Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Provozní záležitosti

Termíny zápisů do mateřských škol v Pardubickém kraji

Termíny zápisů do mateřských škol v Pardubickém kraji

Kompletní přehled termínů zápisů do mateřských škol naleznou rodiče i široká veřejnost na Školském portálu Pardubického kraje na adrese www.klickevzdelani.cz/zapisy. Žádáme ředitele všech mateřských škol, aby termíny zápisů ve své škole zapsali do tohoto přehledu v co možná nejkratší době.
Publikováno: 18. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Dětský domov Pardubice má novou ředitelku

Dětský domov Pardubice má novou ředitelku

Pardubice (3. 3. 2016) – Ve výběrovém řízení na místo ředitelky Dětského domova Pardubice uspěla Mgr. Kateřina Fialová, kterou dnes Rada Pardubického kraje jmenovala k 15. březnu do této funkce. Místo se uvolnilo po odchodu bývalé ředitelky Mgr. Zdenky Hrubešové do důchodu. Domov nyní dokončuje transformační plán, jehož prvotním cílem bude...
Publikováno: 3. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 30. 11. - 4. 12. 2015

Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 30. 11. - 4. 12. 2015

V tomto článku naleznete zápisy z porad ředitelů mateřských, základních, speciálních a praktických škol, odborných učilišť, středních škol, domů dětí a mládeže, pedagogicko-psychologických poraden, samostatných školních jídelen, domovů mládeže, základních uměleckých škol, dětských domovů, center...
Publikováno: 22. prosince 2015
Hodnocení: 5.0
EES pro krajské školy a ŠZ - přístup na portál pro stahování instalací produktů společnosti Microsoft

EES pro krajské školy a ŠZ - přístup na portál pro stahování instalací produktů společnosti Microsoft

Na všechny školy a školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem byl včera společností SoftwareONE odeslán návod vysvětlující postup, jak lze stáhnout instalační média a licenční klíče pro potřeby školy - pro produkty, které mají nakoupené v Microsot Enrolment for Education Solutions (EES) smlouvě. E-mail s návodem byl...
Publikováno: 22. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Workshop k licenční smlouvě Microsoft EES pro školy a ŠZ zřizované Pardubickým krajem

Workshop k licenční smlouvě Microsoft EES pro školy a ŠZ zřizované Pardubickým krajem

V návaznosti na úvodní workshop k licenční smlouvě Microsot Enrolment for Education Solutions (EES) pořádaný v sále zastupitelstva Pardubického kraje dne 6. 10. 2015 publikujeme prezentaci SoftwareONE. V prezentaci najdete mimo jiné základní shrnutí klíčových bodů předmětné veřejné zakázky, licenčních a smluvních závazků, přehled všech výhod a benefitů vyplývajících z uzavřených smluv a popis doplňkových služeb SoftwareONE. TENTO ČLÁNEK JE PŘÍSTUPNÝ POUZE VEDOUCÍM PRACOVNÍKŮM KRAJSKÝCH ŠKOL a ŠZ.
Publikováno: 8. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Noví ředitelé na základních (obecních a církevních) školách v Pardubickém kraji v roce 2015 (leden - srpen)

Noví ředitelé na základních (obecních a církevních) školách v Pardubickém kraji v roce 2015 (leden - srpen)

 Přehled nových ředitelů základních (obecních a církevních) škol v Pardubickém kraji v roce 2015 (leden - srpen).
Publikováno: 13. srpna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Odbor školství a kultury s personálními změnami

Odbor školství a kultury s personálními změnami

K 1. červenci 2015 došlo na odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje k několika personálním změnám. Z důvodu odchodu dosavadního vedoucího oddělení organizačního a vzdělávání Mgr. Jiřího Hlavy do penze bylo na toto místo vypsáno výběrové řízení. Novou vedoucí OOV se stala Ing. Miloslava...
Publikováno: 13. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Výběrové řízení - speciální pedagog - logoped v PPP Pardubice

Výběrové řízení - speciální pedagog - logoped v PPP Pardubice

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo speciálního pedagoga – logopeda. Předpokládaný nástup od 1. 9. 2015, pracoviště v Pardubicích. Další požadavky a informace naleznete níže. Požadavky: -  ukončené  magisterské studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na...
Publikováno: 22. května 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Zápis z porady ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem v oblasti školství - duben 2015

Zápis z porady ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem v oblasti školství - duben 2015

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje pořádal v dubnu 2015 porady ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení organizovaných v jednotlivých okresech Pardubického kraje. Kompletní zápis porady je společně s jednotlivými elektronickými přílohami ke stažení v přílohách tohoto...
Publikováno: 13. května 2015
Hodnocení: 5.0
Zápisy z okresních porad ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení v dubnu 2015

Zápisy z okresních porad ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení v dubnu 2015

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje pořádal v dubnu 2015 porady ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení organizovaných v jednotlivých okresech Pardubického kraje. Kompletní zápis porady je společně s jednotlivými elektronickými přílohami ke stažení v přílohách tohoto článku.
Publikováno: 12. května 2015
Hodnocení: 4.5
Personální změna ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Pardubického kraje

