Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Provozní záležitosti

Prezentace ke změně financování regionálního školství

Prezentace ke změně financování regionálního školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo další prezentace ke změně financování regionálního školství včetně uvedení příkladů výpočtů škol pro financování od 1. 1. 2020 a ukázek výkaznictví. Bližší informace naleznete v připojených dokumentech a na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/prezentace-k-reforme-financovani-regionalniho-skolstvi
Publikováno: 18. září 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 30. srpna 2019 výzvu č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prioritní ose 3. Přílohy výzvy jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí je dle textu výzvy stanoveno na 27. listopadu 2019 v 14:00 hod. Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem...
Publikováno: 2. září 2019
Hodnocení: 3.0
Prospěchová stipendia ve školním roce 2019/2020

Prospěchová stipendia ve školním roce 2019/2020

Cílem zavedení stipendií ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem je zvýšit zájem mladých lidí o obory vzdělání, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce. Peněžní podpora motivuje žáky k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, pravidelné docházce do školy a dobrému chování. Rada Pardubického kraje schválila usnesením R/963/10 ze dne 4. 3. 2010 (revokace usnesením R/1575/10 ze dne 16. 12. 2010), aby ředitelé středních škol zřizovaných Pardubickým krajem v souladu...
Publikováno: 19. března 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Vykazování podpůrných opatření

Vykazování podpůrných opatření

Odbor školské statistiky, analýza a informační strategie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zaslal informaci, že metodika vykazování podpůrných opatření byla s cílem efektivnějšího zajištění finančních prostředků upravena od měsíce února tak, aby školy a školská zařízení mohly vykazovat...
Publikováno: 13. února 2017
Hodnocení: 2.0
Zápis z mimořádné porady ředitelů SŠ zřizovaných Pk konané dne 10. 1. 2014

Zápis z mimořádné porady ředitelů SŠ zřizovaných Pk konané dne 10. 1. 2014

Zápis z mimořádné porady ředitelů středních škol zřizovaných Pardubickým krajem 10. ledna 2014 Sál Jana Kašpara Krajského úřadu Pardubického kraje   Přítomni: ředitelé středních škol zřizovaných Pardubickým krajem dle prezenční listiny a pracovníci odboru školství a kultury KrÚ Pk 1. Zahájení porady...
Publikováno: 13. ledna 2014
Hodnocení: 1.5
RSS