Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Provozní záležitosti

Publikováno: 22. prosince 2015
Ohodnotit článek:
5.0

Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 30. 11. - 4. 12. 2015

V tomto článku naleznete zápisy z porad ředitelů mateřských, základních, speciálních a praktických škol, odborných učilišť, středních škol, domů dětí a mládeže, pedagogicko-psychologických poraden, samostatných školních jídelen, domovů mládeže, základních uměleckých škol, dětských domovů, center celoživotního vzdělávání, pracovníků ORP a pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje. Tyto porady ředitelů škol a školských zařízení v Pardubickém kraji se konaly první prosincový týden v Kongresovém centru hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče.

Zápis z porady ředitelů mateřských škol (zřizovatel obec, soukromník)
pondělí 30. 11. - úterý 1. 12. 2015

 1. Zahájení porady (Mgr. Martin Kiss, vedoucí odboru školství a kultury KrÚ Pk) - Zapis_porada_MS.pdf
 2. Školská legislativa a její aplikace do praxe (PaedDr. Milan Štoček) - MS_skolni_rad.pdf
 3. Poznatky z kontrolní činnosti v mateřských školách (Mgr. Miluše Málková, OŠK KrÚ Pk) -  kontroly_obecni.pdf
 4. Školský portál (Richard Tichý, oddělení informatiky KrÚ Pk) - MS_skolsky_portal.pdf
 5. Natura park (Ing. Martin Karas, Ekocentrum PALETA) - natura_park.pdf
 6. Ekonomické záležitosti (Ing. Alena Vinopalová, Jaroslav Nadrchal, OŠK KrÚ Pk) - reforma_financovani.pdf, rozpocet_Sec_2015.pdf
 7. Mami, tati, jak si spolu povídáme – jak vnímat přirozeným způsobem děti i dospělé (Hana Brodinová) - Brodinova_Hana.pdf
 8. Vzdělávání v předškolních zařízeních v Německu, Nizozemsku a Švédsku, sdílení informací, nápadů a inspirace (Mgr. Jana Dvořáková, Bc. Pavlína Pokorná) - staze_Svedsko.pdf
 9. Programy primární prevence pro MŠ (Mgr. Jana Klementová, PhDr. Petra Novotná, Krajské centrum primární prevence) - krajske_centrum_pp.pdf
 10. Aktuální informace - kritéria  (Mgr. Ladislava Jindrová, Pardubický inspektorát ČŠI) - Jindrova_csi.pdf
 11. Podpora vzdělávání dětí s SVP (PhDr. Jana Zapletalová, Národní ústav pro vzdělávání) - deti_zaci_SVP.pdf
 12. Vybrané aspekty managementu mateřských škol (PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) - Hornackova_management.pdf

Zápis z porady ředitelů ZŠ a MŠ (zřizovatel obec, soukromník, církev), DDM, ZUŠ, PPP
úterý 1. 12. - středa 2. 12. 2015

