva pro rok 2016 s celkovým objemem 300 milionů korun je vyhlášena k 15. 10. 2015. Žadatelé musí...
Publikováno: 16. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Změna spotřebního koše pro školní jídelny je podstatnější než automaty se sladkostmi

Změna spotřebního koše pro školní jídelny je podstatnější než automaty se sladkostmi

Nevylučuje se změna spotřebního koše, který určuje složení stravy ve školních jídelnách. Ministerstvo školství to považuje za důležitější téma než sladkosti v automatech a plánuje tuto otázku otevřít při jednáních s ministerstvem zdravotnictví. Na pondělním briefingu před zahájením mezinárodní konference, konané k 70....
Publikováno: 13. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Aby i vaše škola byla „světová“

Aby i vaše škola byla „světová“

Znají světově ohrožené druhy zvířat, vědí, co znamená fair trade, orientují se v problémech spojených s dětskou prací, obezitou nebo hladomory. Musí tato témata nejen znát, ale i umět o nich diskutovat, přemýšlet v souvislostech a hledat jejich řešení. Řeč je o žácích ze škol, které se mohou pochlubit certifikátem...
Publikováno: 30. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Tematická zpráva ČŠI - Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva ČŠI - Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Česká školní inspekce provedla inspekční elektronické zjišťování zaměřené na problematiku poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže. Kromě počtu ubytovaných žáků a studentů byla pozornost zaměřena také na formy podpory směřující ke zlepšení výsledků vzdělávání žáků. Dále byla pozornost zacílena na zájmovou činnost, na nabízené kroužky a počty žáků a studentů, kteří je navštěvovali. Byla zjišťována také podpora v oblastech prevence rizikového chování žáků a studentů a kariérového poradenství.
Publikováno: 24. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
K Minisčítání se za první dva týdny přihlásilo 190 škol

K Minisčítání se za první dva týdny přihlásilo 190 škol

Již 190 základních škol a víceletých gymnázií se přihlásilo k účasti na letošním Minisčítání, které pořádá Český statistický úřad. Je mezi nimi i 70 škol, které se rozhodly vyzkoušet tuto zábavnou, ale i naučnou aktivitu poprvé. Zájem škol o Minisčítání slibuje zajímavé...
Publikováno: 22. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Tematická zpráva ČŠI - Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Tematická zpráva ČŠI - Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Tematická inspekční činnost byla rozdělena na dvě části. První část představovalo inspekční elektronické zjišťování, které bylo zadáno...
Publikováno: 11. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Představení Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Představení Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Vážený pane řediteli/Vážená paní ředitelko, dovolujeme si vás pozvat na představení Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), neformálního vzdělávacího programu pro lidi ve věku 14-24 let, který bychom společně s vámi rádi nabídli vašim studentům. Cenu představí zástupce britské velvyslankyně v ČR a náš patron Tim Voase...
Publikováno: 7. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Vyhlášení rozvojového programu MŠMT - Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT - Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozvojový program na podporu logopedické  prevence v předškolním vzdělávání na...
Publikováno: 2. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Návrh ministryně Kateřiny Valachové ulehčí ředitelům a ředitelkám mateřských škol

Návrh ministryně Kateřiny Valachové ulehčí ředitelům a ředitelkám mateřských škol

Ředitelé a ředitelky mateřských škol budou mít od září 2016 méně přímé vyučovací činnosti. Návrh ministryně školství Kateřiny Valachové včera schválila vláda. „Vyjednala jsem s ministerstvem financí, že dojde ke snížení úvazků a k navýšení finančních prostředků o 100 milionů korun směrem...
Publikováno: 27. srpna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno

Blíží se termín ukončení výzvy č. 57

Výzva č. 57 k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání bude ukončena ke dni 28. 8. 2015 ve 13.00 hodin. Výzva je zveřejněna na stránkách www.op-vk.cz pod tímto odkazem. Realizace projektů bude zahájena 1. září 2015 a ukončena...
Publikováno: 10. srpna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
 Nová generace Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO 2016 - 2020