Personální změna ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Pardubického kraje

Zastupitelstvo Pardubického kraje zvolilo k 26. únoru 2015​ Aleše Fifku novým členem výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Na členství v uvedeném výboru rezignoval Martin Kiss, který se k 1. lednu 2015 stal vedoucím odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje.
Publikováno: 27. února 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Návod na publikování v kalendáři Dnů otevřených dveří škol

Návod na publikování v kalendáři Dnů otevřených dveří škol

Na školském portálu je publikován kalendář DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOL, do kterého mohou přidávat vedoucí pracovníci škol Dny otevřených dveří své školy. V názvu události - Titulku uvádějte prosím pouze název školy. V popisu události můžete uvést Den otevřených dveří s...
Publikováno: 14. ledna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Novým vedoucím odboru školství a kultury bude Martin Kiss

Novým vedoucím odboru školství a kultury bude Martin Kiss

Pardubice – Rada Pardubického kraje dnes potvrdila jmenování nového vedoucího odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje. Na doporučení výběrové komise se jím stane Martin Kiss, dlouholetý starosta města Březové nad Svitavou.      „Nakonec jsme vybírali ze tří kvalitních kandidátů a doporučili jsme...
Publikováno: 19. prosince 2014
Hodnocení: 2.8
Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 24. - 28. listopadu 2014

Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 24. - 28. listopadu 2014

Zápisy z porad ředitelů mateřských, základních, speciálních a praktických škol, odborných učilišť, středních škol, domů dětí a mládeže, pedagogicko-psychologických poraden, samostatných školních jídelen, domovů mládeže, základních uměleckých škol, dětských domovů, center celoživotního vzdělávání, pracovníků ORP a pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje. Tyto porady ředitelů škol a školských zařízení v Pardubickém kraji se konaly v Kongresovém centru hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče.
Publikováno: 18. prosince 2014
Hodnocení: 5.0
Rozvojový program - Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ v roce 2014

Rozvojový program - Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ v roce 2014

Závazná pravidla pro přidělení finančních prostředků školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi nebo svazkem obcí v působnosti Pardubického kraje v rámci rozvojového programu MŠMT na rok 2014 "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014". Informace naleznete v...
Publikováno: 9. října 2014
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Pozvánka na školení vedoucích školních jídelen dle jednotné metodiky

Pozvánka na školení vedoucích školních jídelen dle jednotné metodiky

Na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se v měsíci září 2014 uskuteční celoplošné školení pracovníků zařízení školního stravování (vedoucích školních jídelen). Evidence proškolených pracovníků zařízení školního stravování bude monitorována, a proto Vás žádáme o zajištění účasti pracovníka zodpovědného za provoz Vašeho zařízení školního stravování. 
Publikováno: 27. srpna 2014
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 2014/2015

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 2014/2015

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2014/2015.

Organizace školního roku 2014/2015 * Předškolní, základní a střední vzdělávání * Vzdělávání v konzervatoři, vyšší odborné, základní umělecké vzdělávání * Vysoké školství * Jazykové vzdělávání * Vzdělávání dětí a žáků se spec. vzdělávacími potřebami * Informace a doporučení pro školy a zařízení * Mládež a mimoškolní aktivity * Rejstřík škol a statistické zjišťování * Vzdělávací programy * Časový harmonogram školního roku
Publikováno: 31. července 2014
Hodnocení: 5.0
Evidence škol a školských zařízení

Evidence škol a školských zařízení

V průběhu měsíce března a dubna 2014 jsme Vás informovali o zavedení nové evidence aktuálních údajů o školách a školských zařízeních Pardubického kraje na Školském portálu Pardubického kraje - www.klickevzdelani.cz/skoly 
Počínaje dnešním dnem dochází ke zprovoznění databáze škol a školských zařízení v Pardubickém kraji na uvedeném portálu.
Prosíme Vás o doplnění všech chybějících údajů (zejména kontaktních osob) do této databáze a případné doplnění dalších údajů o škole / ŠZ.
Publikováno: 20. května 2014
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení organizovaných po okresech v dubnu 2014

Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení organizovaných po okresech v dubnu 2014

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje v dubnu 2014 organizoval porady ředitelů škol a školských zařízení organizovaných v jednotlivých okresech Pardubického kraje. Kompletní zápisy porad jsou ke stažení v přílohách.
Publikováno: 24. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Sdělení MŠMT k činnosti Asociace škol České republiky, s.r.o.

Sdělení MŠMT k činnosti Asociace škol České republiky, s.r.o.

