Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Provozní záležitosti

Seminář Microsoft EES pro informatiky škol zřizovaných krajem

Seminář Microsoft EES pro informatiky škol zřizovaných krajem

V pondělí 10. října 2016 se v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje konal seminář pro informatiky škol a školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem. Tento seminář s názvem "Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji" pořádal Pardubický kraj a společnost SoftwareONE Czech Republic. Zúčastnilo se jej 69 informatiků ze 60 škol.
Publikováno: 18. října 2016
Hodnocení: 5.0
Aktuální informace k vyplňování a odevzdávání výkonových výkazů

Aktuální informace k vyplňování a odevzdávání výkonových výkazů

V těchto dnech se na pracovníky odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje i na pracovníky školských poradenských zařízení (PPP, SPC) obracejí ředitelé škol s dotazy a připomínkami ohledně sběru dat ve výkonových výkazech MŠMT. Při vyplňování některých výkazů, hlavně v matrikách, se některým školám bohužel nezobrazují některé řádky nebo je nelze vyplnit v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Jedná se např. o datum účinnosti podpůrného opatření.
Publikováno: 12. října 2016
Hodnocení: 5.0
ICT seminář - Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji

ICT seminář - Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji

Pardubický kraj a společnost SoftwareONE Czech Republic zvou informatiky škol a školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem na seminář s názvem “Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji”. Na semináři budou zopakovány principy smlouvy a především zodpovězeny následující...
Publikováno: 26. září 2016
Hodnocení: 5.0
Asistent pedagoga 2016/2017 - úprava k 1. 9. 2016 (krajské školy)

Asistent pedagoga 2016/2017 - úprava k 1. 9. 2016 (krajské školy)

Upozornění ředitelům škol! U některých škol došlo ke změně ve výši podpořených úvazků asistentů pedagoga k mimonormativnímu profinancování od 1. září 2016. V připojené příloze poskytujeme aktuální přehled podle jednotlivých druhů/typů škol. odbor školství a kultury Krajský úřad Pardubického kraje
Publikováno: 9. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Asistent pedagoga 2016/2017 - úprava k 1. 9. 2016 (MŠ/ZŠ zřizované obcí)

Asistent pedagoga 2016/2017 - úprava k 1. 9. 2016 (MŠ/ZŠ zřizované obcí)

Upozornění ředitelům škol! U některých škol došlo ke změně ve výši podpořených úvazků asistentů pedagoga k mimonormativnímu profinancování od 1. září 2016. V připojených přílohách poskytujeme aktuální přehledy podle jednotlivých ORP.     odbor školství a kultury Krajský úřad Pardubického...
Publikováno: 8. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Nové základní (soukromé) školy v Pardubickém kraji od 1. 9. 2016

Nové základní (soukromé) školy v Pardubickém kraji od 1. 9. 2016

Přehled nových základních (soukromých) škol v Pardubickém kraji od 1. 9. 2016
Publikováno: 2. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Vyhlášení volných dnů pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení volných dnů pro školní rok 2016/2017

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, požadavky na volné dny pro tento školní rok vyplňte, prosím, na příslušné místo na Školském portálu Pk: Management škol - Evidence škol a školských zařízení - Ředitelská volna. Informace k zadávání požadavků Vám byly poskytnuty během porad ředitelů škol...
Publikováno: 1. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Rejstřík škol a školských zařízení - změny od 1. 9. 2016

Rejstřík škol a školských zařízení - změny od 1. 9. 2016

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 9. 2016 k povinnosti uvádět v rejstříku škol a školských...
Publikováno: 1. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Noví ředitelé základních (obecních) škol v Pardubickém kraji v roce 2016 (leden - říjen)

Noví ředitelé základních (obecních) škol v Pardubickém kraji v roce 2016 (leden - říjen)

Přehled nových ředitelů základních (obecních) škol v Pardubickém kraji v roce 2016 (leden - říjen).
Publikováno: 31. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Asistent pedagoga 2016/2017 (ZŠ/SŠ zřizované krajem)

Asistent pedagoga 2016/2017 (ZŠ/SŠ zřizované krajem)

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v připojených souborech naleznete informativní dopis a přehledy finančně podpořených úvazků asistentů pedagoga jednotlivým školám pro školní rok 2016/2017.  

Publikováno: 22. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Asistent pedagoga 2016/2017 (MŠ/ZŠ zřizované obcí)

Asistent pedagoga 2016/2017 (MŠ/ZŠ zřizované obcí)

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v připojených přílohách naleznete informativní dopis a přehledy finančně podpořených úvazků asistentů pedagoga jednotlivým školám pro školní rok 2016/2017 (členěno podle obcí s rozšířenou působností).

