Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Provozní záležitosti

Jak jednoduše a úsporně pořídit licence Microsoft pro potřeby školy?

Jak jednoduše a úsporně pořídit licence Microsoft pro potřeby školy?

Na podzimní poradě ředitelů na Seči jsem ředitele základních škol informoval o možnosti využít pro licencování produktů Microsoft licenční program EES (Enrollment for Education Solution) včetně benefitů pro žáky a učitele nebo licenční program OVS (Open Value Subscription) včetně benefitů pro žáky a učitele. Licenční program EES využívají již druhým rokem všechny školy a školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem. Využívat jej však mohou i obecní či soukromé školy.
Publikováno: 2. ledna 2017
Hodnocení: 4.0
Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 22. - 24. 11. 2016

Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 22. - 24. 11. 2016

V tomto článku naleznete zápisy z porad ředitelů  škol mateřských, základních (samostatných či sloučených), základních uměleckých, domů dětí a mládeže, samostatných školních jídelen, pracovníků ORP a pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje. Tyto porady ředitelů škol a školských...
Publikováno: 15. prosince 2016
Hodnocení: 5.0
Nový odbor kultury, sportu a cestovního ruchu má svého vedoucího

Nový odbor kultury, sportu a cestovního ruchu má svého vedoucího

Pardubice – Ve funkci vedoucího nově zřízeného odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje radní potvrdili od 1. ledna 2017 na základě doporučení výběrové komise Mgr. Milana Nováka. „Odbor kultury už na Krajském úřadu byl, ale později byl připojen ke školství. Domníváme se, že má hodně společného...
Publikováno: 6. prosince 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje v roce 2016

Porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje v roce 2016

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje připravuje porady ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje zaměřené zejména na aktuální problematiku řízení organizací a záležitosti v ekonomické oblasti, které se budou konat 24. - 25. října a 22. - 24. listopadu 2016 v Hotelu JEZERKA v...
Publikováno: 16. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení - Ústupky u Seče 24. – 25. 10. 2016

Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení - Ústupky u Seče 24. – 25. 10. 2016

Zápis z porady ředitelů středních škol, konzervatoře, základních škol speciálních, domova mládeže, dětských domovů, CCV Pardubice, pedagogicko-psychologických poraden a vedoucích SPC.
Publikováno: 11. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Seminář Microsoft EES pro informatiky škol zřizovaných krajem

Seminář Microsoft EES pro informatiky škol zřizovaných krajem

V pondělí 10. října 2016 se v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje konal seminář pro informatiky škol a školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem. Tento seminář s názvem "Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji" pořádal Pardubický kraj a společnost SoftwareONE Czech Republic. Zúčastnilo se jej 69 informatiků ze 60 škol.
Publikováno: 18. října 2016
Hodnocení: 5.0
Aktuální informace k vyplňování a odevzdávání výkonových výkazů

Aktuální informace k vyplňování a odevzdávání výkonových výkazů

V těchto dnech se na pracovníky odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje i na pracovníky školských poradenských zařízení (PPP, SPC) obracejí ředitelé škol s dotazy a připomínkami ohledně sběru dat ve výkonových výkazech MŠMT. Při vyplňování některých výkazů, hlavně v matrikách, se některým školám bohužel nezobrazují některé řádky nebo je nelze vyplnit v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Jedná se např. o datum účinnosti podpůrného opatření.
Publikováno: 12. října 2016
Hodnocení: 5.0
ICT seminář - Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji

ICT seminář - Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji

Pardubický kraj a společnost SoftwareONE Czech Republic zvou informatiky škol a školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem na seminář s názvem “Praktické využití Microsoft Enrollment for Education Solution (EES) v Pardubickém kraji”. Na semináři budou zopakovány principy smlouvy a především zodpovězeny následující...
Publikováno: 26. září 2016
Hodnocení: 5.0
Asistent pedagoga 2016/2017 - úprava k 1. 9. 2016 (krajské školy)

Asistent pedagoga 2016/2017 - úprava k 1. 9. 2016 (krajské školy)

Upozornění ředitelům škol! U některých škol došlo ke změně ve výši podpořených úvazků asistentů pedagoga k mimonormativnímu profinancování od 1. září 2016. V připojené příloze poskytujeme aktuální přehled podle jednotlivých druhů/typů škol. odbor školství a kultury Krajský úřad Pardubického kraje
Publikováno: 9. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Asistent pedagoga 2016/2017 - úprava k 1. 9. 2016 (MŠ/ZŠ zřizované obcí)

Asistent pedagoga 2016/2017 - úprava k 1. 9. 2016 (MŠ/ZŠ zřizované obcí)

