Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další úskalí pedagoga

Jak má mateřská škola mluvit s rodiči?

Jak má mateřská škola mluvit s rodiči?

V poslední době se z praxe ozývají čím dál tím více požadavky, aby další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na osvojení si efektivních způsobů komunikace s rodiči. Učitelky mateřských škol konstatují, ze je zpochybňována jejich autorita, že rodiče zlehčují jejich informace a mnohdy nekomunikují vůbec. Často se proto...
Publikováno: 24. listopadu 2015
Hodnocení: 5.0
Stačí pro výchovu dětí jeden rodič? Nestačí ani dva!

Stačí pro výchovu dětí jeden rodič? Nestačí ani dva!

Rozhovor Jiřího Matěje Brůny s Vratislavem Hláskem o dětech, výchově a modelu rodiny v dobách minulých, současné době i o vizích do budoucna. Autorem zajímavé teze obsažené v nadpisu nejsem já, nýbrž host, kterého jsem si přizval k rozhovoru. Mým respondentem byl Vratislav HLÁSEK, s nímž jsem si povídal o dětech, výchově a modelu rodiny v dobách...
Publikováno: 8. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Typologie učitelů dle studijního rekordmana

Typologie učitelů dle studijního rekordmana

Přiznám se, že jsem nikdy nebyl příznivcem jakéhokoliv škatulkování, nicméně právě skupinkování je poměrně typické právě pro školní prostředí. Vždyť i samotná školní stupnice, ať již tedy v intervalu ´1-5´ , či později u odrostlejších studentů ´A-F´ je toho názorným dokladem. Učitelé tak mají často...
Publikováno: 28. dubna 2014
Hodnocení: 4.6
Nekvalifikovaní pedagogové jsou problémem zejména na malých školách

Nekvalifikovaní pedagogové jsou problémem zejména na malých školách

Od 1. 1. 2015 skončí výjimka pro učitele, kteří nemají splněné vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících. Školy ve větších městech patrně problém mít nebudou. Zájemců o učitelská místa je mnohem více, než volných míst. Nekvalifikovaní učitelé proto na velkých školách téměř nejsou...
Publikováno: 4. března 2014
Hodnocení: 3.5
Povinná školka ano, ale …

Povinná školka ano, ale …

Záměr nového ministra školství pana Marcela Chládka zavést v mateřských školách povinný poslední ročník považuji za dobrý nápad. Jeho cílem má být i příprava dětí ze sociálně znevýhodněných rodin – zejména romských – na docházku v základní škole. Vybudovat nové školky ale rozhodně nestačí – problém je daleko složitější.
Publikováno: 28. ledna 2014
Hodnocení: 4.5
Vzdělávání romských dětí opět na scéně!

Vzdělávání romských dětí opět na scéně!

V loňském roce  se nepodařilo bývalé vládní zmocněnkyni pro lidská práva Monice Šimůnkové a řediteli Agentury pro sociální začleňování Martinu Šimáčkovi prosadit novelu školského zákona a zrušit základní školy praktické, protože je v nich podle jejich názoru  hodně romských žáků. ...
Publikováno: 23. října 2013
Hodnocení: 5.0
Usnesení senátu k rušení základních škol praktických

Usnesení senátu k rušení základních škol praktických

Základní školy praktické nebudou plošně rušeny, jak žádala Strategie boje proti sociálnímu vyloučení přijatá vládou v roce 2011. Díky petici, kterou podepsalo 76 433 lidí, jsme s panem ředitelem Gordonem Breiem ze základní školy praktické v Brně měli v senátu 2 slyšení, při kterých byla naše petice uznána jako důvodná....
Publikováno: 2. dubna 2013
Hodnocení: 3.5
Autoři záměru zrušit základní školy praktické - podle paní Šimůnkové

Autoři záměru zrušit základní školy praktické - podle paní Šimůnkové

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, od vládní zmocněnkyně paní Moniky Šimůnkové jsem obdržela seznam lidí, kteří pracovali na kapitole o rušení základních škol praktických ve Strategii boje proti sociálnímu vyloučení. O některých odbornících jsou na internetu volně přístupné...
Publikováno: 22. února 2013
Hodnocení: 5.0
Veřejné slyšení v senátu k praktickým školám

Veřejné slyšení v senátu k praktickým školám

V pondělí 4. února se konalo v senátu veřejné slyšení k Petici za zachování základních škol praktických, kterou podepsalo za 6 týdnů 76 433 osob. Celý záznam z jednání lze sledovat na...
Publikováno: 13. února 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Diskuse k budoucí koncepci školství

Diskuse k budoucí koncepci školství

Našla jsem zajímavý odkaz, týkající se koncepce školství - http://www.msmt.cz/pro-novinare/strategie-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-roku-2020. Součástí odkazu je uvnitř i odkaz na prezentaci pana Nantla. MŠMT otevřelo diskuzi k nové národní koncepci, je možné se přihlásit nebo jen sledovat webovky, které k tomu účelu MŠMT zřídilo -...
Publikováno: 30. ledna 2013
Hodnocení: 2.0
Pardubické základní školy bojují za své školní psychology

Pardubické základní školy bojují za své školní psychology

Pardubické základní školy bojují za své školní psychology. Chtějí, aby dětem mohli nadále pomáhat. Problémem jsou ale finance.