 1. Zahájení porady (Mgr. Martin Kiss, vedoucí odboru školství a kultury KrÚ Pk) - Zapis_porada_ZS_MS_DDM_ZUS.pdf
 2. Informace z činnosti Krajského odborového svazu (Mgr. Jaroslav Kohut) - Zapis_porada_ZS_MS_DDM_ZUS.pdf
 3. Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (PaedDr. Pavlína Baslerová, Univerzita Palackého Olomouc) - deti_zaci_SVP.pdf
 4. Vybrané aspekty managementu škol a školských zařízení (PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) - Hornackova_management.pdf
 5. Školská legislativa a její aplikace do praxe (PaedDr. Milan Štoček) - ZS_skolni_rad.pdf
 6. Technologie ve výuce – jejich přínos a význam pro rozvoj komunikačních dovedností (Petr Slípek, Dosli) - Zapis_porada_ZS_MS_DDM_ZUS.pdf
 7. Podpůrná opatření ve vzdělávání (PhDr. Petra Novotná, PPP Ústí nad Orlicí) - plan_ped_podpory.doc,  podpurna_opatreni.pdf  
 8. Programy primární prevence pro Š/ŠZ (Mgr. Jana Klementová, Krajské centrum primární prevence) - krajske_centrum_pp.pdf
 9. Soutěže a přehlídky MŠMT – změna v přihlašování žáků od školních kol (Mgr. Monika Jirásková, CCV Pardubice, Mgr. Lenka Havelková, OŠK KrÚ Pk) - ccv_souteze.pdf
 10. Prezentace Ministerstva dopravy a nakladatelství Fraus k vydání nové učebnice dopravní výchovy pro 1. stupeň ZŠ, informace o dopravních soutěžích (Ing. Otakar Švec, Mgr. Judita Stuchlíková, BESIP Ministerstva dopravy) - dopravni_vychova.pdf
 11. Poznatky z kontrolní činnosti v mateřských a základních školách (Mgr. Miluše Málková, OŠK KrÚ Pk) - kontroly_obecni.pdf,
 12. Školský portál (Richard Tichý, oddělení informatiky KrÚ Pk) - MS_skolsky_portal.pdf, ZS_reditelska_volna_sppk.pdf
 13. Natura park (Ing. Jiří Bureš, Ekocentrum PALETA) - natura_park.pdf
 14. Kraje pro bezpečný internet – informace o projektu – vstup našeho kraje (Mgr. Renata Černíková, OŠK KrÚ Pk ) - bezpecny_internet.pdf
 15. Ekonomické záležitosti (Ing. Alena Vinopalová, Jaroslav Nadrchal, OŠK KrÚ Pk) - reforma_financovani.pdf,  rozpocet_Sec_2015.pdf  
 16. Aktuální informace – kritéria (Mgr. Ivana Blažková, Pardubický inspektorát ČŠI) - Blazkova_csi.pdf

Zápis z porady ředitelů základních škol (zřizovatel obec, soukromník), samostatných školních jídelen (zřizovatel obec, soukromník) a pracovníků ORP
středa 2. 12. - čtvrtek 3. 12. 2015

 1. Zahájení porady (Mgr. Martin Kiss, vedoucí odboru školství a kultury KrÚ Pk) - Zapis_porada_ZS_SJ_ORP.pdf
 2. Princip vedení lidí v pedagogickém prostředí – leadership nejen pro manažery (Mgr. Jana Křemenová) - Kremenova_vedeni_lidi.pdf
 3. Aktuální informace – kritéria (Mgr. Ivana Blažková, Pardubický inspektorát ČŠI) - Blazkova_csi.pdf
 4. Prezentace Ministerstva dopravy a nakladatelství Fraus k vydání nové učebnice dopravní výchovy pro 1. stupeň ZŠ, informace o dopravních soutěžích (Ing. Otakar Švec, Mgr. Judita Stuchlíková, BESIP Ministerstva dopravy) -  dopravni_vychova.pdf
 5. Soutěže a přehlídky MŠMT – změna v přihlašování žáků od školních kol (Mgr. Monika Jirásková, CCV Pardubice, Mgr. Lenka Havelková, OŠK KrÚ Pk) - ccv_souteze.pdf
 6. Školský portál (Richard Tichý, oddělení informatiky KrÚ Pk) - ZS_reditelska_volna_sppk.pdf
 7. Ekonomické záležitosti (Ing. Alena Vinopalová, Jaroslav Nadrchal, OŠK KrÚ Pk) - reforma_financovani.pdfrozpocet_Sec_2015.pdf
 8. Školský zákon a jeho aplikace v praxi ředitele školy (PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.) - Puskinova_skolsky_zakon.pdf
 9. Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – podpůrná opatření, individuální vzdělávací plán, uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PaedDr. Petra Novotná, PPP Ústí nad Orlicí) - plan_ped_podpory.docpodpurna_opatreni.pdf
 10. Kraje pro bezpečný internet – informace o projektu – vstup našeho kraje (Mgr. Jana Brandejsová, Mgr. Tereza Zadražilová, Národní centrum pro bezpečnější internet) - bezpecny_internet.pdf
 11. Nabídka spolupráce a akcí Univerzity Pardubice a Institutu rozvoje evropských regionů pro školy (Ing. arch. Iva Svobodová, Ing. Petra Sůrová, Univerzita Pardubice, Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.) - Univerzita_Pardubice.pdf
 12. AŠSK ČR a její aktivity na ZŠ, informační systém školních sportovních soutěží AŠSK ČR Sportongo (PaedDr. Ladislav Petera, CSc., Mgr. Tomáš Veselý, Asociace školních sportovních klubů) - AŠSK_ČR.pdf
 13. Natura park (Ing. Jiří Bureš, Ekocentrum PALETA) - natura_park.pdf
 14. Pokusné ověřování jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2015/2016 (Ing. Jiří Zíka, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) - Cermat.pdf
     