Upozornění ředitelům škol! U některých škol došlo ke změně ve výši podpořených úvazků asistentů pedagoga k mimonormativnímu profinancování od 1. září 2016. V připojených přílohách poskytujeme aktuální přehledy podle jednotlivých ORP.     odbor školství a kultury Krajský úřad Pardubického...
Publikováno: 8. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Nové základní (soukromé) školy v Pardubickém kraji od 1. 9. 2016

Nové základní (soukromé) školy v Pardubickém kraji od 1. 9. 2016

Přehled nových základních (soukromých) škol v Pardubickém kraji od 1. 9. 2016
Publikováno: 2. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Vyhlášení volných dnů pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení volných dnů pro školní rok 2016/2017

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, požadavky na volné dny pro tento školní rok vyplňte, prosím, na příslušné místo na Školském portálu Pk: Management škol - Evidence škol a školských zařízení - Ředitelská volna. Informace k zadávání požadavků Vám byly poskytnuty během porad ředitelů škol...
Publikováno: 1. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Rejstřík škol a školských zařízení - změny od 1. 9. 2016

Rejstřík škol a školských zařízení - změny od 1. 9. 2016

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 9. 2016 k povinnosti uvádět v rejstříku škol a školských...
Publikováno: 1. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Noví ředitelé základních (obecních) škol v Pardubickém kraji v roce 2016 (leden - říjen)

Noví ředitelé základních (obecních) škol v Pardubickém kraji v roce 2016 (leden - říjen)

Přehled nových ředitelů základních (obecních) škol v Pardubickém kraji v roce 2016 (leden - říjen).
Publikováno: 31. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Asistent pedagoga 2016/2017 (ZŠ/SŠ zřizované krajem)

Asistent pedagoga 2016/2017 (ZŠ/SŠ zřizované krajem)

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v připojených souborech naleznete informativní dopis a přehledy finančně podpořených úvazků asistentů pedagoga jednotlivým školám pro školní rok 2016/2017.  

Publikováno: 22. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Asistent pedagoga 2016/2017 (MŠ/ZŠ zřizované obcí)

Asistent pedagoga 2016/2017 (MŠ/ZŠ zřizované obcí)

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v připojených přílohách naleznete informativní dopis a přehledy finančně podpořených úvazků asistentů pedagoga jednotlivým školám pro školní rok 2016/2017 (členěno podle obcí s rozšířenou působností).

Publikováno: 19. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Změna názvu a sídla některých příspěvkových organizací Pardubického kraje

Změna názvu a sídla některých příspěvkových organizací Pardubického kraje

Níže uvedené příspěvkové organizace Pardubického kraje změní s účinností od 1. 9. 2016 název nebo sídlo: Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 změní název na Základní škola a mateřská škola při Hamzově odborné...
Publikováno: 1. srpna 2016
Hodnocení: 5.0
Termíny zápisů do mateřských škol v Pardubickém kraji

Termíny zápisů do mateřských škol v Pardubickém kraji

Kompletní přehled termínů zápisů do mateřských škol naleznou rodiče i široká veřejnost na Školském portálu Pardubického kraje na adrese www.klickevzdelani.cz/zapisy. Žádáme ředitele všech mateřských škol, aby termíny zápisů ve své škole zapsali do tohoto přehledu v co možná nejkratší době.
Publikováno: 18. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Dětský domov Pardubice má novou ředitelku

Dětský domov Pardubice má novou ředitelku

Pardubice (3. 3. 2016) – Ve výběrovém řízení na místo ředitelky Dětského domova Pardubice uspěla Mgr. Kateřina Fialová, kterou dnes Rada Pardubického kraje jmenovala k 15. březnu do této funkce. Místo se uvolnilo po odchodu bývalé ředitelky Mgr. Zdenky Hrubešové do důchodu. Domov nyní dokončuje transformační plán, jehož prvotním cílem bude...
Publikováno: 3. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 30. 11. - 4. 12. 2015

Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení: Ústupky u Seče 30. 11. - 4. 12. 2015

V tomto článku naleznete zápisy z porad ředitelů mateřských, základních, speciálních a praktických škol, odborných učilišť, středních škol, domů dětí a mládeže, pedagogicko-psychologických poraden, samostatných školních jídelen, domovů mládeže, základních uměleckých škol, dětských domovů, center...
Publikováno: 22. prosince 2015
Hodnocení: 5.0
EES pro krajské školy a ŠZ - přístup na portál pro stahování instalací produktů společnosti Microsoft

EES pro krajské školy a ŠZ - přístup na portál pro stahování instalací produktů společnosti Microsoft

