Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Provozní záležitosti

Publikováno: 12. května 2015
Ohodnotit článek:
4.5

Zápisy z okresních porad ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení v dubnu 2015

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje pořádal v dubnu 2015 porady ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení organizovaných v jednotlivých okresech Pardubického kraje. Kompletní zápis porady je společně s jednotlivými elektronickými přílohami ke stažení v přílohách tohoto článku.

Zápis z porad ředitelů mateřských škol, základních škol, školních jídelen, domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol okresů Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí a Svitavy s pracovníky odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje

Termín:  14. 4. 2015
20. 4. 2015
23. 4. 2015
27. 4. 2015 
Střední průmyslová škola Chrudim
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306      

Školy a ŠZ zřizované obcemi okresu Chrudim
Školy a ŠZ zřizované obcemi okresu Pardubice
Školy a ŠZ zřizované obcemi okresu Ústí nad Orlicí
Školy a ŠZ zřizované obcemi okresu ​Svitavy 
Přítomni: ředitelé Š/ŠZ, pracovníci ORP, pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje a hosté dle prezenční listiny

Program jednání:

 1. Zahájení porady

  Pracovní jednání zahájil Mgr. Martin Kiss, vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje, který se představil a přivítal všechny účastníky.

 2. Informace z Českomoravského odborového svazu pracovníků školství        

  K pracovnímu bodu vystoupili Mgr. Dagmar Jozlová v Pardubicích a Mgr. Rostislav Kohut v Poličce, kteří pohovořili o aktualitách odborového svazu pracovníků školství. Pozvali také všechny přítomné na vzdělávací seminář, který se koná ve středu 20. května 2015 v sále Jana Kašpara v budově C Krajského úřadu Pardubického kraje.

  www.klickevzdelani.cz/Pedagogičtí-pracovníci/Sborovna/Informace-pro-pedagogy/ID/25397
  www.klickevzdelani.cz/Pedagogičtí-pracovníci/Sborovna/Další-vzdělávání-ped-pracovníků/ID/25279
     

 3. Problematika očkování
  K pracovnímu bodu vystoupila místopředsedkyně senátu Parlamentu České republiky Mgr. Miluše Horská. Seznámila přítomné se stavem novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a s problematikou udělování sankcí pro školy a školská zařízení.     

  Elektronická příloha k tomuto bodu: Očkování dětí Horská
              

 4. Rozpočet a financování přímých výdajů v roce 2015
  K pracovnímu bodu vystoupili Ing. Alena Vinopalová a Jaroslav Nadrchal z ekonomického oddělení odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje.

  Elektronické přílohy k tomuto bodu: Reforma regionálního školství; Rozpočet obecní duben 2015
      
     
 5. Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (asistent, výkazy, inkluze)
  K pracovnímu bodu vystoupila Bc. Irena Tlapáková z oddělení organizačního a vzdělávání odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje.

  Elektronická příloha k tomuto bodu: Metodika asistenta pedagoga

 6. Školy - viník nebo bitý pes?
  K pracovnímu bodu vystoupil Mgr. Petr Pražák, psycholog ze Střediska výchovné péče Archa v Chrudimi.

  Elektronická příloha k tomuto bodu: Rizika ve školách Pražák

 7. Aktuality v agendě mateřských a základních škol  

  K pracovnímu bodu vystoupila Mgr. Miluše Málková z oddělení organizačního a vzdělávání odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje.
     
  Elektronická příloha k tomuto bodu: Agenda MŠ ZŠ

 8. Novinky na Školském portále Pardubického kraje a v Evidenci škol a ŠZ
  K pracovnímu bodu vystoupil Richard Tichý z oddělení informatiky Krajského úřadu Pardubického kraje.
     
  Elektronická příloha k tomuto bodu: Novinky Školský portál ; PowerPoint prezentace - Novinky Školský portál

 9. Projekt OP VK - Exkurze pro učitele  

  K pracovnímu bodu vystoupil Mgr. František Procházka z oddělení organizačního a vzdělávání odboru školství a kultury  Krajského úřadu Pardubického kraje. Zprostředkoval učitelům ZŠ a SŠ nabídku účasti na exkurzi do vybraných průmyslových podniků v rámci projektu OP VK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Všechny zúčastněné také pozval na závěrečnou konferenci projektu, která se uskuteční ve dnech 9. a 10. června 2015 v Hotelu Labe v Pardubicích.

  www.klickevzdelani.cz/Veřejnost/Ze-života-škol/Projekty-EU/ID/25398

 10. Závěrem vedoucí oddělení organizačního a vzdělávání odboru školství a kultury KrÚ Pk Mgr. Jiří Hlava oznámil termín konání krajské porady, která se uskuteční v týdnu od 30. 11. 2015 v hotelovém komplexu Jezerka na Ústupkách u Seče. Všem přítomným poděkoval za účast a popřál jim hodně pracovních i osobních úspěchů.

     

 11.  

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Provozní záležitosti, Porady ředitelů a krajského úřaduPočet zobrazení: 2553

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x