Publikováno: 19. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Změna názvu a sídla některých příspěvkových organizací Pardubického kraje

Změna názvu a sídla některých příspěvkových organizací Pardubického kraje

Níže uvedené příspěvkové organizace Pardubického kraje změní s účinností od 1. 9. 2016 název nebo sídlo: Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 změní název na Základní škola a mateřská škola při Hamzově odborné...
Publikováno: 1. srpna 2016
Hodnocení: 5.0
Termíny zápisů do mateřských škol v Pardubickém kraji

Termíny zápisů do mateřských škol v Pardubickém kraji

Kompletní přehled termínů zápisů do mateřských škol naleznou rodiče i široká veřejnost na Školském portálu Pardubického kraje na adrese www.klickevzdelani.cz/zapisy. Žádáme ředitele všech mateřských škol, aby termíny zápisů ve své škole zapsali do tohoto přehledu v co možná nejkratší době.
Publikováno: 18. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Dětský domov Pardubice má novou ředitelku

Dětský domov Pardubice má novou ředitelku

Pardubice (3. 3. 2016) – Ve výběrovém řízení na místo ředitelky Dětského domova Pardubice uspěla Mgr. Kateřina Fialová, kterou dnes Rada Pardubického kraje jmenovala k 15. březnu do této funkce. Místo se uvolnilo po odchodu bývalé ředitelky Mgr. Zdenky Hrubešové do důchodu. Domov nyní dokončuje transformační plán, jehož prvotním cílem bude...
Publikováno: 3. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 30. 11. - 4. 12. 2015

Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 30. 11. - 4. 12. 2015

V tomto článku naleznete zápisy z porad ředitelů mateřských, základních, speciálních a praktických škol, odborných učilišť, středních škol, domů dětí a mládeže, pedagogicko-psychologických poraden, samostatných školních jídelen, domovů mládeže, základních uměleckých škol, dětských domovů, center...
Publikováno: 22. prosince 2015
Hodnocení: 5.0
EES pro krajské školy a ŠZ - přístup na portál pro stahování instalací produktů společnosti Microsoft

EES pro krajské školy a ŠZ - přístup na portál pro stahování instalací produktů společnosti Microsoft

Na všechny školy a školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem byl včera společností SoftwareONE odeslán návod vysvětlující postup, jak lze stáhnout instalační média a licenční klíče pro potřeby školy - pro produkty, které mají nakoupené v Microsot Enrolment for Education Solutions (EES) smlouvě. E-mail s návodem byl...
Publikováno: 22. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Workshop k licenční smlouvě Microsoft EES pro školy a ŠZ zřizované Pardubickým krajem

Workshop k licenční smlouvě Microsoft EES pro školy a ŠZ zřizované Pardubickým krajem

V návaznosti na úvodní workshop k licenční smlouvě Microsot Enrolment for Education Solutions (EES) pořádaný v sále zastupitelstva Pardubického kraje dne 6. 10. 2015 publikujeme prezentaci SoftwareONE. V prezentaci najdete mimo jiné základní shrnutí klíčových bodů předmětné veřejné zakázky, licenčních a smluvních závazků, přehled všech výhod a benefitů vyplývajících z uzavřených smluv a popis doplňkových služeb SoftwareONE. TENTO ČLÁNEK JE PŘÍSTUPNÝ POUZE VEDOUCÍM PRACOVNÍKŮM KRAJSKÝCH ŠKOL a ŠZ.
Publikováno: 8. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Noví ředitelé na základních (obecních a církevních) školách v Pardubickém kraji v roce 2015 (leden - srpen)

Noví ředitelé na základních (obecních a církevních) školách v Pardubickém kraji v roce 2015 (leden - srpen)

 Přehled nových ředitelů základních (obecních a církevních) škol v Pardubickém kraji v roce 2015 (leden - srpen).
Publikováno: 13. srpna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Odbor školství a kultury s personálními změnami

Odbor školství a kultury s personálními změnami

K 1. červenci 2015 došlo na odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje k několika personálním změnám. Z důvodu odchodu dosavadního vedoucího oddělení organizačního a vzdělávání Mgr. Jiřího Hlavy do penze bylo na toto místo vypsáno výběrové řízení. Novou vedoucí OOV se stala Ing. Miloslava...
Publikováno: 13. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Výběrové řízení - speciální pedagog - logoped v PPP Pardubice

Výběrové řízení - speciální pedagog - logoped v PPP Pardubice

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo speciálního pedagoga – logopeda. Předpokládaný nástup od 1. 9. 2015, pracoviště v Pardubicích. Další požadavky a informace naleznete níže. Požadavky: -  ukončené  magisterské studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na...
Publikováno: 22. května 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Zápis z porady ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem v oblasti školství - duben 2015

Zápis z porady ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem v oblasti školství - duben 2015

