Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Provozní záležitosti

Publikováno: 8. ledna 2019
Ohodnotit článek:
4.0

Vykazování podpůrných opatření s kódem normované finanční náročnosti

Během podzimního sběru dat ze školních matrik a dalších výkonových výkazů byly zjištěny časté chyby ve vykazování podpůrných opatření s kódem normované finanční náročnosti (NFN), které měly dopad na čerpání finančních prostředků. Jednalo se zejména o následující nedostatky:

 • neoprávněné čerpání finančních prostředků z důvodu neukončení podpůrného opatření personálního charakteru ve výkazu R 44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti při ukončení poskytování tohoto podpůrného opatření (např. při ukončení vzdělávání žáka),

 • duplicitní čerpání finančních prostředků z důvodu opakovaného zadávání téhož podpůrného opatření prostřednictvím výkazu R 44-99 pro každý školní rok nebo v případě nového doporučení z poradenského zařízení, kterým bylo prodlouženo poskytování dosavadního podpůrného opatření,

 • poskytování podpůrného opatření personálního charakteru bez jeho vykázání prostřednictvím výkazu R 44-99, a tudíž bez nároku na přidělení prostředků na jeho financování.

Věnujte proto zvýšenou pozornost následujícím informacím:

 • podpůrné opatření s kódem NFN se při zahájení jeho poskytování vykazuje ve výkazu R 44-99 pouze jednou,

 • podpůrné opatření personálního charakteru je při ukončení jeho poskytování nutné ukončit prostřednictvím výkazu R 44-99,

 • pokud je v rámci nové diagnostiky dítěti, žákovi či studentovi doporučeno totéž podpůrné opatření (se stejným kódem NFN a názvem), které mu již bylo poskytováno na základě předchozího doporučení, není nutné toto podpůrné opatření ve výkazu R 44-99 ukončovat a znovu zahajovat,

 • pokud je v rámci nové diagnostiky dítěti, žákovi či studentovi doporučeno jiné podpůrné opatření (s odlišným kódem NFN a názvem), než které mu bylo doposud na základě předchozího doporučení poskytováno, je nutné původní podpůrné opatření ve výkazu R 44-99 v aktuálním měsíci ukončit a současně zahájit nové podpůrné opatření,

 • v rámci aktuálního měsíce je třeba vykázat ta podpůrná opatření personálního charakteru, jejichž poskytování bude zahájeno nejpozději prvního dne následujícího měsíce,

 • podpůrné opatření vykázané v aktuálním měsíci ve výkazu R 44-99 s požadavkem na finanční prostředky bude financováno ze státního rozpočtu od následujícího měsíce,

 • pokud využijete možnost načíst data prostřednictvím XML souboru, nespoléhejte se pouze na dodavatele software pro vedení školní matriky, data je třeba zkontrolovat po přihlášení na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ ve sběru dat z výkazu R 44-99; při každém novém importu XML souboru se data přidají k již zadaným, je proto nutná důsledná kontrola, zda nedošlo k duplicitnímu vykázání údajů (k nejčastějším chybám došlo právě při importu dat, kdy byla podpůrná opatření ve výkazu R 44-99 opakovaně zahájena a nebyla ukončována),

 • podpůrná opatření vykázaná ve výkazu R 44-99 lze během aktuálního měsíce kdykoli opravit, v posledním dni aktuálního měsíce jsou data agregována MŠMT a poté je již není možné opravit,

 • při vykazování dat ze školních matrik a dalších výkonových výkazů je třeba zkontrolovat soulad přílohy R 43-01 výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti s bilancí vykazovaných údajů ve výkazu R44-99 k příslušnému datu (viz obrázek).


 

Tisk
Vykazování podpůrných opatření s kódem normované finanční náročnosti

Rubriky: Provozní záležitostiPočet zobrazení: 5676

Tagy:

Petra PospíšilováPetra Pospíšilová

Další příspěvky od Petra Pospíšilová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x