Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Provozní záležitosti

Změna na pozici ředitele ZŠ a MŠ Žichlínek

Změna na pozici ředitele ZŠ a MŠ Žichlínek

Informujeme Vás o jmenování nového ředitele Základní školy a Mateřské školy Žichlínek. Starosta obce Žichlínek (z důvodu čerpání dovolené v zastoupení místostarostou podle § 104 odst. 1 zákona o obcích) jmenoval dne 18. 7. 2017 Mgr. Miloše Krejčího ředitelem Základní školy a Mateřské školy...
Publikováno: 26. července 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Změna na pozici ředitele ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Změna na pozici ředitele ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Informujeme Vás o jmenování nové ředitelky Základní školy Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice. Rada obce Býšť schválila dne 12. 6. 2017 jmenování Mgr. Dany Slivkové ředitelkou Základní školy Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice, s účinností od 1. 8....
Publikováno: 10. července 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Změna na pozici ředitele ZŠ Na rovině

Změna na pozici ředitele ZŠ Na rovině

Informujeme Vás o jmenování nového ředitele soukromé Základní školy Na rovině. Spolek Na rovině z. s. jmenoval dne 29. 6. 2017 Mgr. Zdeňka Kratochvíla ředitelem Základní školy Na rovině s účinností od 1. 7. 2017
Publikováno: 10. července 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Změna na pozicích ředitelů ZŠ Svitavy, nám. Míru a ZŠ Svitavy, Riegrova

Změna na pozicích ředitelů ZŠ Svitavy, nám. Míru a ZŠ Svitavy, Riegrova

Informujeme Vás o jmenování nových ředitelů základních škol -  Základní školy Svitavy, nám. Míru 73  a Základní školy Svitavy, Riegrova 4. Rada města Svitavy schválila dne 27. 6. 2017 jmenování Mgr. Jakuba Veleckého ředitelem Základní školy Svitavy, nám. Míru 73 a jmenování Mgr. Mileny...
Publikováno: 10. července 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Změna na pozici ředitele ZŠ Skuteč, Komenského

Změna na pozici ředitele ZŠ Skuteč, Komenského

Informujeme Vás o jmenování nové ředitelky Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim. Rada města Skuteč schválila dne 29. 5. 2017 jmenování Ing. Bc. Šárky Horákové ředitelkou Základní školy, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim, s účinností od 3. 7. 2017. Krajský úřad Pardubického kraje Odbor...
Publikováno: 15. června 2017
Hodnocení: 5.0
Ředitelkou Krajské knihovny bude i nadále Radomíra Kodetová

Ředitelkou Krajské knihovny bude i nadále Radomíra Kodetová

Pardubice – Ve výběrovém řízení, které vyhlašuje Pardubický kraj na ředitele svých příspěvkových organizací jednou za pět let, uspěla ve funkci ředitelky Krajské knihovny její dosavadní šéfka Radomíra Kodetová. Dnes ji ve funkci potvrdili radní Pardubického kraje. „Naše Krajská knihovna je v několika ohledech...
Publikováno: 12. dubna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Upozorňujeme ředitelky a ředitele škol a školských zařízení (případně výchovného poradce), aby věnovali zvýšenou pozornost platnosti Doporučení školských poradenských zařízení ke vzdělávání dítěte, žáka, studenta se speciálními vzdělávacími potřebami. Postup v případě vydání doporučení do...
Publikováno: 5. dubna 2017
Hodnocení: 5.0
Informace k registru smluv

Informace k registru smluv

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx metodiku k zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Na této adrese naleznete informace o tom, co je registr smluv, jakým způsobem publikovat v...
Publikováno: 9. března 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Změna v personálním obsazení pozice ředitelky mateřské školy

Změna v personálním obsazení pozice ředitelky mateřské školy

V rejstříku škol a školských zařízení došlo k personální změně na pozici ředitelky mateřské školy. S účinností od 1. 1. 2017 v Mateřské škole, Heřmanův Městec, Jonášova 726 byla jmenována ředitelkou Hana Vaňková. V její práci ji přejeme hodně úspěchů! Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství
Publikováno: 24. února 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Změna názvu Speciální střední školy a základní školy Žamberk

Změna názvu Speciální střední školy a základní školy Žamberk

S účinností od 1. 1. 2017 se v rejstříku škol a školských zařízení mění název příspěvkové organizace Pardubického kraje Speciální střední školy a základní školy Žamberk. Nový název školy je Střední škola a základní škola Žamberk. Krajský úřad Pardubického kraje odbor...
Publikováno: 13. února 2017
Hodnocení: 3.0
Změny v personálním obsazení pozic ředitelů mateřských škol