Zá​pis z porady ředitelů SŠ, DD, DM a CCV (zřizovatel kraj), SŠ a DD (zřizovatel soukromník), speciálních a praktických ZŠ, SŠ a OU (zřizovatel kraj, obec, soukromník), vedoucích SPC
čtvrtek 3. 12. - pátek 4. 12. 2015

 1. Zahájení porady (Ing. Miloslava Drábková, vedoucí oddělení organizačního a vzdělávání OŠK KrÚ Pk) - Zapis_porada_PO_Pk.pdf
 2. Pokusné ověřování jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2015/2016 (Ing. Jiří Zíka, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) - Cermat.pdf
 3. Přijímací řízení, vývoj počtu žáků (Mgr. Petra Pospíšilová, Ing. Miloslava Drábková, OŠK KrÚ Pk) - Prijimaci_rizeni.pdf, Vyvoj_poctu_zaku.pdf
 4. Školský portál – ředitelská volna (Richard Tichý, oddělení informatiky KrÚ Pk) - SS_reditelska_volna_sppk.pdf
 5. Ředitelský trojboj aneb vylaďte si svoji školu (Mgr. Miloslav Hubatka) -  Krizovy_management.pdf
 6. Praktické poznatky z kontrolní činnosti (Michal Woff, kontrolní oddělení KŘÚ KrÚ Pk) - Kontrolni_cinnost.pdf
 7. Informace k SOČ a k Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu  (Mgr. Klára Jelinková, Gymnázium J. Ressela, Chrudim) - SOC_2016.pdfMezinarodni_cena.pdf
 8. Kraje pro bezpečný internet (Mgr. Renata Černíková, OŠK KrÚ Pk) - bezpecny_internet.pdf
 9. Nabídka spolupráce a akcí Univerzity Pardubice a Institutu rozvoje evropských regionů pro školy (Ing. arch. Iva Svobodová, Univerzita Pardubice) -   Univerzita_Pardubice.pdf
 10. Přijdu včas! – zapojení škol do projektu (Jana Kostelníková, Přijdu včas, o.s.) -  Prijdu_vcas.pdf
 11. Soutěže a přehlídky MŠMT – změna v přihlašování žáků od školních kol (Mgr. Monika Jirásková, CCV Pardubice, Mgr. Lenka Havelková, OŠK KrÚ Pk) -  ccv_souteze.pdf  
 12. Evropské fondy a čerpání finančních prostředků v letech 2016–2023 (Mgr. Jiří Hlava, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu KrÚ Pk) - KAP.pdf
 13. Ekonomické záležitosti (Ing. Alena Vinopalová, Jaroslav Nadrchal, Ing. Stanislav Šťastný, OŠK KrÚ Pk) - Investorska_cinnost.pdf, reforma_financovani.pdf, rozpocet_Sec_2015.pdf
 14. Novela školského zákona – podstatné změny pro práci ředitelů Š/ŠZ a inkluzivní vzdělávání (Mgr. Pavla Katzová, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska) - Katzova_skolsky_zakon.pdf


Dokumenty ke stažení

Tisk
Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 30. 11. - 4. 12. 2015

Rubriky: Provozní záležitosti, Porady ředitelů a krajského úřaduPočet zobrazení: 2464

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x