Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Provozní záležitosti

Publikováno: 18. prosince 2014
Ohodnotit článek:
5.0

Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 24. - 28. listopadu 2014

Zápisy z porad ředitelů mateřských, základních, speciálních a praktických škol, odborných učilišť, středních škol, domů dětí a mládeže, pedagogicko-psychologických poraden, samostatných školních jídelen, domovů mládeže, základních uměleckých škol, dětských domovů, center celoživotního vzdělávání, pracovníků ORP a pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje. Tyto porady ředitelů škol a školských zařízení v Pardubickém kraji se konaly v Kongresovém centru hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče.

Zápis z porady ředitelů mateřských škol (zřizovatel obec, soukromník)

24. - 25. 11. 2014: PONDĚLÍ - ÚTERÝ

1. Zahájení porady (Mgr. Jiří Hlava, vedoucí oddělení organizačního a vzdělávání OŠK KrÚ Pk) - Zapis_porada_MS.pdf, zabezpeceni_skol.pdf
2. Řízení a management v mateřské škole (PhDr. Václav Trojan, Centrum školského managementu PedF UK Praha) -Trojan.pdf
3. Plán hlavních úkolů ČŠI na tento školní rok - (Mgr. Ladislava Jindrová, Pardubický inspektorát ČŠI) - CSI_Jindrova.pdf, inspekce_MS.pdf
4. Ekonomické záležitosti (Jaroslav Nadrchal, OŠK KrÚ Pk) - Rozpocet_Sec_2014.pdf
5. Novinky v environmentálním vzdělávání (Mgr. Lada Kalinová, Ekocentrum PALETA) - EVVO_Financni_zdroje.pdf, EVVO_Informacni_zdroje.pdf
6. Praktické poznatky z kontrolní a metodické činnosti v oblasti
personalistiky (Marie Kučerová, OŠK KrÚ Pk) - personalistika.pdf
7. Aktuální problémy mateřských škol (Mgr. Miluše Málková, OŠK KrÚ Pk) - agenda_MS.pdf, informace_vsi.pdf, ockovani_MSMT.pdf, ockovani_MZ.pdf, podavani_leku.pdf, rozsudek_SION.pdf, stanovisko_MPSV.pdf, usneseni_US.pdf
8. Dítě s SVP v MŠ (Bc. Irena Tlapáková, OŠK KrÚ Pk) - sluzby_AP.pdf
9. Podpůrná opatření žákům s SVP (PaedDr. Pavlína Baslerová, UP Olomouc) - podpurna_opatreni.pdf
10. Doporučená pestrost jídelníčků v zařízeních školního stravování (Bc. Kateřina Pytlíková, Krajská hygienická stanice Pardubice) - pestrost_jidelnicku.pdf 
11. Dopravní výchova - nové učebnice, úroveň výuky (Mgr. Judita Stuchlíková, Ing. Otakar Švec, BESIP) - dopravni_vychova.pdf 
12. Změny v právních předpisech v oblasti školství a dokumentace školy (PaedDr. Jan Mikáč) - Mikac.pdf
13. Fotogalerie

Zápis z porady ředitelů ZŠ a MŠ (zřizovatel obec, soukromník, církev), speciálních a praktických ZŠ, SŠ a OU (zřizovatel kraj, obec, soukromník), DDM, ZUŠ, PPP
25. – 26. 11. 2014
: ÚTERÝ - STŘEDA

1. Zahájení porady - (Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pk) - Zapis_ZS_MS_specskol_OU_DDM_ZUS_PPP.pdf, zabezpeceni_skol.pdf
2. Změny v právních předpisech v oblasti školství a dokumentace školy (PaedDr. Jan Mikáč) - Mikac.pdf