Publikováno: 13. prosince 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Dopis panu Nečasovi k rušení základních škol praktických

Pan premiér Petr Nečas Žádost o projednání změny schváleného vládního materiálu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 a Plánu opatření pro výkon rozsudku evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti České republice “Rovné příležitosti” Vážený...
Publikováno: 3. prosince 2012
Hodnocení: 5.0

Olympiáda a paralympiáda dohromady - rovné příležitosti pro všechny

Zní to absurdně a normálního člověka by určitě nenapadlo, že zdraví a postižení sportovci musejí soutěžit dohromady, aby měli rovné podmínky k závodění a ti postižení se necítili diskriminováni. Právě tím, že mají oddělené soutěže, přece mohou dosáhnout co nejlepších výsledků se srovnatelnými soupeři. Když se ale jedná o...
Publikováno: 11. listopadu 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Petice proti rušení praktických škol na internetu

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové,  k prioritám ministerstva školství patří zrušení základních škol praktických, které navštěvují děti s lehkým mentálním postižením a děti, které na základní škole opakovaně selhávají. MŠMT,  Úřad vlády...
Publikováno: 12. října 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

V MF Dnes je učitel lenoch, který si ulehčuje práci

Paní kolegyně, páni kolegové, MF Dnes otiskla 16. 2. článek, ve kterém paní redaktorka Blažková napadá učitele, že nechtějí do svých tříd děti z praktických škol, protože si nechtějí komplikovat práci. Ihned jsem napsala reakci a požádala o její otištění. A paní redaktorka se mi víceméně vysmála a napsala mi, že ji nikdy...
Publikováno: 20. února 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Odpověď MŠMT na petici proti rušení praktických škol

Petici proti rušení praktických škol podepsalo 17 819 učitelů a rodičů. Přestože ve Strategii boje proti sociálnímu vyloučení je výslovně uvedeno, že činnost základních škol praktických má být legislativně znemožněna do r. 2014, odpověď z MŠMT tuto skutečnost opět...
Publikováno: 19. února 2012
Hodnocení: 1.0

Petice proti rušení praktických škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pan ministr Josef Dobeš Karmelitská 7 Praha...
Publikováno: 28. listopadu 2011
Hodnocení: 1.0

EU peníze školám – citace zdrojů z internetu

Při tvorbě materiálů v projektu EU Peníze školám je nutné dbát na dodržování autorských práv, která jsou stanovena zákonem č. 121/2000Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). U stahovaných dokumentů nestačí pouze zkopírovat adresu z webu, ale...
Publikováno: 17. srpna 2011
Hodnocení: 5.0

Kyberšikana

Kyberšikana je moderní problém, se kterým se ve školách setkáváme, ale nemáme účinné prostředky na obranu. Pojem kyberšikana v právním řádu neexistuje. Útoky v kyberprostoru  se většinou odehrávají mimo školu, a proto je nemůže  škola podle školského zákona nijak postihnout.  Přestože...
Publikováno: 2. července 2011
Hodnocení: 4.5

Třídní výkaz - žáci s neznámým pobytem v zahraničí

Žáci, kteří odjeli s rodiči do zahraničí a nemají se školou uzavřenou smlouvu o vzdělávání v zahraniční škole, jsou žáky kmenové základní školy až do doby, než by dokončili povinnou školní docházku. V prvním roce neznámého pobytu jsou vedeni i v třídní knize a mají neomluvené hodiny. V dalších letech jsou...
Publikováno: 2. července 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Otevřený dopis ministrovi školství

Vážený pane ministře, velice mě těší, že se snažíte řešit zhoršující se chování žáků v základních školách. O účinnou pomoc při řešení výchovných problémů dětí Vás požádalo i 2 500 učitelů základních škol z celé republiky, kteří podepsali petici „Neodcházíme,...
Publikováno: 3. dubna 2011
Hodnocení: 3.3

Petice učitelů s názvem Neodcházíme, chceme učit!

Petice pracovníků  základních škol za změnu zákonů ke zvýšení autority učitelů

Neodcházíme, chceme učit!

Publikováno: 23. března 2011
Hodnocení: 4.2
RSS