Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Přijímací řízení na SŠ

Publikováno: 16. října 2019
Ohodnotit článek:
3.3

Vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

Zápisový lístek

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku středního vzdělávání.

Tato povinnost se nevztahuje:

  • na nástavbové studium
  • na zkrácené studium
  • na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání

Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři) vydává uchazečům, kteří mají trvalé bydliště v Pardubickém kraji a nejsou žáky základní školy, oddělení organizační a vzdělávání Odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Žadatel může získat zápisový lístek:

  • osobním převzetím
  • zasláním poštou na základě žádosti o vydání zápisového lístku zaslané elektronicky nebo poštou; zápisový lístek bude žadateli zaslán do vlastních rukou

Vydání náhradního zápisového lístku

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

Formuláře, náležitosti, doklady

Žádost o vydání zápisového lístku

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku

Při osobním převzetí žadatel předloží občanský průkaz nebo pas a doklad o bydlišti.

 

Správní poplatky

Bez poplatku 
 

Úřední hodiny

Pondělí:

Středa:
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 hodin

8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 hodin

 

 Právní úprava

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

Kontaktní pracovnice

Mgr. Hana Pochobradská, e-mail: hana.pochobradska@pardubickykraj.cz, telefon: 466 026 211, budova B, číslo dveří 2437

Kontaktní adresa

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Tisk
Vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

Rubriky: Přijímací řízení na SŠPočet zobrazení: 5775

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

II. a případně další kola přijímacích řízení na střední školy

  
Hledat: Řadit dle: Řadit reverzněKontakt na pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje - Odbor školství:
Mgr. Andrea Pešková - tel: 466 026 217 , andrea.peskova@pardubickykraj.cz
Mgr. Petra Pospíšilová - tel: 466 026 529 , petra.pospisilova@pardubickykraj.cz
Tyto pracovnice mohou záznamy opravit.

Školský portál Pardubického kraje