3. Doporučená pestrost jídelníčků v zařízeních školního stravování (Bc. Kateřina Pytlíková, Krajská hygienická stanice Pardubice) - pestrost_jidelnicku.pdf
4. Dopravní výchova - nové učebnice, úroveň výuky (Mgr. Judita Stuchlíková, Ing. Otakar Švec, BESIP) - dopravni_vychova.pdf
5. Novinky v enviromentálním vzdělávání
( Ing. Jiří Bureš, Ekocentrum PALETA) - Ekocentrum_Bures.pdf
6. Ekonomické záležitosti
( Ing. Alena Vinopalová, Jaroslav Nadrchal, Ing. Stanislav Šťastný, OŠK KrÚ Pk) - Rozpocet_Sec_2014.pdf
7. Aktuální problémy mateřských a základních škol
(Mgr. Miluše Málková, OŠK KrÚ Pk) - agenda_MS.pdf, informace_vsi.pdf, ockovani_MSMT.pdf, ockovani_MZ.pdf, podavani_leku.pdf, rozsudek_SION.pdf, stanovisko_MPSV.pdf, usneseni_US.pdf
8. Výstupy školských poradenských zařízení 
( PhDr. Petra Novotná, PPP Ústí nad Orlicí) - vyjadreni_PPP.pdf, vystupy_PPP.pdf
9. Stručný náhled do problematiky tvorby a použití FKSP
(Ing. Martin Šabo, MF ČR Praha) - Zapis_ZS_MS_specskol_OU_DDM_ZUS_PPP.pdf (bod č. 8)
10. Otazníky zdraví (RNDr. Robert Gamba, Ing. Ivo Janeček  IT ve škole) - otazniky_zdravi.pdf
11. Podpůrná opatření žákům s SVP (PaedDr. Pavlína Baslerová, UP Olomouc) - podpurna_opatreni.pdf
12. Plán hlavních úkolů ČSI (Mgr. Jaroslav Loučka, Pardubický inspektorát ČSI) - CSI_Loucka.pdf​​​​​​​
13. Fotogalerie

​​​​​​
Zápis z porady ředitelů základních škol (zřizovatel obec, soukromník), samostatných školních jídelen (zřizovatel obec, soukromník) a pracovníků ORP
26. – 27. 11. 2014
: STŘEDA - ČTVRTEK

1. Zahájení porady (Mgr. Jiří Hlava, vedoucí oddělení organizačního a vzdělávání OŠK KrÚ Pk) - Zapis_porada_ZS_SJ_ORP.pdf, zabezpeceni_skol.pdf
2. Plán hlavních úkolů ČSI (Mgr. Jaroslav Loučka, Pardubický inspektorát ČSI) - CSI_Loucka.pdf​​​​​​​
3. Doporučená pestrost jídelníčků v zařízeních školního stravování (Bc. Kateřina Pytlíková, Krajská hygienická stanice Pardubice) - pestrost_jidelnicku.pdf
4. Prezentace projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje (Eva Hromádková, DiS., Mgr. Vladimír Zemánek) - TECHNOhratky.pdf
5. Podpůrná opatření žákům s SVP (PaedDr. Pavlína Baslerová, UP Olomouc) - podpurna_opatreni.pdf
6. Výstupy školských poradenských zařízení ( PhDr. Petra Novotná, PPP Ústí nad Orlicí) - vyjadreni_PPP.pdf, vystupy_PPP.pdf
7. Žák s SVP v běžné ZŠ (Bc. Irena Tlapáková, OŠK KrÚ Pk) - sluzby_AP.pdf 
8. Otazníky zdraví (RNDr. Robert Gamba, Ing. Ivo Janeček IT ve škole) - otazniky_zdravi.pdf
9. Novinky v enviromentálním vzdělávání ( Ing. Jiří Bureš, Ekocentrum PALETA) - Ekocentrum_Bures.pdf
10. Škola na zámku (Ing. David Zandler, Petra Jiráňová, Zámecké návrší Litomyšl) - skola_na_zamku.pdf
11. Právo pro ředitele škol (PhDr. Bc. Monika Puškinová, Ph.D.) - Puskinova_ZS.pdf
12.
Změny v přihlašování do soutěží MŠMT zařazených do programu Excelence (Mgr. Lenka Havelková, OŠK KrÚ Pk) - manual_organizatori_soutezi.pdf; Organizace_soutezi.pdf 
13. Ekonomické záležitosti (Ing. Alena Vinopalová, Jaroslav Nadrchal, Ing. Stanislav Šťastný, OŠK KrÚ Pk) - Rozpocet_Sec_2014.pdf
14. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (Ing. Jiří Zíka, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) - ​​​​​CERMAT.pdf
15. Fotogalerie