Na všechny školy a školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem byl včera společností SoftwareONE odeslán návod vysvětlující postup, jak lze stáhnout instalační média a licenční klíče pro potřeby školy - pro produkty, které mají nakoupené v Microsot Enrolment for Education Solutions (EES) smlouvě. E-mail s návodem byl...
Publikováno: 22. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Workshop k licenční smlouvě Microsoft EES pro školy a ŠZ zřizované Pardubickým krajem

Workshop k licenční smlouvě Microsoft EES pro školy a ŠZ zřizované Pardubickým krajem

V návaznosti na úvodní workshop k licenční smlouvě Microsot Enrolment for Education Solutions (EES) pořádaný v sále zastupitelstva Pardubického kraje dne 6. 10. 2015 publikujeme prezentaci SoftwareONE. V prezentaci najdete mimo jiné základní shrnutí klíčových bodů předmětné veřejné zakázky, licenčních a smluvních závazků, přehled všech výhod a benefitů vyplývajících z uzavřených smluv a popis doplňkových služeb SoftwareONE. TENTO ČLÁNEK JE PŘÍSTUPNÝ POUZE VEDOUCÍM PRACOVNÍKŮM KRAJSKÝCH ŠKOL a ŠZ.
Publikováno: 8. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Noví ředitelé na základních (obecních a církevních) školách v Pardubickém kraji v roce 2015 (leden - srpen)

Noví ředitelé na základních (obecních a církevních) školách v Pardubickém kraji v roce 2015 (leden - srpen)

 Přehled nových ředitelů základních (obecních a církevních) škol v Pardubickém kraji v roce 2015 (leden - srpen).
Publikováno: 13. srpna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Odbor školství a kultury s personálními změnami

Odbor školství a kultury s personálními změnami

K 1. červenci 2015 došlo na odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje k několika personálním změnám. Z důvodu odchodu dosavadního vedoucího oddělení organizačního a vzdělávání Mgr. Jiřího Hlavy do penze bylo na toto místo vypsáno výběrové řízení. Novou vedoucí OOV se stala Ing. Miloslava...
Publikováno: 13. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Výběrové řízení - speciální pedagog - logoped v PPP Pardubice

Výběrové řízení - speciální pedagog - logoped v PPP Pardubice

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo speciálního pedagoga – logopeda. Předpokládaný nástup od 1. 9. 2015, pracoviště v Pardubicích. Další požadavky a informace naleznete níže. Požadavky: -  ukončené  magisterské studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na...
Publikováno: 22. května 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Zápis z porady ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem v oblasti školství - duben 2015

Zápis z porady ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem v oblasti školství - duben 2015

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje pořádal v dubnu 2015 porady ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení organizovaných v jednotlivých okresech Pardubického kraje. Kompletní zápis porady je společně s jednotlivými elektronickými přílohami ke stažení v přílohách tohoto...
Publikováno: 13. května 2015
Hodnocení: 5.0
Zápisy z okresních porad ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení v dubnu 2015

Zápisy z okresních porad ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení v dubnu 2015

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje pořádal v dubnu 2015 porady ředitelů obecních a soukromých škol a školských zařízení organizovaných v jednotlivých okresech Pardubického kraje. Kompletní zápis porady je společně s jednotlivými elektronickými přílohami ke stažení v přílohách tohoto článku.
Publikováno: 12. května 2015
Hodnocení: 4.5
Personální změna ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Pardubického kraje

Personální změna ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Pardubického kraje

Zastupitelstvo Pardubického kraje zvolilo k 26. únoru 2015​ Aleše Fifku novým členem výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Na členství v uvedeném výboru rezignoval Martin Kiss, který se k 1. lednu 2015 stal vedoucím odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje.
Publikováno: 27. února 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Návod na publikování v kalendáři Dnů otevřených dveří škol

Návod na publikování v kalendáři Dnů otevřených dveří škol

Na školském portálu je publikován kalendář DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOL, do kterého mohou přidávat vedoucí pracovníci škol Dny otevřených dveří své školy. V názvu události - Titulku uvádějte prosím pouze název školy. V popisu události můžete uvést Den otevřených dveří s...
Publikováno: 14. ledna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Novým vedoucím odboru školství a kultury bude Martin Kiss

Novým vedoucím odboru školství a kultury bude Martin Kiss

Pardubice – Rada Pardubického kraje dnes potvrdila jmenování nového vedoucího odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje. Na doporučení výběrové komise se jím stane Martin Kiss, dlouholetý starosta města Březové nad Svitavou.      „Nakonec jsme vybírali ze tří kvalitních kandidátů a doporučili jsme...
Publikováno: 19. prosince 2014
Hodnocení: 3.0
RSS
12345