V minulých dnech se několik škol z našeho kraje obrátilo na odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje s dotazem ohledně nabídek společnosti Asociace škol ČR, s. r. o. V těchto dnech vydalo k aktivitám této společnosti své sdělení i MŠMT, na které se také několik škol z celé republiky obrátilo s podobnými dotazy. V...
Publikováno: 24. dubna 2014
Hodnocení: 4.3
Porady ředitelů Š/ŠZ zřizovaných obcemi a Pardubickým krajem organizované po okresech v roce 2014

Porady ředitelů Š/ŠZ zřizovaných obcemi a Pardubickým krajem organizované po okresech v roce 2014

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje organizuje porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a Pardubickým krajem zaměřené zejména na aktuální záležitosti v ekonomické oblasti. Porady jsou též určeny příslušným pracovníkům městských úřadů ORP zodpovědným za oblast školství. Podrobný program porad je uveden v příloze pod článkem.
Publikováno: 26. března 2014
Hodnocení: 5.0
Vyplnění dotazníku „Licence Microsoft pro školy"

Vyplnění dotazníku „Licence Microsoft pro školy"

Ředitelkám a ředitelům všech Š/ŠZ zřizovaných Pardubickým krajem - Pardubický kraj připravuje výběrové řízení na dodavatele produktů společnosti Microsoft s cílem zajistit pro organizace kraje maximálně výhodné ceny programového vybavení. V rámci přípravy zadávací dokumentace výběrového řízení, je nutné zjistit počty programového vybavení, kterým vaše organizace disponuje, popřípadě které programové vybavení bude mít zájem zakoupit.

Publikováno: 12. března 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Nový název a číselné označení oddělení pro školský rejstřík

Nový název a číselné označení oddělení pro školský rejstřík

Od 1. 3. 2014 došlo na MŠMT k reorganizaci, v jejímž důsledku se změnil název oddělení veřejných rejstříků a správních činností – 620 na oddělení školského rejstříku – 201 a toto oddělení je převedeno do odboru vzdělávací soustavy – 20. V případě komunikace s MŠMT v záležitosti rejstříku škol a školských...
Publikováno: 7. března 2014
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje

Vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vzhledem k tomu, že vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Ladislav Forman rezignoval na výkon své funkce ke dni 5. 2. 2014, dovoluji si Vás informovat, že po dobu provedení výběrového řízení a jmenování nového vedoucího odboru...
Publikováno: 7. února 2014
Hodnocení: 3.0
Zápis z mimořádné porady ředitelů SŠ zřizovaných Pk konané dne 10. 1. 2014

Zápis z mimořádné porady ředitelů SŠ zřizovaných Pk konané dne 10. 1. 2014

Zápis z mimořádné porady ředitelů středních škol zřizovaných Pardubickým krajem 10. ledna 2014 Sál Jana Kašpara Krajského úřadu Pardubického kraje   Přítomni: ředitelé středních škol zřizovaných Pardubickým krajem dle prezenční listiny a pracovníci odboru školství a kultury KrÚ Pk 1. Zahájení porady...
Publikováno: 13. ledna 2014
Hodnocení: 1.5
Zápis z porady ekonomů krajských škol a ŠZ – 2. a 4. 12. 2013

Zápis z porady ekonomů krajských škol a ŠZ – 2. a 4. 12. 2013

Tento zápis je možno stáhnout ve formátu PDF (příloha pod článkem). Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ – 2. a 4. 12. 2013       I.     Rozpočet a financování   A)  Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 -          úpravy rozpočtu k 15....
Publikováno: 16. prosince 2013
Hodnocení: 4.0
Zápisy z porad ředitelů škol a školních zařízení : Ústupky u Seče 18. - 22. listopadu 2013

Zápisy z porad ředitelů škol a školních zařízení : Ústupky u Seče 18. - 22. listopadu 2013

Zápisy z porad ředitelů mateřských, základních, speciálních a praktických škol, odborných učilišť, středních škol, domů dětí a mládeže, pedagogicko - psychologických poraden, samostatných školních jídelen, domovů mládeže, základních uměleckých škol, dětských domovů, center celoživotního vzdělávání, pracovníků ORP a pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje. Tyto porady ředitelů škol a školských zařízení v Pardubickém kraji se konaly v Kongresovém centru hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče.

Publikováno: 11. prosince 2013
Hodnocení: 5.0
Porada MŠMT s vedoucími odborů školství krajských úřadů

Porada MŠMT s vedoucími odborů školství krajských úřadů

Porada MŠMT s vedoucími odborů školství krajských úřadů se uskuteční dne 10. - 11. září v Přelouči.
Publikováno: 10. září 2013
Hodnocení: 5.0
Porady kolektivů školních jídelen

Porady kolektivů školních jídelen

Ve dnech 26. 8. až 29. 8. 2013 v rámci příprav zahájení nového školního roku 2013/2014 proběhly porady pro kolektivy školních jídelen, jak pro vedoucí školních jídelen, tak i pro kuchařky. Akce se uskutečnily v jednotlivých okresech - Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Zúčastnilo se téměř 500 pracovnic a pracovníků...
Publikováno: 4. září 2013
Autor: Anonym
Hodnocení: 5.0
Elektrotechnická Průmyslovka má staronového ředitele

Elektrotechnická Průmyslovka má staronového ředitele

Rada Pardubického kraje jmenovala s účinností od 1. září 2013 do funkce ředitele Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice Ing. Ladislava Štěpánka. Tato škola je novým subjektem, který vznikl splynutím dvou pardubických průmyslovek s elektrotechnickým zaměřením (Střední odborná...
Publikováno: 2. září 2013
Hodnocení: 3.0
RSS
12345