Nová generace Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO 2016 - 2020

Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.Nové programy...
Publikováno: 10. srpna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
MPSV zveřejnilo výzvu z Operačního programu Zaměstnanost ke zřizování školních klubů

MPSV zveřejnilo výzvu z Operačního programu Zaměstnanost ke zřizování školních klubů

Sladit rodinný a profesní život bývá pro rodiče oříšek. V době, kdy jsou v práci a děti nemají školní vyučování, pro ně často nemohou zajistit hlídání. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce stávající situaci zlepšit prostřednictvím tzv. dětských klubů zajišťujících...
Publikováno: 6. srpna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozhovor s ministryní školství v DVTV

Rozhovor s ministryní školství v DVTV

Praha, 24. července 2015 - Budou maturanti povinně skládat zkoušku z matematiky? Jaké jsou priority nové ministryně školství, mládeže a tělovýchovy? Změní se systém jmenování profesorů? A co čeká české pedagogy v jejich kariéře a výši platů? Na tyto i další otázky odpovídala ministryně školství Kateřina Valachová...
Publikováno: 27. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Vyhlášení výzvy MŠMT č. 57 k předkládání individuálních projektů ostatních OP VK – Oblast podpory 1.1

Vyhlášení výzvy MŠMT č. 57 k předkládání individuálních projektů ostatních OP VK – Oblast podpory 1.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto...
Publikováno: 17. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
ČŠI: Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016

ČŠI: Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání v 27. poradě vedení MŠMT Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016. První část plánu zahrnuje stálé úkoly vymezené České školní inspekci příslušnými...
Publikováno: 15. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání v 27. poradě vedení MŠMT Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce postupovat. Schválená kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího...
Publikováno: 15. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlašuje rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách

MŠMT vyhlašuje rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2015 rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015.
Publikováno: 14. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlašuje Výzvu č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP VVV

MŠMT vyhlašuje Výzvu č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP VVV

Cílem výzvy pro individuální projekty systémové je zejména snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a budovat kapacity pro odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému. Strategickým přístupem a filozofií PO 3 OP VVV je zaměření podpory na zásadní oblasti změn, bez kterých není možné úspěšné dokončení kurikulární reform. K těmto zásadním oblastem patří: Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující  formy učení.

Publikováno: 13. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlašuje Výzvu č. 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

MŠMT vyhlašuje Výzvu č. 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

Výzvu Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP) vyhlašuje v rámci Prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Řídicí orgán OP VVV. Krajské akční plány umožní jednotlivým krajům a školám společně plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV v souladu s dlouhodobými potřebami a prioritami ČR v oblasti vzdělávání. Důraz bude přitom kladen na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a také na rozvoj potenciálu každého žáka.
Publikováno: 13. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Výsledky inspekce ČŠI - Bezpečnost ve školách a školských zařízeních

Výsledky inspekce ČŠI - Bezpečnost ve školách a školských zařízeních

Česká školní inspekce zveřejnila v úterý 7. 7. 2015 výsledky kontrol zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví ve školách a školských zařízeních. Tyto kontroly proběhly v říjnu a listopadu 2014 na základě úkolu předsedy vlády České republiky. Bylo zjišťováno, jak jsou školy technicky a personálně zabezpečeny proti vniknutí a pohybu cizích osob v prostorách školy. Tato zabezpečení byla sledována jak ráno při vstupu do školy, tak v průběhu výuky během dne.
Publikováno: 10. července 2015
Hodnocení: 5.0
Přidělení prostředků z MŠMT na podporu zabezpečení škol a školských zařízení

Přidělení prostředků z MŠMT na podporu zabezpečení škol a školských zařízení

Dne 30. června 2015 vyvěsilo na svých webových stránkách MŠMT výsledky přidělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“. Program byl vyhlášen v únoru tohoto roku a školy mohly požadovat prostředky na zabezpečení prostor školy, šaten, jídelen, domovů mládeže...
Publikováno: 9. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo 2. kolo rozvojového programu na podporu školních psychologů ...