Zá​
pis z porady ředitelů SŠ (zřizovatel kraj, obec, církev, soukromník), DM a CCV (zřizovatel kraj), ZUŠ (zřizovatel obec, soukromník), DD (zřizovatel kraj, soukromník)
27. – 28. 11. 2014: ČTVRTEK - PÁTEK​​​​​​

1. Zahájení porady - (Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje; JUDr. Martin Netolický, Ph. D., hejtman Pardubického kraje) - Zapis_porada_PO_Pk.pdf, zabezpeceni_skol.pdf
2. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (Ing. Jiří Zíka, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) - CERMAT.pdf
3. Přijímací řízení, vývoj počtu žáků (Mgr. Petra Pospíšilová, Ing. Miloslava Drábková, OŠK KrÚ Pk) - Prijimaci_rizeni.pdf, Vyvoj_poctu_zaku.pdf
4. Právo pro ředitele škol (PhDr. Bc. Monika Puškinová, Ph.D.) - Puskinova_SS.pdf
5. Služby asistenta pedagoga jako podpůrné opatření vzdělávání dětí s SVP (Bc. Irena Tlapáková, OŠK KrÚ Pk) - Zapis_porada_PO_Pk.pdf (bod č. 4)
6. Praktické poznatky z kontrolní činnosti kontrolního oddělení KrÚ Pk – rozbor nedostatků (Michal Woff, kontrolní oddělení KŘÚ KrÚ Pk) - Kontrolni_cinnost.pdf 
7. Informace k SOČ, podpora nadaných žáků (Mgr. Klára Jelinková, Gymnázium J. Ressela, Chrudim, Mgr. Lenka Havelková, OŠK KrÚ Pk) - Pokyny_SOC.pdf, SOC_2014.pdf, Organizace_soutezi.pdf    
8. Digitální jazykové učebny OMNNEO (Bc. Lukáš Jurča, TRIVISION, s.r.o.) - Skola_dotykem.pdf 
9. Aktuální problémy v BOZP (Ing. Jan Romaněnko, svazový inspektor BOZP pro Českou republiku) - BOZP_Romanenko.pdf 
10. Univerzita Pardubice a kampus bez bariér (Mgr. Ivana Švecová, Univerzita Pardubice) - Univerzita_bez_barier.pdf 
11. Lze v České republice zavést duální vzdělávání? (RNDr. Zdeněk Somr, viceprezident HK ČR, Romana Nováčková, vedoucí oddělení vzdělávání HK ČR) - Dualni_vzdelavani.pdf 
12. Ekonomické záležitosti (Ing. Alena Vinopalová, Jaroslav Nadrchal, Ing. Stanislav Šťastný, OŠK KrÚ Pk) - Skolstvi_v_PK.pdf, Pril_mapa.pdf, Rozpocet_Sec_2014.pdf, Pece_o_majetek.pdf, Zapis_porada_PO_Pk.pdf (bod č. 11)
13. Plán hlavních úkolů ČŠI na tento školní rok (Ing. Michaela Vachunová, Pardubický inspektorát ČŠI) - Zapis_porada_PO_Pk.pdf (bod č. 12)
14. Fotogalerie

Prezentace jednotlivých přednášejících byly převedeny do formátu PDF.

Foto přednášejících na poradách a vystavovatelů prezentujících v předsálí naleznete ve fotogalerii.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Provozní záležitosti, Porady ředitelů a krajského úřaduPočet zobrazení: 3322

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x