Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Provozní záležitosti

Porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje 2019

Porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje 2019

Odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje pro Vás připravuje porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje, které se budou konat v Hotelu JEZERKA na Seči v těchto termínech: 1. Porada ředitelů středních škol, konzervatoře, základních škol speciálních, domova mládeže, dětských domovů, CCV Pardubice, pedagogicko-psychologických poraden a vedoucích SPC: 13.–14. 11. 2019 (13. 11. od 13 do 19 hodin, 14. 11. od 8 do 12 hodin). 2. Porada MŠ: 25.–26. 11....
Publikováno: 4. října 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Přehlídka škol Pardubického kraje

Přehlídka škol Pardubického kraje

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci s odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje uspořádá dne 8. 11. 2019 Přehlídku škol Pardubického kraje. Akce se uskuteční v prostorách ČSOB Pojišťovna arény a bude pro školy zřizované Pardubickým krajem zdarma. Další informace týkající se požadavků na velikost výstavní plochy a její vybavení poskytnou pracovnice úřadu Krajské hospodářské komory Pardubického kraje začátkem září tohoto roku. Případné...
Publikováno: 27. června 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje 2018

Porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje 2018

Odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje pro Vás připravuje porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje, které se budou konat v Hotelu JEZERKA na Seči v těchto termínech: 1. Porada ředitelů středních škol, konzervatoře, základních škol speciálních, domova mládeže, dětských domovů, CCV Pardubice, pedagogicko-psychologických poraden a vedoucích SPC: 22.–23. 10. 2018 (22. 10. od 13 do 19 hodin, 23. 10. od 8 do 12 hodin). 2. Porada MŠ: 26.–27. 11....
Publikováno: 12. listopadu 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje

Porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje

Odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje pro Vás připravuje porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje, které se budou konat v Hotelu JEZERKA na Seči v těchto termínech: 1. Porada ředitelů středních škol, konzervatoře, základních škol speciálních, domova mládeže, dětských domovů, CCV Pardubice,...
Publikováno: 4. září 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Informace k registru smluv

Informace k registru smluv

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx metodiku k zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Na této adrese naleznete informace o tom, co je registr smluv, jakým způsobem publikovat v...
Publikováno: 9. března 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje v roce 2016

Porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje v roce 2016

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje připravuje porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje zaměřené zejména na aktuální problematiku řízení organizací a záležitosti v ekonomické oblasti, které se budou konat 24. - 25. října a 22. - 24. listopadu 2016 v Hotelu JEZERKA v...
Publikováno: 16. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení organizovaných po okresech v dubnu 2014

Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení organizovaných po okresech v dubnu 2014

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje v dubnu 2014 organizoval porady ředitelů škol a školských zařízení organizovaných v jednotlivých okresech Pardubického kraje. Kompletní zápisy porad jsou ke stažení v přílohách.
Publikováno: 24. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Porady ředitelů Š/ŠZ zřizovaných obcemi a Pardubickým krajem organizované po okresech v roce 2014

Porady ředitelů Š/ŠZ zřizovaných obcemi a Pardubickým krajem organizované po okresech v roce 2014

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje organizuje porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a Pardubickým krajem zaměřené zejména na aktuální záležitosti v ekonomické oblasti. Porady jsou též určeny příslušným pracovníkům městských úřadů ORP zodpovědným za oblast školství. Podrobný program porad je uveden v příloze pod článkem.
Publikováno: 26. března 2014
Hodnocení: 5.0
RSS