MŠMT vyhlásilo 2. kolo rozvojového programu na podporu školních psychologů ...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 2. kolo rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (období srpen - prosinec). Cílem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality...
Publikováno: 7. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Ministryně Kateřina Valachová představila svůj tým náměstků

Ministryně Kateřina Valachová představila svůj tým náměstků

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová na tiskové konferenci představila nové vedení MŠMT. "V předchozích dnech jsem přistoupila ke změnám v nejvyšších pozicích šéfů sekcí," oznámila ministryně a postupně představila jména sedmi odborných náměstků MŠMT a šéfa poradců. Zároveň...
Publikováno: 3. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Východočeské muzeum a Regionální muzeum v Chrudimi mají nové ředitele

Východočeské muzeum a Regionální muzeum v Chrudimi mají nové ředitele

Rada Pardubického kraje na svém středečním jednání jmenovala do funkce dva nové ředitele svých příspěvkových organizací v oblasti kultury. Na základě výsledků výběrového řízení se ředitelem Východočeského muzea v Pardubicích stal Tomáš Libánek a ředitelkou Regionálního muzea v Chrudimi Klára Habartová. 
Publikováno: 24. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Informace k dotačnímu programu MŠMT - Polytechnická výchova na mateřských a základních školách

Informace k dotačnímu programu MŠMT - Polytechnická výchova na mateřských a základních školách

Dnes, ve středu 24. června 2015, rozhodla Rada Pardubického kraje usnesením č. R/2006/15 o zamítnutí účasti Pardubického kraje v dotačním programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách na rok 2015. MŠMT vyhlásilo tento dotační program dne 25. 5. 2015 pod č. j....
Publikováno: 24. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Do školství nepatří politika, ale pouze odbornost

Do školství nepatří politika, ale pouze odbornost

Krátce před prázdninami zažilo ministerstvo školství nečekané zemětřesení. Premiér odvolal ministra Marcela Chládka a místo něj jmenoval do funkce Kateřinu Valachovou. Náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jana Pernicová hledá odpověď na otázku, jak se tato změna dotkne školství v regionu, a komentuje první návrhy nové ministryně.
Publikováno: 24. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Žákovských parlamentů je více, než bychom čekali

Žákovských parlamentů je více, než bychom čekali

Žákovský parlament má 55 % základních škol, které se zúčastnily výzkumu o stavu parlamentů v ČR, který v roce 2014 realizovalo CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s. S jejich fungováním jsou spokojeny dvě třetiny ředitelů. V lednu vznikla na www.skolaprodemokracii.cz síť škol, které pracují s parlamentem, v rámci které mohou všechny...
Publikováno: 24. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Valachová získala pro školství 1,5 miliardy navíc, na silné ročníky

Valachová získala pro školství 1,5 miliardy navíc, na silné ročníky

Ministryni školství Kateřině Valachové (za ČSSD) se podařilo pro resort získat oproti původnímu návrhu rozpočtu na příští rok 1,5 miliardy korun navíc. Částka má pokrýt výdaje na vzdělávání "třiceti tisíc dětí, na které se pozapomnělo". Valachová to řekla České televizi po jednání s ministrem financí Andrejem...
Publikováno: 24. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Financování školského portálu provázejí problémy

Financování školského portálu provázejí problémy

Pardubice - Školský portál Pardubického kraje patří k největším a nejúspěšnějším v republice. Jeho financování ale provázejí problémy. Přestože ho poradenská společnost KPMG ocenila 2. místem v soutěži Egovernment The Best 2013 o nejzajímavější projekt elektronizace veřejné správy, ministerští úředníci k němu mají výhrady, které by kraj mohly připravit o dotaci. Kraj se bude bránit správní žalobou.  
Publikováno: 3. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
První567891011121314Poslední