Změny v personálním obsazení pozic ředitelů mateřských škol

V rejstříku škol a školských zařízení došlo k personálním změnám na pozici ředitelů mateřských škol. S účinností od 1. 1. 2017: - v Mateřské škole, Pokřikov, okres Chrudim byla jmenována ředitelkou Mgr. Jolana Chourová, - v Mateřské škole Dolany, okres Pardubice byla jmenována ředitelkou Kateřina Sejpalová, DiS. V jejich...
Publikováno: 13. února 2017
Hodnocení: 5.0
Vykazování podpůrných opatření

Vykazování podpůrných opatření

Odbor školské statistiky, analýza a informační strategie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zaslal informaci, že metodika vykazování podpůrných opatření byla s cílem efektivnějšího zajištění finančních prostředků upravena od měsíce února tak, aby školy a školská zařízení mohly vykazovat...
Publikováno: 13. února 2017
Hodnocení: 2.0
Žádost o souhlas krajského úřadu k využití asistenta pedagoga - 2017

Žádost o souhlas krajského úřadu k využití asistenta pedagoga - 2017

V souvislosti s účinností § 16 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, jsme k 1. 1. 2017 aktualizovali formuláře žádosti o souhlas k využití asistenta pedagoga (zvlášť pro školy/školská zařízení zřizované krajem či obcí a zvlášť pro školy/školská zařízení soukromé). Formuláře obsahují výpočet normované finanční náročnosti dle vyhlášky v souladu s platnou legislativou.
Publikováno: 3. ledna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Jak jednoduše a úsporně pořídit licence Microsoft pro potřeby školy?

Jak jednoduše a úsporně pořídit licence Microsoft pro potřeby školy?

Na podzimní poradě ředitelů na Seči jsem ředitele základních škol informoval o možnosti využít pro licencování produktů Microsoft licenční program EES (Enrollment for Education Solution) včetně benefitů pro žáky a učitele nebo licenční program OVS (Open Value Subscription) včetně benefitů pro žáky a učitele. Licenční program EES využívají již druhým rokem všechny školy a školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem. Využívat jej však mohou i obecní či soukromé školy.
Publikováno: 2. ledna 2017
Hodnocení: 4.2
Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 22. - 24. 11. 2016

Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 22. - 24. 11. 2016

V tomto článku naleznete zápisy z porad ředitelů  škol mateřských, základních (samostatných či sloučených), základních uměleckých, domů dětí a mládeže, samostatných školních jídelen, pracovníků ORP a pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje. Tyto porady ředitelů škol a školských...
Publikováno: 15. prosince 2016
Hodnocení: 5.0
Nový odbor kultury, sportu a cestovního ruchu má svého vedoucího

Nový odbor kultury, sportu a cestovního ruchu má svého vedoucího

Pardubice – Ve funkci vedoucího nově zřízeného odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje radní potvrdili od 1. ledna 2017 na základě doporučení výběrové komise Mgr. Milana Nováka. „Odbor kultury už na Krajském úřadu byl, ale později byl připojen ke školství. Domníváme se, že má hodně společného...
Publikováno: 6. prosince 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje v roce 2016

Porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje v roce 2016

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje připravuje porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje zaměřené zejména na aktuální problematiku řízení organizací a záležitosti v ekonomické oblasti, které se budou konat 24. - 25. října a 22. - 24. listopadu 2016 v Hotelu JEZERKA v...
Publikováno: 16. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení - Ústupky u Seče 24. – 25. 10. 2016

Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení - Ústupky u Seče 24. – 25. 10. 2016

Zápis z porady ředitelů středních škol, konzervatoře, základních škol speciálních, domova mládeže, dětských domovů, CCV Pardubice, pedagogicko-psychologických poraden a vedoucích SPC.
Publikováno: 11. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Seminář Microsoft EES pro informatiky škol zřizovaných krajem

Seminář Microsoft EES pro informatiky škol zřizovaných krajem

V pondělí 10. října 2016 se v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje konal seminář pro informatiky škol a školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem. Tento seminář s názvem "Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji" pořádal Pardubický kraj a společnost SoftwareONE Czech Republic. Zúčastnilo se jej 69 informatiků ze 60 škol.
Publikováno: 18. října 2016
Hodnocení: 5.0
Aktuální informace k vyplňování a odevzdávání výkonových výkazů