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje pořádal v dubnu 2015 porady ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení organizovaných v jednotlivých okresech Pardubického kraje. Kompletní zápis porady je společně s jednotlivými elektronickými přílohami ke stažení v přílohách tohoto...
Publikováno: 13. května 2015
Hodnocení: 5.0
Zápisy z okresních porad ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení v dubnu 2015

Zápisy z okresních porad ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení v dubnu 2015

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje pořádal v dubnu 2015 porady ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení organizovaných v jednotlivých okresech Pardubického kraje. Kompletní zápis porady je společně s jednotlivými elektronickými přílohami ke stažení v přílohách tohoto článku.
Publikováno: 12. května 2015
Hodnocení: 4.5
Personální změna ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Pardubického kraje

Personální změna ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Pardubického kraje

Zastupitelstvo Pardubického kraje zvolilo k 26. únoru 2015​ Aleše Fifku novým členem výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Na členství v uvedeném výboru rezignoval Martin Kiss, který se k 1. lednu 2015 stal vedoucím odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje.
Publikováno: 27. února 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Návod na publikování v kalendáři Dnů otevřených dveří škol

Návod na publikování v kalendáři Dnů otevřených dveří škol

Na školském portálu je publikován kalendář DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOL, do kterého mohou přidávat vedoucí pracovníci škol Dny otevřených dveří své školy. V názvu události - Titulku uvádějte prosím pouze název školy. V popisu události můžete uvést Den otevřených dveří s...
Publikováno: 14. ledna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Novým vedoucím odboru školství a kultury bude Martin Kiss

Novým vedoucím odboru školství a kultury bude Martin Kiss

Pardubice – Rada Pardubického kraje dnes potvrdila jmenování nového vedoucího odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje. Na doporučení výběrové komise se jím stane Martin Kiss, dlouholetý starosta města Březové nad Svitavou.      „Nakonec jsme vybírali ze tří kvalitních kandidátů a doporučili jsme...
Publikováno: 19. prosince 2014
Hodnocení: 3.0
Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 24. - 28. listopadu 2014

Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 24. - 28. listopadu 2014

Zápisy z porad ředitelů mateřských, základních, speciálních a praktických škol, odborných učilišť, středních škol, domů dětí a mládeže, pedagogicko-psychologických poraden, samostatných školních jídelen, domovů mládeže, základních uměleckých škol, dětských domovů, center celoživotního vzdělávání, pracovníků ORP a pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje. Tyto porady ředitelů škol a školských zařízení v Pardubickém kraji se konaly v Kongresovém centru hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče.
Publikováno: 18. prosince 2014
Hodnocení: 5.0
Rozvojový program - Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ v roce 2014

Rozvojový program - Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ v roce 2014

Závazná pravidla pro přidělení finančních prostředků školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi nebo svazkem obcí v působnosti Pardubického kraje v rámci rozvojového programu MŠMT na rok 2014 "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014". Informace naleznete v...
Publikováno: 9. října 2014
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Pozvánka na školení vedoucích školních jídelen dle jednotné metodiky

Pozvánka na školení vedoucích školních jídelen dle jednotné metodiky

Na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se v měsíci září 2014 uskuteční celoplošné školení pracovníků zařízení školního stravování (vedoucích školních jídelen). Evidence proškolených pracovníků zařízení školního stravování bude monitorována, a proto Vás žádáme o zajištění účasti pracovníka zodpovědného za provoz Vašeho zařízení školního stravování. 
Publikováno: 27. srpna 2014
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 2014/2015

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 2014/2015

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2014/2015.

Organizace školního roku 2014/2015 * Předškolní, základní a střední vzdělávání * Vzdělávání v konzervatoři, vyšší odborné, základní umělecké vzdělávání * Vysoké školství * Jazykové vzdělávání * Vzdělávání dětí a žáků se spec. vzdělávacími potřebami * Informace a doporučení pro školy a zařízení * Mládež a mimoškolní aktivity * Rejstřík škol a statistické zjišťování * Vzdělávací programy * Časový harmonogram školního roku
Publikováno: 31. července 2014
Hodnocení: 5.0
Evidence škol a školských zařízení

Evidence škol a školských zařízení

V průběhu měsíce března a dubna 2014 jsme Vás informovali o zavedení nové evidence aktuálních údajů o školách a školských zařízeních Pardubického kraje na Školském portálu Pardubického kraje - www.klickevzdelani.cz/skoly 
Počínaje dnešním dnem dochází ke zprovoznění databáze škol a školských zařízení v Pardubickém kraji na uvedeném portálu.
Prosíme Vás o doplnění všech chybějících údajů (zejména kontaktních osob) do této databáze a případné doplnění dalších údajů o škole / ŠZ.
Publikováno: 20. května 2014
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
12345