Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Provozní záležitosti

Publikováno: 12. října 2016
Ohodnotit článek:
5.0

Aktuální informace k vyplňování a odevzdávání výkonových výkazů

V těchto dnech se na pracovníky odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje i na pracovníky školských poradenských zařízení (PPP, SPC) obracejí ředitelé škol s dotazy a připomínkami ohledně sběru dat ve výkonových výkazech MŠMT.

Při vyplňování některých výkazů, hlavně v matrikách, se některým školám bohužel nezobrazují některé řádky nebo je nelze vyplnit v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Jedná se např. o datum účinnosti podpůrného opatření. Jedná se o chybné technické nastavení programů, které výkazy zpracovávají. Zásahy do tohoto systému mohou provádět pouze pracovníci MŠMT, kteří buď výkaz škole vrátí nebo jí pomohou s konkrétním nastavením (viz kontakty v níže přiložené tabulce).

  • Pokud škola vykazuje děti, žáky či studenty se stanoveným stupněm podpory až po 1. 9. tohoto roku, řídí se vydaným doporučením školského poradenského zařízení. 
  • O zařazení dítěte, žáka či studenta do 1. stupně podpory může rozhodnout ředitel/ka školy, 2. až 5. stupeň podpory musí vždy stanovit školské poradenské zařízení.
  • Pokud byla dětem, žákům či studentům ve stupni podpory 2 až 5 přiznána podpůrná opatření s normovanou finanční náročností podle přílohy č. 1 vyhl. č. 27/2016 Sb., po odeslání příslušného výkazu se zpřístupní v dolní části stránky ředitelství školy odkaz na přílohu R 43-01.

Podrobnou metodiku k vyplňování jednotlivých výkazů naleznete na stránkách MŠMT v sekci statistika regionálního školství. Na stejných stránkách jsou také uvedeny kontakty na zodpovědné pracovníky MŠMT dle druhu výkazu
(viz přiložená tabulka).

Termíny odevzdávání výkazů v roce 2016

Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce
s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy. Odbory školství obcí a krajských úřadů odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT.
Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.
 

Výkaz

Název výkazu

Podle stavu k:

Konečný termín pro předání

Kontakt na MŠMT

škola/zařízení

správní úřad

e-mail

telefon

S 53-01

o zahájení povinné školní docházky vzákladní škole

28.2.2016

10.3.2016

21.3.2016

Mgr.Schejbalová

234 815 318

S 1-01

o mateřské škole

30.9.2016

10.10.2016

21.10.2016

Kohelová

234 815 471

Z 2-01

o školní družině - školním klubu

31.10.2016

11.11.2016

21.11.2016

Kohelová,

234 815 471

M 3

o základní škole
(výstup ze škol. matriky)

30.9.2016

17.10.2016

25.10.2016

Mgr.Komrsková

234 815 465

M 3a

o základní škole
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2016

15.4.2016

27.4.2016

Mgr.Komrsková

234 815 465

S 4-01

o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení

30.9.2016

10.10.2016

21.10.2016

Mgr.Komrsková

234 815 465

S 4c-01

o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální

30.9.2016

10.10.2016

21.10.2016

Mgr.Komrsková

234 815 465

S 5-01

o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

31.5.2016

10.6.2016

17.6.2016

Sedláková

234 815 468

M 8

o střední škole
(výstup ze škol. matriky)

30.9.2016

17.10.2016

25.10.2016

Sedláková

234 815 468

M 8a

o střední škole
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2016

15.4.2016

27.4.2016

Sedláková

234 815 468

M 9

o konzervatoři
(výstup ze škol. matriky)

30.9.2016

17.10.2016

25.10.2016

Sedláková

234 815 468

M 9a

o konzervatoři
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2016

15.4.2016

27.4.2016

Sedláková

234 815 468

M 10

o vyšší odborné škole
(výstup ze škol. matriky)

31.10.2016

15.11.2016

25.11.2016

Sedláková

234 815 468

M 10a

o vyšší odborné škole
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2016

15.4.2016

27.4.2016

Sedláková

234 815 468

R 13-01

o ředitelství škol

30.9.2016

10.10.2016

21.10.2016

Mgr. Schejbalová

234 815 318

Z 14-01

o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

31.10.2016

11.11.2016

21.11.2016

Vejmelková

234 815 335

Z 15-01

o činnosti střediska volného času

31.10.2016

11.11.2016

21.11.2016

Vejmelková

234 815 335

Z 17-01

o činnosti zařízení školního stravování

31.10.2016

11.11.2016

21.11.2016

Mgr.Schejbalová

234 815 318

S 18-01

o jazykové škole

30.9.2016

10.10.2016

21.10.2016

Mgr. Schejbalová

234 815 318

Z 19-01

o školském ubytovacím zařízení

31.10.2016

11.11.2016

21.11.2016

Vejmelková

234 815 335

Z 23-01

o pedagogicko-psychologické poradně

30.9.2016

10.10.2016

21.10.2016

Vejmelková

234 815 335

S 24-01

o základní umělecké škole

30.9.2016

10.10.2016

21.10.2016

Sedláková

234 815 468

Z 27-01

o středisku praktického vyučování

30.9.2016

10.10.2016

21.10.2016

Vejmelková

234 815 335

Z 33-01

o speciálně pedagogickém centru

30.9.2016

10.10.2016

21.10.2016

Vejmelková

234 815 335

Z 34-01

o středisku výchovné péče

30.9.2016

10.10.2016

21.10.2016

Vejmelková

234 815 335

U 41

Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

31.10.2016

15.11.2016

--

Ing. Bejčková

234 815 470

 

Tisk
Aktuální informace k vyplňování a odevzdávání výkonových výkazů

Rubriky: Provozní záležitostiPočet zobrazení: 1299

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x