Aktuální informace k vyplňování a odevzdávání výkonových výkazů

V těchto dnech se na pracovníky odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje i na pracovníky školských poradenských zařízení (PPP, SPC) obracejí ředitelé škol s dotazy a připomínkami ohledně sběru dat ve výkonových výkazech MŠMT. Při vyplňování některých výkazů, hlavně v matrikách, se některým školám bohužel nezobrazují některé řádky nebo je nelze vyplnit v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Jedná se např. o datum účinnosti podpůrného opatření.
Publikováno: 12. října 2016
Hodnocení: 5.0
ICT seminář - Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji

ICT seminář - Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji

Pardubický kraj a společnost SoftwareONE Czech Republic zvou informatiky škol a školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem na seminář s názvem “Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji”. Na semináři budou zopakovány principy smlouvy a především zodpovězeny následující...
Publikováno: 26. září 2016
Hodnocení: 5.0
Asistent pedagoga 2016/2017 - úprava k 1. 9. 2016 (krajské školy)

Asistent pedagoga 2016/2017 - úprava k 1. 9. 2016 (krajské školy)

Upozornění ředitelům škol! U některých škol došlo ke změně ve výši podpořených úvazků asistentů pedagoga k mimonormativnímu profinancování od 1. září 2016. V připojené příloze poskytujeme aktuální přehled podle jednotlivých druhů/typů škol. odbor školství a kultury Krajský úřad Pardubického kraje
Publikováno: 9. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Asistent pedagoga 2016/2017 - úprava k 1. 9. 2016 (MŠ/ZŠ zřizované obcí)

Asistent pedagoga 2016/2017 - úprava k 1. 9. 2016 (MŠ/ZŠ zřizované obcí)

Upozornění ředitelům škol! U některých škol došlo ke změně ve výši podpořených úvazků asistentů pedagoga k mimonormativnímu profinancování od 1. září 2016. V připojených přílohách poskytujeme aktuální přehledy podle jednotlivých ORP.     odbor školství a kultury Krajský úřad Pardubického...
Publikováno: 8. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Nové základní (soukromé) školy v Pardubickém kraji od 1. 9. 2016

Nové základní (soukromé) školy v Pardubickém kraji od 1. 9. 2016

Přehled nových základních (soukromých) škol v Pardubickém kraji od 1. 9. 2016
Publikováno: 2. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Vyhlášení volných dnů pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení volných dnů pro školní rok 2016/2017

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, požadavky na volné dny pro tento školní rok vyplňte, prosím, na příslušné místo na Školském portálu Pk: Management škol - Evidence škol a školských zařízení - Ředitelská volna. Informace k zadávání požadavků Vám byly poskytnuty během porad ředitelů škol...
Publikováno: 1. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Rejstřík škol a školských zařízení - změny od 1. 9. 2016

Rejstřík škol a školských zařízení - změny od 1. 9. 2016

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 9. 2016 k povinnosti uvádět v rejstříku škol a školských...
Publikováno: 1. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Noví ředitelé základních (obecních) škol v Pardubickém kraji v roce 2016 (leden - říjen)

Noví ředitelé základních (obecních) škol v Pardubickém kraji v roce 2016 (leden - říjen)

Přehled nových ředitelů základních (obecních) škol v Pardubickém kraji v roce 2016 (leden - říjen).
Publikováno: 31. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Asistent pedagoga 2016/2017 (ZŠ/SŠ zřizované krajem)

Asistent pedagoga 2016/2017 (ZŠ/SŠ zřizované krajem)

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v připojených souborech naleznete informativní dopis a přehledy finančně podpořených úvazků asistentů pedagoga jednotlivým školám pro školní rok 2016/2017.  

Publikováno: 22. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Asistent pedagoga 2016/2017 (MŠ/ZŠ zřizované obcí)

Asistent pedagoga 2016/2017 (MŠ/ZŠ zřizované obcí)

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v připojených přílohách naleznete informativní dopis a přehledy finančně podpořených úvazků asistentů pedagoga jednotlivým školám pro školní rok 2016/2017 (členěno podle obcí s rozšířenou působností).

Publikováno: 19. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Změna názvu a sídla některých příspěvkových organizací Pardubického kraje

Změna názvu a sídla některých příspěvkových organizací Pardubického kraje

Níže uvedené příspěvkové organizace Pardubického kraje změní s účinností od 1. 9. 2016 název nebo sídlo: Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 změní název na Základní škola a mateřská škola při Hamzově odborné...
Publikováno: 1. srpna 2016
Hodnocení: 5.0
RSS
12345